Vil du have helt styr på momsrefusionsordningens positivliste, så du bliver i stand til at kontere udgifter på funktioner jf. positivlisten korrekt? Så er denne fire-timers kursusdag noget for dig!

Er du i berøring med kommunale regnskaber og oplever du også, at kontering af udgifter på funktioner på positivlisten giver anledning til spørgsmål og frustration? Du er ikke alene, og med denne fire-timers kursusdag får du mulighed for at få helt styr på momsrefusionsordningens positivliste og ejerforholdskode 4.  

 

Indhold

Langt de fleste og største konteringsfejl sker i relation til udgifter på funktioner på positivlisten. På kursusdagen sætter vi fokus på de funktioner på positivlisten, som giver anledning til de største udfordringer, og vi gennemgår de særlige regler om ejerforholdskode 4. 

Størstedelen af tiden på kursusdagen bruges på den positivliste, der gælder for kommuner og der vil kun i begrænset omfang være fokus på den del, der gælder for regioner. 

Du har mulighed for at komme med inputs til programmet! 

Forud for afholdelsen af kursusdagen har du mulighed for at komme med inputs og forslag til programmet ved at sende os en mail. Der vil naturligvis også være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi opfordrer jer ligeledes til at forberede en liste med CVR-numre på 8–10 leverandører af momsfrie ydelser, der konteres på positivlisten. 

 

Hvem underviser på webinaret? 

Underviser på webinaret er Lars Gosvig, som i snart 40 år har beskæftiget sig med moms og afgifter og heraf de sidste 20 år har haft særligt fokus på momsforholdene i kommuner og regioner. Lars er indehaver af KommuneMoms og på kursusdagen vil Ejerforholdskoderen på KommuneMoms blive anvendt. Deltagere som ikke i forvejen har adgang til KommuneMoms vil ved kursets start få oplyst et midlertidigt brugernavn og adgangskode, som kan anvendes.

 

2.600 kr.
Sted og startdato
Online: 25. september 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
25. september 2024 kl. 10.00 - kl. 14.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og elektronisk materialer. Kursusdagen afholdes online og tilmeldingen gælder kun for den ene person, som er tilmeldt online kurset.

Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Webinaret er målrettet (og forbeholdt) medarbejdere i kommuner og regioner, som er i berøring med konteringer på momsrefusionsordningens positivliste. Dette omfatter fx controllere, økonomikonsulenter og -assistenter og andre, som enten deltager i budgetlægning, vurdering af eksterne tilbud mv. 

Vi forventer ikke, at du har en særlig viden på forhånd, men du skal have et basalt kendskab til det kommunale regnskabssystem i form af begreber som funktion og art.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash