Et konflikthåndteringskursus du husker fordi du: -får konkrete værktøjer som du kan anvende i praksis med det samme -får skræddersyet læring -får det sjovt og reflekterer over dig selv på samme tid

Dette kursus kan bestilles hjem til din afdeling, medarbejdergruppe eller forvaltning.

Deltagerens udbytte:

  • Du vil få en øget bevidsthed om, hvad der er på spil i de typer af konflikter, som du møder i det daglige.
  • Du vil få indsigt i egne personlige og faglige reaktions- og handlemønstre.
  • Du vil få konkrete kommunikative værktøjer.
  • Du vil få en øget bevidsthed om dit nonverbale sprog.

Alt i alt vil du få et større handlingsrepertoire i mødet med konflikter og en tryghed ved at vide, hvilke konkrete redskaber du kan anvende, hvis du oplever en konflikt.

Udbytte for arbejdspladsen:

  • En medarbejdergruppe, der har et fælles sprog og redskaber til at imødegå konflikter.
  • Stærke kommunikations- og konflikthåndteringskompetencer er af stor betydning for arbejdsmiljøet og for borgernes oplevelse af forvaltningen.

For at få det fulde udbytte af forløbet er det vigtigt, at I både mellem og efter selve kursuset arbejder med at øve og træne redskaberne og hjælper hinanden med at omsætte den nye indsigt til jeres konkrete praksis.

Se videoen om Caseplay ved at scrolle længere ned på siden.

Indhold

Medarbejdere i kommuner møder mange borgere, hvoraf nogle er stressede, frustrerede, fortvivlede, vrede osv. Medarbejderen kan som regel ikke ændre på årsagen til borgernes reaktioner, som f.eks. kan være bestemt af lovgivningen eller psykisk sygdom og kan derfor kun trække på sine egne pædagogiske og menneskelige kompetencer.

Det er krævende, men af stor betydning, at kunne se den andens perspektiv og samtidig holde fast i sig selv (mentalisering).
Dette kursus har til formål at ruste medarbejderne i mødet med fremtidige konflikter, så konfliktniveauet ikke eskalerer. Kurset har fokus på konflikter, der kan opstå i mødet mellem ansat og borger.

Undervisningen består af en vekselvirkning imellem kortere teoretiske oplæg og praktisk træning.

Dette sker via caseplay metoden, som giver mulighed for at sætte handling på de teoretiske begreber og kommunikative værktøjer.
I Caseplay afprøver du værktøjerne i en konfliktsituation hvor underviserne spiller borger.

Øvrige kursister fungerer som aktive observatører og du vil få feedback på din kommunikation af underviserne og observatørerne.
Caseplay efterfølges altid af en fælles refleksion, hvor der bl.a. ses på hvilke konkrete handlinger, der under spillet virkede konflikt op- eller nedtrappende.

Undervisere/ Oplægsholdere

Sarah Kamphøvener, psykolog og skuespiller.
Sarah har siden 2005 undervist på kurser i kommunikation og konflikthåndtering for forskellige virksomheder.
Målgruppen for kurserne har bl.a. været DSB´s medarbejdere og ansatte ved landets jobcentre. Har afviklet kurser i kommunikation og konflikthåndtering for Aarhus Kommune siden 2016.
Læs meget mere her

Endvidere deltager en af de to nedenstående professionelle skuespillere i faciliteringen af caseplays og som medunderviser.

Søren Ruby er uddannet skuespiller, og har arbejdet med teater og film/tv i 22 år.
Sideløbende har han taget moduler af akademisk lederuddannelse, og har arbejdet som selvstændig med formidling, kommunikation, konflikthåndtering og HR.
Holder foredrag om kropssprog og kommunikation, og laver events og oplæg i underholdnings-, udviklings- og uddannelsessammenhænge.

Frank Gundersen er uddannet skuespiller fra Odense Teaters Skuespillerskole.
Arbejder med kommunikation og konflikthåndtering, bl. a på medicinstudiet på Odense og Aarhus Universitet, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitets-hospital, Dacapo Teatret i Odense, og psykiatrien i Region Midt.

 

Sarah Kamphøvener afholder løbende kurser bl.a. for ansatte ved Beskæftigelsesafdelingen og Socialforvaltningen i Århus Kommune. Her har mere end 1400 medarbejdere og ledere pt. gennemført hendes kursus koncept i kommunikation og konflikthåndtering. 

Hun har desuden afviklet konflikthåndteringskursus for ansatte ved Aarhus Kommunes Biblioteker i 2022 og 2023.

Sarah har i mange år været optaget af, hvordan værktøjer fra skuespillerkunsten kan bringes i spil og anvendes i forhold til psykologien. Dette har betydet, at hun over en længere årrække (2004-) har udviklet samt afviklet kurser i kommunikation og konflikthåndtering for forskellige virksomheder.

Målgruppen for kurserne har bl.a. været DSB´s medarbejdere og ansatte ved landets jobcentre, samt sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, ledere og tillidsrepræsentanter

Sarah har erfaring som skuespiller og konsulent i kommunikationsundervisning for medicinstuderende ved Århus Universitet.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere i kommuner der har borgerkontakt.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Accepter marketing-cookies

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard