Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere på en veltilrettelagt kursusdag, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner. På dette kursus dykker vi ned i FLEKSTILSKUD

Som kontrolmedarbejder sidder man nogle gange noget alene med de mere komplekse eller specifikke problemstillinger? Måske ringer du lidt rundt til kollegaer i andre kommuner eller også træffer du en beslutning, og agerer på den baggrund. Men hvad nu hvis du fik lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor et meget specifikt tema i arbejdet med socialt bedrageri?

Hvad siger een af de seneste evalueringer?

"Underviser er fantastisk" og "har allerede anbefalet forløb til andre i netværk for fleksjibmedarbejdere

Kan du kende dette i dit daglige arbejde?


I Kattegat Kommune sidder Kontrolgruppen, og modtager denne sag:

Jonna er blevet tilkendt fleksjob, og er blevet ansat i sin ægtefælles virksomhed, som er en nyoprettet negleklinik. Jonnas mand arbejder som revisor på fuld tid. Det er en betingelse for ansættelse i ægtefælles virksomhed, at ægtefællen også arbejder i virksomheden. Hvordan undersøger man, om ægtefællen arbejder i virksomheden.
Ulrik er tilkendt tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne i sin virksomhed AB Bolte og skruer. Ved den årlige opfølgning konstaterer du, at Ulriks overskud er faldet væsentligt og at der nu er et underskud i virksomheden. Du indkalder regnskabet, og konstaterer, at der kun er indtægter fra udlejning af lokaler tilbage i virksomheden. Hvad vil du gøre i denne situation?
Karina er selvstændig frisør og modtager tilskud til selvstændig virksomhed, fordi Karina har nedsat arbejdsevne. Karina har nu omdannet sin personligt ejet virksomhed til et ApS, og skal have beregnet tilskuddet for 2024. Hvordan skal tilskuddet beregnes?
Hvordan vil du gribe sagsbehandlingsprocessen an, og hvad du vil gøre fremadrettet – og ikke mindst; hvilken lovgivning og sagsbehandlingsregler gælder for sagen?

 

Kom og vær med!

Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til dagligdagen. Kurset tager udgangspunkt i den fiktive Kattegat Kommune, det praktiske arbejde hos dig i Kontrolgruppen og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager.

 

Dit udbytte efter dagen

Gennemgang af lovgivning omkring lønmodtagere i fleksjobansættelser og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Juridiske personer og fysiske personer – i forhold til udbetaling af flekstilskud

Hvornår betragtes man som selvstændig i forhold til bevilling af fleksjob?

Beregning af tilskud til selvstændige – hvordan finder man rundt i regnskaberne?

Objektive betingelser ved oprettelsen af fleksjob – vurdering af hvornår en virksomhed kan betragtes som en reel virksomhed.

Gennemgang af principafgørelse 41-13 gennem en case

Lønaftaler mellem ægtefæller og ansættelse i ægtefælles A/S

Selvstændig bibeskæftigelse – hvordan skal det behandles?

Gennemgang af eksempler fra Kattegat Kommune
 

 

Godt for din leder at vide

Som leder får du en kontrolmedarbejder tilbage på arbejdspladsen, som ikke bare får endnu mere styr på de komplekse regler, men samtidig udvider sit netværk. Kontrolmedarbejdere kan have svært ved at finde relevante kurser og uddannelse, men her er muligheden for at styrke kvalifikationerne og kompetencerne yderligere.

 

Indsatsen mod socialt bedrageri virker

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst samarbejde med både interne og eksterne parter interessentlandskab, og du skal som kontrolmedarbejder samarbejde tæt med mange interne og eksterne interessenter.

Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,6 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Alene i Vallensbæk Kommune har indsatsen mod socialt bedrageri i 2018 givet 4,6 mio. i besparelse til Vallensbæk Kommune. Det svarer til lønnen til ca. 12 social- og sundhedsassistenter.

 

Mod på mere uddannelse i kontrolindsatsen?

HK Kommunal har sammen med Komponent og arbejdsgiverne udviklet modulet "Viden og redskaber i kontrolarbejdet 10 ECTS. Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager. Du kommer i dybden med viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

Læs om modulet >>

 

Undervisere

Tine Borring Frederiksen, Kontrolmedarbejder i Jammerbugt Kommune. Har arbejdet med den kommunale kontrolindsats siden 2014, og har undervist på kommunommodulet Viden og Redskaber i kontrolindsatsen.

 

2.700 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N

23. maj 2024 kl. 8.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 2-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Du er kontrolmedarbejder, som nogle gange står med udfordringer og tvivlsspørgsmål - og som ønsker at lære mere og tale om, hvordan man gør det i andre kommuner.

Mulighed for RABAT

Vi giver 10 % rabat

Ved minimum tre deltagere fra samme kommune på samme hold

eller

Ved samme persons deltagelse i alle tre nedenstående kurser

  • Kontrolmedarbejderen og FLEKSTILSKUD
  • Kontrolmedarbejderen og CPR og KONTANTHJÆLP
  • Kontrolmedarbejderen og SYGEDAGPENGE

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen