Hvad nu hvis du fik lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor et meget specifikt tema i arbejdet med socialt bedrageri? På dette kursus dykker vi ned i SYGEDAGPENGE som område!

Kan du kende dette i dit daglige arbejde?
I Kattegat Kommune sidder kontrolgruppen, og én af medarbejderne, Troels, modtager denne sag:

Han modtager en mail fra en kollega i afdelingen for opfølgning på borgere som er i et jobafklaringsforløb, og Troels læser dette i mailen: 
”Jeg har en borger, Thea, som har været sygemeldt siden juni 2021. Thea arbejder som lastbilchauffør og er startet delvist op med 4 timer om ugen, og hun mener ikke hun kan arbejde mere end det, og at hun kun kan klare det administrative. Jeg har dog en anden kollega som fortæller at hun har set hende komme kørende i lastbil.  Vil I undersøge sagen i Kontrolgruppen? – I behøver ikke lige nævne for Thea, hvor henvendelsen kommer fra.”

Kontrolgruppen trækker registersamkøring med kriteriet Usædvanligt sygefravær fra Den Fælles Dataenhed. På listen er der en selvstændig murer Svend, som har haft mange start/stop sygeperioder. Der er har været 56 sygeperioder på 2 år. Kontrolgruppen beslutter sig for at udtage sagen til kontrol. 
 

Kom og vær med!

Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere på en veltilrettelagt kursusdag, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner?
Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til dagligdagen. Kurset tager udgangspunkt i den fiktive Kattegat Kommune, det praktiske arbejde hos dig i Kontrolgruppen og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager.

 

Dit udbytte efter dagen

 • Juridiske personer og fysiske personer – i forhold til udbetaling af sygedagpenge
 • Hvad betyder det for udbetaling af sygedagpenge?
 • Gennemgang af eksempler fra Kattegat Kommune
 • Lønmodtager/selvstændig – i forhold til udbetaling af sygedagpenge
 • Hvad betyder det i relation til udbetaling af sygedagpenge?
 • Sygedagpenge
 • Hvornår er man uarbejdsdygtig?
 • Kan man være syg uden at være uarbejdsdygtig?
 • Beskæftigelseskrav for lønmodtagere og selvstændige
 • Usædvanligt sygefravær – registersamkøring – hvordan griber man de sager an?

 

Godt for din leder at vide

Som leder får du en kontrolmedarbejder tilbage på arbejdspladsen, som ikke bare får endnu mere styr på de komplekse regler, men samtidig udvider sit netværk. Kontrolmedarbejdere kan have svært ved at finde relevante kurser og uddannelse, men her er muligheden for at styrke kvalifikationerne og kompetencerne yderligere.

 

Indsatsen mod socialt bedrageri virker

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst samarbejde med både interne og eksterne parter interessentlandskab, og du skal som kontrolmedarbejder samarbejde tæt med mange interne og eksterne interessenter.

Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,6 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Alene i Vallensbæk Kommune har indsatsen mod socialt bedrageri i 2018 givet 4,6 mio. i besparelse til Vallensbæk Kommune. Det svarer til lønnen til ca. 12 social- og sundhedsassistenter.

 

Mod på mere uddannelse i kontrolindsatsen?

HK Kommunal har sammen med Komponent og arbejdsgiverne udviklet modulet "Viden og redskaber i kontrolarbejdet 10 ECTS. Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager. Du kommer i dybden med viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

Læs om modulet >>

Undervisere:

Tine Borring Frederiksen, Kontrolmedarbejder i Jammerbugt Kommune. Har arbejdet med den kommunale kontrolindsats siden 2014, og har undervist på kommunommodulet Viden og Redskaber i kontrolindsatsen.

2.700 kr.
Sted og startdato
Herlev: 17. september 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal
2730 Herlev

17. september 2024 kl. 8.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 2-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Du er kontrolmedarbejder, som nogle gange står med udfordringer og tvivlsspørgsmål - og som ønsker at lære mere og tale om, hvordan man gør det i andre kommuner.

Mulighed for RABAT

Vi giver 10 % rabat

Ved minimum tre deltagere fra samme kommune på samme hold

eller

Ved samme persons deltagelse i alle tre nedenstående kurser

 • Kontrolmedarbejderen og FLEKSTILSKUD
 • Kontrolmedarbejderen og CPR og KONTANTHJÆLP
 • Kontrolmedarbejderen og SYGEDAGPENGE

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen