Nyt samarbejde mellem KL og Komponent skal hjælpe kommunerne med at afdække potentialer og handlemuligheder i forhold til særligt dyre enkeltsager.
Udgivet den 05-09-2022

I maj 2022 offentliggjorde Momentum en analyse, der viste, at udgifterne til det specialiserede voksenområde er steget markant de seneste år. Analysens data er indsamlet af KL’s Økonomiske Politiske Center i samarbejde med 21 kommuner.

I analysen beskrev kommunerne, at de allerede havde fokus på udviklingen både fra en faglig, økonomisk, administrativ og politisk vinkel. Men samtidig var der fortællinger om afmagt og frustration, der hæftede sig til disse enkeltsager på det specialiserede voksenområde.

Derfor har Komponent og KL igangsat projektet ”Øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde”, som har til formål at hjælpe kommunerne med at forbedre deres viden og afdække handlemulighederne på området. Mere konkret er målene:

  1. Afdække behov for udvikling af tilbudsviften (herunder eksisterende tilbud samt behov for nye tilbud eller indsatser).
  2. Afdække eventuelle potentialer i sagsbehandlingen.
  3. Afdække om der er andre karakteristika eller faktorer, hvoromkring der er handlemuligheder.

I den forbindelse inviteres alle kommuner til at deltage i en egen sagsscreening af udvalgte særligt dyre enkeltsager, og deltagelsen er gratis. Sagsscreeningen vil give den enkelte kommune et hurtigt overblik og indblik i egne sager på området. Derudover vil KL og Komponent gennemføre analyser og afdækning af sagskarakteristika for alle sagerne på tværs af kommunerne.

Efterfølgende vil der på baggrund af de indkomne analyser blive udviklet en faglig del, der fx kan indeholde kompetenceudvikling, temadag  og etablering af sagssparringsnetværk med deltagelse af specialister. Formålet med den faglige del vil være at arbejde med at udvikle og implementere faglige løsninger, som kan imødekomme borgernes behov på en mere hensigtsmæssig måde – om muligt for de samme midler eller billigere.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Er I blevet nysgerrige på, om det er noget for jer at deltage? Eller har I yderligere spørgsmål til partnerskabet? Så tag fat i chefkonsulent Maibritt Kuszon på T: 8779 6371 E: maku@komponent.dk.

Er I interesserede i at deltage, så send en tilmelding til Millie Thora Caswell på E: mitc@kl.dk.

Tilmeldingsfristen er d. 30. september 2022.

Læs mere Læs mindre

Datoer for online-møder med deltagerkommuner:

Torsdag d. 13. oktober kl. 13-15 

Fredag d. 25. november kl. 10.30-12.30

Onsdag d. 1. februar kl. 10-12

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MAKU
Chefkonsulent
Maibritt Kuszon