Komponent tilbyder et nyt modul på Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet Ledelse og facilitering fylder din rygsæk med masser af gode greb til at facilitere involverende processer med din personalegruppe eller i ledergruppen. Processer, som kan være både konstruktive, effektive og sjove.
Udgivet den 07-03-2023

Kender du de møder, hvor tiden bare flyver afsted, og I når alle dagsordenspunkter godt og grundigt igennem, samtidigt med at I holder tiden? På Komponents modul, Ledelse og facilitering, er der lagt op til læring i at designe og facilitere involverende processer, som fremmer følgeskab fra dine medarbejdere og lederkollegaer på aftaler og beslutninger. Hvilket understøtter læring, samarbejde, udvikling og fornyelse på din arbejdsplads.

- Vi kommer til at arbejde med nogle udvalgte modeller, der er hjælpsomme i forhold til at forberede og gennemføre samtaler og møder på måder, der sikrer medejerskab, involvering og følgeskab, forklarer chefkonsulent Katrine Brenner, som underviser på modulet, og fortsætter:

- Et gennemgående faciliteringsgreb vil være visuel facilitering, hvor vi fx vil gøre brug af grafisk facilitering, dialogkort og spil, og du vil få inspiration til, hvordan du kan bruge det fysiske rum til at understøtte forskellige typer processer. Som leder befinder du dig ofte i paradoksale og dilemmafyldte situationer, der påvirker din facilitering af samtaler og møder. Derfor vil vi på modulet også arbejde med, hvad rollen som leder og facilitator bringer af muligheder, begrænsninger og dilemmaer, fortæller Katrine Brenner.

Udover Katrine Brenner underviser også Marie Lørring på modulet, som henvender sig til både kommende ledere, nye ledere og de mere garvede ledere. Ifølge Katrine Brenner er eneste kriterie, at man har lyst til at få faciliteringskufferten kigget efter i sømmene, finpudset og ikke mindst fyldt op med flere greb og metoder – herunder virksomme visuelle virkemidler.

- Når jeg underviser, holder møder eller faciliterer workshops, er det meget hjælpsomt for mig at bruge forskellige faciliteringsgreb og -metoder. Det skaber nærvær og dynamik, og dermed bliver undervisningsdagen, mødet eller workshoppen sjovere, mere udviklende og lærerig. Og i sidste ende også mere effektiv, siger Katrine Brenner, og uddyber:

- Jeg bruger ofte dialogkort, når der skal tales om vanskelige temaer på en workshop, eller når jeg har individuelle sparringsseancer. Dialogkortene hjælper med at få sat ord på det, der ellers kan være svært at tale om. Når du står med et billede i hånden, kan du pege på billedet frem for at pege på dig selv. Dette er et super effektivt eksternaliseringsgreb.

- Jeg gør også brug af faciliterede korte stillepauser for at give hjernen ro og plads til at tænke uden samtidig at skulle tale eller lytte. Det giver plads til en mere jævn fordeling af taletid, og så giver det fornyet energi at lade hjernen slappe af ind imellem alle ordene. Og for at give plads til bevægelse og processkift, bruger jeg så meget som muligt af det fysiske rum, fortæller Katrine Brenner og afslutter:

- Disse og andre faciliteringsgreb og -metoder vil du møde på modulet, Ledelse og facilitering, hvor et gennemgående greb vil være grafisk facilitering. Vi arbejder med dem i praksis, knytter teori på dem, og i fællesskab reflekterer vi over de forskellige måder at anvende dem på. Og så kommer vi ind på, hvilke effekter de skaber for din ledelsespraksis, for dine medarbejdere, dine lederkollegaer og for organisationen.

Læs mere Læs mindre

Læs mere om Ledelse og facilitering

På dette valgmodul bliver du klædt på til at designe og facilitere medinddragende og effektive processer i din afdeling eller organisation. Du får et teoretisk indblik i, hvordan der skabes rum for samarbejde om udvikling og læring i forbindelse med løsning af komplekse opgaver, og du præsenteres for og trænes i konkrete og praksisnære metoder til at:

  • Analysere de organisatoriske behov og muligheder for relationelle processer
  • Skabe organisatorisk læring og udvikling
  • Arbejde strategisk og praktisk med facilitering ved hjælp af procesdesign og forskellige faciliterings- og mødeledelsesgreb
  • Navigere i rollen som både leder og facilitator

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

KB
Chefkonsulent
Katrine Brenner
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen