Vil du udvikle din ledelse i 2023? Så vær med på årets ledertræf den 30. oktober.

Fra Ledertræf 2022:

Genstart din ledelse på Ledertræf 2022 den 31. oktober!

Arbejdskraftmangel. Succesfuld digital transformation. Psykisk mistrivsel. Meningsfuld borgerinddragelse. Kommunal frisættelse. Mobilisering til klimahandling. Genforhandling af samfundskontrakten med borgerne.  

Folk kalder det for vilde problemer. Og listen er lang.  

Din opgavepalet som kommunal leder er i konstant udvikling. På Ledertræf 2022 trykker vi på den store genstart-knap. Sammen med forskere, ledelseseksperter og inspirerende kommunale cases har vi lavet et spændende og dynamisk program, hvor du får mulighed for at stoppe op og reflektere over din ledelse sammen kommunale ledelseskollegaer fra hele landet. 

Vi ved, at udfordringer ikke løses i de arenaer, hvor de er opstået. Derfor tillader vi os at tænke ledelse forfra, omstille – genstarte. Vi kommer blandt andet til at tale om og arbejde med; 

 • De vilde problemer på samfundsplan – hvad er ledernes opgaver og umuligheder i dette? 
 • Ledelsesrollen når arbejdsformer er i bevægelse  
 • Tilliden og samspillet med politikere og embedsværket  

Vi præsenterer et spændende og anderledes program med både fælles oplæg og mindre sessioner, der kredser om særlige udfordringer og opgaver. 

Der er enkelte sessioner med begrænset antal tilmeldinger. Derfor kan det godt betale sig at tilmelde sig hurtigt.  

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Konferencens målgruppe er kommunale chefer og ledere i bred forstand.
Men deltagere fra region, stat eller andet er også velkomne.

 
 

8:15  Dørene åbner

Morgenmad og kaffe i foyeren

9:00  Velkommen

// Jan Henriksen, vicedirektør og Christina Nüssler, centerchef, Komponent

9:15  Genstart ledelse

Arbejdskraftmangel. Psykisk mistrivsel. Meningsfuld borgerinddragelse. Kommunal frisættelse. Mobilisering til klimahandling. Succesfuld digital transformation. Genforhandling af samfundskontrakten med borgerne. 

Folk kalder det for vilde problemer. Og listen er lang.

Så lang, at vi hverken ved, hvor vi skal starte eller slutte. For på den ene side har vi brug for at bryde problemerne ned i mindre bidder, så de er overkommelige. Og på den anden side skal vi ikke forsimple virkeligheden så meget, at vi mister blikket for det reelle problem

Fire ledere med forskellige faglige baggrunde og ekspertiser giver deres bud på hvad de ser som de mest presserende problemer – og hvordan kommunale ledere kan bidrage til at løse dem.

// Lotte Bøgh Andersen, centerleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Ulrik Kjær, professor i statskundskab, SDU og forsker i kommunalpolitik og valg, Jonatan Schloss, direktør, Komponent og Steffen Rasmussen, direktør, Center for Social Nytænkning og leder af Fundamentet. Debatten modereres af Christina Nüssler, centerchef, Komponent.  

10:00  Pause

10:25  Vælg mellem syv sessioner eller to workshops

Sessioner med fokus på bl.a. samskabelsens paradokser, ledelse af hybridarbejde, selvledende teams, faglig ledelse og tværgående ledelse.

Se sessionsoversigten her

11:10  Pause

11.30  Vælg mellem syv sessioner

Sessioner med fokus på bl.a. samskabelsens paradokser, ledelse af hybridarbejde, selvledende teams, faglig ledelse og tværgående ledelse.

Se sessionsoversigten.

12:15  Frokost

13:15  Vælg mellem fire sessioner

Sessioner med fokus på bl.a. Generation Z og samspillet mellem politikere og forvaltning.

Se sessionsoversigten her

14.00  Pause

14:25  Genstart Ledertræf

14.40  Arbejdslivet gentænkt i teori og praksis

Måden, vi samarbejder, organiserer og leder på, er under forandring. Vi ser ind i et længere arbejdsliv med risiko for nedsmeltning, burnouts og meningstab hos både ledere og medarbejdere. Samtidig er talentjagten hård, og vi stiller høje krav til arbejdsgiverne – ikke til lønnen, men til mening, frihed og fleksibilitet.

Der er behov for justerede eller nye (strategiske) rammer, og så skal lederen klædes på til at håndtere en hverdag, der er foranderlig, fragmenteret, uklar og ikke mindst teknologisk afhængig. Hvilke rammer og hvilke kompetencer vi skal have blik for, hvis vi skal skabe den succesfulde fremtidssikrede hybride organisation?

Fagligt oplæg efterfulgt af gode eksempler fra en kommunal hverdag.

//Lise Dahl Arvedsen, ph.d., forfatter, foredragsholder og ekstern lektor og Christine Brochdorf, kommunaldirektør, Egedal Kommune.

15.20  Vestager og ledelse: Hvad ligger fast, når alt andet flyder?

Margrethe Vestager er kendt og beundret for sin personlige ledelsesstil og sit drive for at skabe forandringer hen mod et bedre samfund. Efter en hel dag med fokus på genstart vil hun her komme med sit perspektiv på, hvad vi skal genstarte: Hvilke nye facetter af lederrollen kalder tiden på? Men måske endnu vigtigere: Hvilke ledelsesværdier gør vi klogt i at holde fast i, når alt andet er under forandring?

// Margrethe Vestager, ledende næstformand, EU-kommissionen

16:00  Farvel og på gensyn

16:05  Netværksbobler

Frivilligt – kræver tilmelding

Læs mere Læs mindre

Vi tager forbehold for rettelser og ændringer til programmet.

Læs mere Læs mindre
 

Oplægsholdere

Vi har lavet et spændende program, hvor du bl.a. kan møde:

 • Margrethe Vestager
 • Lotte Bøgh Andersen
 • Anne-Marie Dahl
 • James Høpner
 • Lise Dahl Arvedsen
 • Christine Brochdorf
 • Per Møller Janniche
 • Rasmus Rossel
 • Sofie Loklindt Christensen
 • Steffen Rasmussen
 • Kristian Vendelbo
 • Jonathan Schloss
 • Stine Hinge
 • Rikke Wurtz
 • Jan Henriksen
 • Christina Nüssler
 • Pia Kürsteinn Kjellberg
 • Louise Thule Christensen
 • Jane Møller
 • Martin Nielsen
 • Mejse Hasle Nielsen
 • Clara Siboni Lund
 • Ida Juhler
 • Niels Højberg
 

Formiddagssessioner

Om formiddagen kan du vælge to sessioner eller en workshop i dobbelt længde: 

Session 1: Samskabelse genbesøgt

Ambitionerne er tårnhøje når kommunerne arbejder med samskabelse for at forbedre velfærds-produktionen og kvalificere løsninger på komplekse problemer. Men erfaringerne viser, at det ofte er en vanskelig og konfliktfyldt affære at lede og understøtte samskabende processer til de ønskede mål. Derfor er paradoksledelse en integreret del af det ledelsesarbejde, der skal bedrives, når vi taler samskabelse. Hør resultaterne fra en dugfrisk ph.d.-afhandling om paradokser og copingstrategier i kommunal samskabelse – med Gentofte som gæst.

Form: Forskningsoplæg med praksiseksempler

// Sofie Loklindt Christensen, ph.d. ved Roskilde Universitet, og Ida Juhler, chefkonsulent, Gentofte Kommune

Session 2: Myndighedsledelse: Kunsten at gøre det rigtige – rigtigt

Midt i alle de vilde problemer må vi ikke glemme en klassisk, men afgørende ledelsesopgave: At mestre de klassiske embedsmandsdyder og sikre, at loven overholdes. Dyder som lovlighed, sandhed og rettidig omhu kan ikke tabes af sigte, selvom udvikling, forandring og innovation står øverst på to do-listen. Som leder skal du være så langt inde i maskinrummet, at du kan sikre, at jeres praksis følger lovgivningen samtidig med, at f.eks. sagsbehandlingen er smidig og involverende. Men hvordan sikrer vi os, at medarbejderne også gør en dyd ud af de klassiske dyder?

Form: Interagerende inspirationsoplæg med øvelser

// Frida Gísladóttir, opkrævningschef, Frederiksberg Kommune og Martin Nielsen, chefkonsulent i Komponent.

Session 3: Faglig ledelse og resiliens

Kan faglig ledelse styrke din organisation i turbulente tider? Faglig ledelse handler om at udvikle og aktivere fagligheden i organisationen, men til tider udfordres den faglige ledelse af alt fra tidspres over store ledelsesspænd og til udefrakommende drastiske forandringer. Hvad nu, hvis faglig ledelse var et vigtigt skridt på vejen mod organisatorisk resiliens? Hør, hvordan du kan arbejde med faglig ledelse i turbulente tider, der kræver organisatorisk resiliens?

Form: Forskningsoplæg med enkelte refleksionsøvelser

// Clara Siboni Lund, ph.d.-stipendiat ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Session 4: Beskæftigelse gentænkt: Fra krav til tid og støtte

Hvordan skal den danske beskæftigelsesindsats se ud i fremtiden? Hvordan kan vi gentænke vores indsatser så vi får flere kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse? Hvad kan tid til relationer og støtte betyde sammenlignet med krav og sanktioner? Dette oplæg giver måske nok ikke svar på alle disse spørgsmål  - men gennem sit arbejde som stifter af både Fundamentet, et tilbud for sårbare unge og  Center for Social Nytænkning, har Steffen Rasmussen både praktisk erfaring og forskningsbaseret viden og vil komme med sine bud på, hvordan verdens dyreste beskæftigelsesindsats også bliver verdens bedste. 

Form: Oplæg

// Steffen Rasmussen er stifter af Fundamentet i Aarhus, som i 2018 modtog Kronprinsparrets sociale Stjernedryspris, indehaver af Center For Social Nytænkning og medforfatter til bøgerne Motiveret Beskæftigelse og Fremtidens Kontanthjælp. 

Session 5: Dilemmaer og ledertrivsel i en ny, hybrid virkelighed

Virtuel vidensdeling, fleksible mødetider og nye hybride arbejdsformer er ved at forandre ledelse som disciplin. Nu leder vi i langt højere grad på distancen - hvad kræver det af dig som leder? Hvilke dilemmaer støder du på, når du som leder af hybride teams både skal støtte op om individuelle behov og fleksibilitet samtidig med, at du sikrer effektivitet og sammenhængskraft på distancen. Der sættes fokus på din trivsel som leder - for hvad betyder den hybride hverdag egentlig for lederens arbejdsmiljø og trivsel?

Form: Interagerende forskningsoplæg om hybridarbejde og ledertrivsel med dilemmaøvelser

// Mejse Hasle Nielsen, organisationspsykolog og ph.d.-studerende ved DTU Management.

Session 6: Sådan lykkes du med tværgående ledelse

Pak skyklapperne væk. Vælt siloerne. Løft blikket. Lyt. Det er sådan, vi sikrer bedre trivsel blandt medarbejderne og mere kvalitet og effekt i opgaveløsningen til gavn for borgere og brugere. Det hedder tværgående samarbejde, og tværgående samarbejde kalder på tværgående ledelse. Men hvordan skaber vi i praksis de bedste rammer for tværgående arbejde, samarbejde og ledelse, når den kommunale hverdag også byder på økonomiske barrierer, geografiske udfordringer og modarbejdende incitamentsstrukturer? Få inspiration til at genstarte den tværgående ledelsesindsats som en naturlig del af din og dine ledelseskollegaers dagligdag.

Form: Oplæg med refleksionsøvelser

// Rasmus Rossel, chefkonsulent i Komponent og Torben Birkeholm, seniorkonsulent, Hjørring Kommune

Session 7: Selvstyrende teams: Genialt – eller går det galt?

En ældrepleje med bedre kontinuitet, lavere omkostninger trods højere løn til de ansatte og en markant højere tilfredshed blandt brugerne. Det er, hvad der bliver stillet i vente i arbejdet med selvstyrende teams på ældreområdet. Den hollandske Buurtzorg-model er en af dem. Bliv klogere på modellen og arbejdet med selvstyrende teams, hør de første erfaringer fra Haderslev Kommune, der har implementeret selvstyring i praksis, og få indblik i, hvorfor implementeringen af selvstyrende teams kræver et stærkt og vedvarende ledelsesmæssigt fokus for at lykkes.

Form: Forskningsoplæg med praksiseksempler

// Pia Kürsteinn Kjellberg, projektchef i VIVE og Louise Thule Christensen, chef for senior og rehabilitering i Haderslev Kommune.

Workshop 1: Lotte, Lego og ledelse 

Mening handler om forbindelse mellem ting, begivenheder og relationer. Alle har et grundbehov for mening, også i kommunerne. Visionsledelse kan skabe sammenhæng i ledelseskæden og dermed konkret mening i hverdagen for såvel medarbejdere som mellemledere. Med Lego som redskab træner vi dialoger om mening og resultatskabelse sammen med andre. Med udgangspunkt i helt ny forskning går vi helt praktisk til værks og trækker meget på deltagernes egne erfaringer med visionsledelse og meningsskabelse.

Form: Workshop (OBS: Dobbelt længde). Max. 30 pladser. Sessionen er overtegnet.

//Lotte Bøgh Andersen, centerleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Workshop 2: Genveje til stærke arbejdsfællesskaber

Gruppedynamik, magtforhold, lederskab, strukturer og forståelsen af hovedopgaven er nogle af de aspekter, som påvirker samarbejdet i direktioner, chef- og ledergrupper, og det er meget få fællesskaber, som er løbet tør for forbedringspotentiale. På denne workshop trækker vi på forskning om f.eks. ekstrem teaming og psykologisk tryghed, på undersøgelser fra Væksthus for Ledelse og på erfaringer fra kommunale udviklingsforløb. Vi veksler mellem faglige oplæg, refleksioner og faciliterede rundbordssamtaler, så I får ny inspiration til at styrke jeres arbejdsfællesskab hvor end I er i ledelseskæden.

Form: Workshop (OBS: Dobbelt længde). Max. 100 pladser

// Per Møller Janniche, chefkonsulent i Komponent

Læs mere Læs mindre

Eftermiddagssessioner

Om eftermiddagen kan du vælge mellem fire sessioner:

Session 1: Gen Z: Hvordan i alverden skal de unge ledes?

Konstante udviklingsmuligheder, kontinuerlig feedback og frie rammer – men også tæt ledelse. Det er, hvad unge medarbejdere ønsker sig af deres arbejdsplads. Hvordan tiltrækker og leder du unge medarbejdere, så du sikrer kvalificeret arbejdskraft også frem i tiden? Og hvordan leder du både dine unge og dine mere erfarne medarbejdere samtidig? Vær med, når vi hiver forskning og fordomme op af hatten og faciliterer en levende debat mellem unge medarbejdere med indspark fra jer, der deltager.

Form: Paneldebat

// Emma Lehmann Steensen, Nikolaj Rosenkilde Kølbæk, Stine Kart Skytte, leder i Roskilde Kommune og Mia Nyborg Jørgensen, ekspert og konsulent i Komponent.
Debatten 
modereret af Stine Hinge, leder af Væksthus for Ledelse

Session 2: Samspillet mellem politikere og forvaltning

Det gode samspil mellem politikere og forvaltning er en af grundstenene i det lokale demokrati og i kommunernes effektive styring. Derfor er det afgørende, at vi konstant er bevidste om, hvordan samspillet bedst muligt kan støttes og udvikles, ikke mindst når kommunerne sættes fri og arbejdsfordeling, roller og samspil skal gentænkes. Hvilket samspil kræver det, når der i kommunerne skabes nye rammer for velfærden? Hvad betyder frisætning for hhv. kommunalbestyrelsens og direktionens ansvarsområder? Hvilken rolle vil kommunalbestyrelsen skulle påtage sig over for forvaltning og borgere? Og hvilke forventninger og ønsker kan politikere og forvaltning have til hinanden, hvis beslutningerne i større omfang træffes decentralt?

Form: Paneldebat

// Niels Højberg, ledelsesekspert og -rådgiver, Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune, Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune og Kristian Vendelbo, direktør i KL. Debatten modereres af Jane Møller Pedersen, kontorchef i KL.

Session 3: Fremtidens ledelse: Megatrends og wildcards

Hvis forandringerne kommer med større hast, og hvis selv de mest velorkestrerede strategiske indsatser kan blive løbet over ende af pludselige begivenheder, hvordan leder vi så i fremtiden? Få indblik i væsentlige modtrends og mulige modtendenser, der påvirker arbejdsmarkedet, medarbejdere og ledelse som disciplin. Og forstå, hvordan wildcards som coronapandemien eller Ukraine-krisen gang på gang ændrer virkeligheden på et splitsekund.

Form: Foredrag

// Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker og indehaver af Futuria

Session 4: Den uperfekte leder

Første skridt på vejen til at blive en bedre leder handler om, at du erkender, at du hverken er eller skal være perfekt. Derimod skal vi begyndte at lægge mere mærke til det uperfekte – til der, hvor vi snubler i vores lederskab. Ikke med ambitionen om at fejle, men for at afbøde nogle af de helt naturlige fald, vi som ledere  kommer ud for. Lyt med og få redskaber til at øge din selvindsigt som leder, og lær at manøvre dig gennem dine benspænd uden at snuble.

Form: Foredrag

// James Høpner, efteruddannelseschef i PLO og forfatter til Den uperfekte leder

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

ODEON
Odeon Kvarter 1
5000 Odense C

Hvornår

31. oktober 2022

2.750 kr. ekskl. moms.

Den 31. august 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Det er stadigt muligt at tilmelde sig konferencen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Ledertræf 2022: Genstart, er du altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores projektleder på konferencen, konsulent Mia Nyborg Jørgensen.

MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen