En dag med tips og tricks til dig som leder - for at sikre ordentlighed for begge parter

Loven kræver, at du som kommunal eller regional leder afholder et møde med medarbejderen, der har været sygemeldt i fire uger. Men mange steder kan samtalen føles svær - for dig som leder, eller for medarbejderen. Men brugt rigtigt kan samtalen være et værdifuldt redskab til både at yde omsorg over for medarbejderen og sænke sygefraværet.

Hvis det skal lykkes, kræver det imidlertid, at du griber samtalen rigtig an, så medarbejderen oplever det som omsorg frem for kontrol.

På denne kursusdag vil vi klæde dig på til at mestre forskellige redskaber til at afvikle den gode sygefraværssamtale, og giver dig en grundig viden og indsigt i arbejdet med at håndtere dig selv og modparten under samtalen. Desuden bliver du konkret i stand til at planlægge sygefraværssamtalen, og reflektere over hvordan samtalen så gik med medarbejderen.

Kursusdagen er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler, som du er stødt på i dit arbejde med gode møder mv.

Kan du kende dette i dit daglige arbejde som leder?

Dorthe er 48 år og har været ansat som akademisk medarbejder ved kommunen i 12 år. Fagligt har
Dorthe hidtil fungeret godt i afdelingen, og hun er vellidt af såvel ledelse som kolleger.

Gennem det seneste år har du dog – som Dorthes leder - konstateret et stigende sporadisk fravær især efter fridage. Inden for det seneste halve år er der således registreret i alt syv fraværsperioder.

Samtidig har du registreret, at Dorthe i perioder virker fraværende, ligesom hun i arbejdstiden har forladt afdelingen i kortere perioder, uden der har været særlige begrundelser for dette. Nu er Dorthe sygemeldt på 4. uge, og du indkalder derfor Dorthe til en samtale."

Efterfølgende støder du på udfordringer som f.eks.:

  • Jeg bliver tit så optaget af sagen, at jeg glemmer at samle op på samtalen – og medarbejderen
  • Jeg har svært ved at få sagt hvad jeg mener – og give plads til hvad medarbejderens reelle udfordringer egentlig handler om
  • Nogle gange bliver jeg for rigid i min tidsstyring ved sygefraværssamtalen
  • Jeg synes, det er svært, fordi jeg kender medarbejderen så godt. Det er faktisk bare svært.

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene – mange flere ledere sidder med samme spørgsmål rundt omkring i de danske kommuner.

Lidt fra værktøjskassen – få mange flere på dagen

Der er flere måder at indkalde til en samtale på. Det vigtige er at skabe kontakt – ikke afstand! Om det er en telefonopringning, et brev eller andet du vælger som kontaktform, må være situations- og kulturafhængigt. Det kan blandt andet afhænge af det enkelte sygeforløbs karakter. Vælg den kontaktform der giver bedst mening i den enkelte situation.

Fortæl ved indkaldelsen medarbejderen om dagsordenen for mødet – hvorfor du indkalder, og hvad du ønsker at tale med vedkommende om. På den måde giver du en klar ramme og sætter medarbejderen i stand til at forberede sig på mødet.

Undervisere

Per Møller Janniche som er chefkonsulent i Komponent og leverer konsulentydelser til alle kommunale ledelsesniveauer. Han er erfaren coach for ledere, chefer og direktører individuelt og i teams med talrige samtaletimer i bagagen. Per har faciliteret netværk og krævende processer i bestyrelser og direktioner, ved store konferencer, i ledergrupper og blandt medarbejder.

Som tidligere direktør og businessmanager i internationale konsulenthuse har Per stået i spidsen for bl.a. strategiudvikling, fusionsprocesser og opbygning af nye forretningsydelser. Han kender derfor ledelsesopgaver, ansvar og roller fra indersiden og er fortrolig med udfordringer og muligheder i krydsfeltet mellem forretning, organisation, kerneopgaver og mennesker. 

2.625 kr.
Sted og startdato
Herlev: 11. marts 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
11. marts 2024 kl. 8:30-16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Decentrale ledere, som gennemfører sygefraværssamtaler, og som vil blive klogere på egne og medarbejdernes følelsesmæssige reaktioner før, under og efter samtalen.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen