Hvad nu hvis du fik lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor et meget specifikt tema i arbejdet med socialt bedrageri? På dette kursus dykker vi ned i SYGEDAGPENGE som område!

Kan du kende dette i dit daglige arbejde?
I Kattegat Kommune sidder kontrolgruppen, og én af medarbejderne, Troels, modtager denne sag:

Han modtager en mail fra en kollega i afdelingen for opfølgning på borgere som er i et jobafklaringsforløb, og Troels læser dette i mailen: 
”Jeg har en borger, Thea, som har været sygemeldt siden juni 2021. Thea arbejder som lastbilchauffør og er startet delvist op med 4 timer om ugen, og hun mener ikke hun kan arbejde mere end det, og at hun kun kan klare det administrative. Jeg har dog en anden kollega som fortæller at hun har set hende komme kørende i lastbil.  Vil I undersøge sagen i kontrolgruppen? – I behøver ikke lige nævne for Thea, hvor henvendelsen kommer fra.” 

Troels går i gang med at kigge på sagen, og kan i den forbindelse se, at Thea er gået konkurs med sit transportfirma i december 2021, og at hun nu arbejder i sin ægtefælles transportfirma, som han oprettede dagen efter Thea gik konkurs.  
Du kan også se, at Thea ikke længere bor på adressen sammen med sin ægtefælle og deres 2 små børn på 1 og 4 år, men at hun den 5. juni 2021 har skiftet sin adresse, så hun nu står registreret hos sin voksne søn, som hun har fra et tidligere ægteskab.  
Ved opslag kan du konstatere, at Theas ægtefælle Carsten, har søgt om økonomisk fripladstilskud.  

Kom og vær med!
Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere på en veltilrettelagt kursusdag, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner?
Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til dagligdagen. Kurset tager udgangspunkt i den fiktive Kattegat Kommune, det praktiske arbejde hos dig i kontrolgruppen og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager.

Dit udbytte efter dagen

Juridiske personer og fysiske personer – i forhold til udbetaling af sygedagpenge

  • Hvad betyder det for udbetaling af sygedagpenge?
  • Gennemgang af eksempler fra Kattegat Kommune

Lønmodtager/selvstændig – i forhold til udbetaling af sygedagpenge

  • Hvad betyder det i relation til udbetaling af sygedagpenge?

Sygedagpenge

  • Hvornår er man uarbejdsdygtig?
  • Kan man være syg uden at være uarbejdsdygtig?
  • Beskæftigelseskrav
  • Hvad betragtes som arbejdstid selvstændige og lønmodtagere?
  • Hvordan sandsynliggør man at borger arbejder mere end oplyst?

Godt for din leder at vide

Som leder får du en kontrolmedarbejder tilbage på arbejdspladsen, som ikke bare får endnu mere styr på de komplekse regler, men samtidig udvider sit netværk. Kontrolmedarbejdere kan have svært ved at finde relevante kurser og uddannelse, men her er muligheden for at styrke kvalifikationerne og kompetencerne yderligere.

Indsatsen mod socialt bedrageri virker
Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst samarbejde med både interne og eksterne parter interessentlandskab, og du skal som kontrolmedarbejder samarbejde tæt med mange interne og eksterne interessenter.

Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,6 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Alene i Vallensbæk Kommune har indsatsen mod socialt bedrageri i 2018 givet 4,6 mio. i besparelse til Vallensbæk Kommune. Det svarer til lønnen til ca. 12 social- og sundhedsassistenter.

Hvor kan jeg læse mere?
”Vi skal stoppe snyderne uanset, hvor de befinder sig! Selvom store dele af udbetalingen og kontrollen af sociale ydelser er overtaget af Udbetaling Danmark, forsætter vores kontrolgruppe på grundlag af deres mange års erfaring med afsløring af snyd med sociale ydelser i millionklassen til gavn for kommunens borgere”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i Fredensborg Kommune. Læs artiklen >>

Mod på mere uddannelse i kontrolindsatsen?
HK Kommunal har sammen med Komponent og arbejdsgiverne udviklet modulet "Viden og redskaber i kontrolarbejdet 10 ECTS. Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager. Du kommer i dybden med viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

Læs om modulet >>

Undervisere:

Tine Borring Frederiksen, Kontrolmedarbejder i Jammerbugt Kommune. Har arbejdet med den kommunale kontrolindsats siden 2014, og har undervist på kommunommodulet Viden og Redskaber i kontrolindsatsen.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 2-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Du er kontrolmedarbejder, som nogle gange står med udfordringer og tvivlsspørgsmål - og som ønsker at lære mere og tale om, hvordan man gør det i andre kommuner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen