Arbejder du med data, økonomi og målopfyldelse i sundhedsvæsenet? Nu bog sætter spot på sundhedsdata som fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen.
Udgivet den 05-04-2022

Komponent har i samarbejde med forfatterne Lene Hejndorf og Helene Hedensted Bjerregaard udgivet lærebogen ’Styr på sundhedsdata – fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen’, som skal bruges på flere moduler på Sundhedskommunomuddannelsen. Lærebogen er målrettet lægesekretærer og andre sundhedsadministrative medarbejdere, som arbejder med data, økonomi og målopfyldelse i sygehusvæsenet. Lærebogen beskriver, hvordan de sundhedsadministrative medarbejderes arbejde ikke kun kan påvirke budgettet og finansieringen af sygehusvæsenet, men også målopfyldelsen, der tilsammen er med til at sikre et effektivt sundhedsvæsen, som leverer mest sundhed for pengene. 

Sundhedsdata for sundhedsadministrative medarbejdere

Sundhedsvæsenet har de seneste år gennemgået store forandringer, og patientinddragelse, kvalitetsudvikling, digitalisering, effektivisering og datastyring er noget, som de ansatte på landets hospitaler dagligt præsenteres for. I et effektivt sundhedsvæsen kan de sundhedsadministrative medarbejderes kompetencer være med til at sikre et godt patientflow og en effektiv drift, herunder optimal ressourceanvendelse og kapacitetsudnyttelse. I sygehusvæsenet bruges data i højere grad end tidligere som styringsværktøj og beslutningsstøtte for ledelser. De sundhedsadministrative medarbejdere er vigtige medspillere i dette og skal være eksperter i god registrerings- og kodepraksis, som understøtter valide monitoreringsopgørelser. Samtidig skal deres viden bidrage til at forstå data og sætte data i den rette kontekst. Den nye lærebog skal bidrage til at udvikle kompetencerne for de sundhedsadministrative medarbejdere, så de i højere grad kan understøtte drifts-og kapacitetsmæssig styring i egen afdeling samt udarbejde, kvalitetssikre, analysere og formidle data. 

Lærebogen er skrevet til modulerne Databearbejdning og controlling, Sundhedsvæsenet – struktur, jura og økonomi samt Sundhedsdata, DRG og andre afregningsmodeller, som Komponent udbyder på Sundhedskommunomuddannelsen. 

Bestil bogen på Kommuneforlagets hjemmeside >>

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
HKD
Studieadministrativ koordinator - Kommunomuddannnelserne
Helle Kræg Damkjær