Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Kurset om fritvalgsreglerne og handleforpligtelsen giver din kommune overblik over, hvordan man bedst muligt sikrer økonomien i fritvalgssager, efter borgeren flytter til en anden kommune. Derudover får du på kurset indblik i datakilder og platforme, som vedrører boligregistreringernes juridiske og økonomiske betydning. Kurset går endvidere i dybden med konkrete anvisninger til best practice med hensyn til processerne på området. Kurset er målrettet områdets regler og praksis. Ankestyrelsen er lige nu i gang med sin fjerde store praksisændring siden 2005. Derfor hersker der i øjeblikket forvirring med hensyn til spillereglerne på området. På kurset får du overblik og opdateret viden.

Relevans

Reglerne om mellemkommunal refusion på området er få, men upræcise og dermed også åbne for fortolkning. Uklare regler og skiftende praksis gør det svært at holde sig ajour med området i sin helhed, både juridisk og økonomisk.

For fraflytningskommunen slippes handleforpligtelsen i forhold til borgerne efter flytningen. Med Ankestyrelsens nyeste praksisændring bliver det svært at bevare kontrollen med udgifterne til den enkelte borger. Med de rette overvejelser i visitationsfasen, er det dog stadig muligt at lægge en betydelig indsats i selve flyttesituationen, hvor fraflytningskommunen fortsat har overraskende meget at skulle have sagt i relationen med borgeren. Dette har mere relevans end nogensinde med den retning, Ankestyrelsens afgørelser tager. Bl.a. i forhold til følgende:

  • Forbehold i visitationsskrivelsen til borgeren
  • Forbehold i oversendelsesskrivelsen til tilflytningskommunen
  • Tidspunktet for og den praktiske udformning af refusionstilsagn

For tilflytningskommunen er retten til refusion ikke alene betinget af en række praktiske forhold ved valget af de boliger, borgeren tilbydes. Boligernes registrering og finansieringer har også betydning. Bl.a. i forhold til følgende:

  • Udformningen af kommunens ældreboligkatalog
  • Indberetningen af oplysninger om private tilbud til Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten
  • Registreringen af en almennyttig boligforenings ældreboliger

Disse forhold gør tilsammen området til en tværfaglig disciplin, som kræver overblik over reglerne og de forskellige platforme, hvor boliger skal registreres. Kurset supplerer kurset Mellemkommunal refusion på voksen/handicapområdet og giver deltagerne værktøjer til, hvordan de retmæssigt efterleves i konkrete sagsgange og processer.

Udbytte

Kurset går i dybden med centrale datakilder, regler og disses fortolkningsmomenter samt praksis på området. Alt dette med henblik på at formidle viden og konkrete værktøjer, der kan sikre retmæssig og optimal sammenhæng mellem kommunens visitationsprocedurer og de heraf følgende mellemkommunale betalinger.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur., som har det faglige ansvar for kurset.

Esben er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til følgende profiler

  • Jurister, der arbejder med området
  • Økonomimedarbejdere, der skal føre efterfølgende kontrol med udgifterne til borgeren i anden kommune
  • De ansvarlige for udarbejdelsen af kommunens ældreboligkatalog eller arbejder med kommunens almenboligmasse
  • Socialrådgivere, der sidder med selve visitationsproceduren i forhold til borgeren
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash