Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde - online?

Den Offentlige Lederuddannelse som onlineforløb

Styrk dit personlige lederskab gennem personlig selvindsigt og organisatorisk forståelse, så du kan træffe bevidste valg og udvikle dig som leder. Med Komponents onlineforløb får du en lederuddannelse af høj kvalitet som grundlag for at udvikle din ledelsespraksis.

Du vil få forskellige perspektiver på ledelsestænkning og inspiration, viden og færdigheder til udvikling af dit lederskab og ikke mindst får du konkrete ledelsesredskaber, som kan styrke dine kompetencer i praksis. 

Samtidig får du med Den Offentlige Lederuddannelse en formel lederuddannelse med ECTS-point. Det personlige lederskab og forandring er på 10 ECTS-point.

Online lederuddannelse med stor fleksibilitet

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) som onlineforløb tilbyder Komponent nu et forløb for dig, som ønsker en videreuddannelse tilpasset din hverdag. Forløbet er for dig, som f.eks.

 • har behov for fleksibilitet i din videreuddannelse
 • ønsker høj grad af muligheder for selv at tilrettelægge dit studie
 • har en meget travl hverdag, hvor det er svært at være væk mange hele dage
 • har mindre børn, som skal afleveres og hentes
 • har lang transporttid til de steder, hvor Den Offentlige Lederuddannelse udbydes

Du har mulighed for både at tage hele DOL-uddannelsen online eller blande onlinemoduler med moduler med fysisk fremmøde.

Hvordan forgår det?

Med onlineforløbet får du samme praksisnære lederuddannelse, som Komponent er kendt for i de almindelige forløb. Der vil blive stillet skarpt på din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Det betyder, at niveauet er det samme som ved den fysiske undervisning. Undervisningen vil foregå i et aktivt online læringsmiljø, hvor der vil være faste online undervisningssessioner og aktiviteter med medstuderende i læringsteams. Derudover vil forløbet indebære selvstudie, hvor du får udleveret en pensumoversigt med tekster og videoer, som du kan tilgå undervejs i forløbet. Ligesom du vil få oplæg til hjemmeopgaver og øvelser, så du undervejs i forløbet kan omsætte det, du lærer til praksis.

Aktivitet med underviser:

 • 2 x 6 timer med oplæg og øvelser online
 • 6 x 3 timer med oplæg og dialog online – ligger i start/slutning af arbejdsdagen  
 • JTI personlighedstest med individuel feedback og dialog
 • Yderligere en personlig samtale med sparring på din praksis og handlemuligheder
 • Vejledning om opgave sammen med dit læringsteam

Modulet afsluttes med en eksamen, der er en kombination af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Aktivitet med medstuderende – I aftaler indbyrdes, som det passer bedst for jer:

 • Konkrete forslag til videre refleksion og øvelser i læringsteam efter de korte undervisningssessions
 • Gensidig sparring omkring opgaveskrivning og eksamen
 • Inspiration til samtaler i makkerpar, evt. som walks and talks med samtale over mobiltelefonen

Selvstudie mellem undervisningsdagene tilrettelægger du i dit studie som det passer bedst for dig:

 • At læse litteratur, at lytte til og se præsentationer på internettet
 • At løse hjemmeopgaver, lave observationer og prøvehandlinger i egen organisation
 • Dialoger med egen leder og medarbejdere

På læringsplatformen MitKomponent vil du have adgang til en samlet lektionsplan, kortere tekster, links til online materialer og information om alt det praktiske omkring uddannelsen. Du modtager udvalgte grundbøger med posten.

15.100 kr.
Sted og startdato
Online: 24. oktober 2022
Varighed: 8 undervisningsdage
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Onlineg - efterår 2022/foråret 2023

Undervisning:
24.10.2022, kl. 15.00 - 18.00
11.11.2022, kl. 08.00 - 14.00
24.11.2022, kl. 10.15 - 13.00
02.12.2022, kl. 08.00 - 11.00
09.12.2022, kl. 08.00 - 11.00
05.01.2023, kl. 08.00 - 14.00
13.01.2023, kl. 08.00 - 11.00
03.02.2023, kl. 08.00 - 11.00

Studiegruppedage:
24.11.2022, kl. 08.00 - 10.00
02.12.2022, kl. 11.15 - 13.00
09.12.2022, kl. 11.15 - 13.00
13.01.2023, kl. 11.15 - 13.00
03.02.2023, kl. 11.15 - 13.00

Individuelle handleplans- og sparringssamtaler: 20.01.2023

Vejledning: 06. + 07.02.2023
Aflevering: 7.3.2023
Eksamen: 16.3.2023

Tilmeldingsfrist: 26.9.2022
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Undervisningen foregår online
Underviser er Susanne Østergaard
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer herunder JTI-personlighedstest samt eksamen. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer

Program

1. undervisningsdag
Introduktion til modulet, holdet og etablering af læringsteams

Kort om udviklingen i ledelsestænkning. Refleksion i makkerpar frem mod næste undervisningsdag.

Udfyldelse af JTI profiltest
JTI Jungiansk Typeindeks er en personlighedstest baseret på Carl Jungs teori om psykologiske typer. Det er en metode til at undersøge hvilke præferencer, der er stærkest hos den enkelte og det beskriver bl.a. personens fortrukne måder at tænke, beslutte og handle på.
2. undervisningsdag
Min JTI profil og mit lederskab – øvelser med fokus på forskellige præferencer, styrker og udviklingsmuligheder

Dagen afsluttes med at kaste lys på ledelse og filosofi. Er der inspiration at hente til udvikling af dit lederskab?

Uge 47
Individuel feedback og dialog om JTI test med fokus på styrker og handlemuligheder.
Aftales individuelt. Efterfølgende refleksion i makkerpar.
Læringsteam
3. undervisningsdag
Hvordan ser jeg rollen og personen, ledelsesrummet og paradokserne mit lederskab? Nye perspektiver og handlemuligheder?
4. undervisningsdag
Hvordan håndterer jeg magt, tillid og kontrol i mit lederskab? Kan jeg med fordel rebalancere noget i min ledelse?
Læringsteam
5. undervisningsdag
Hvordan sætter jeg både overordnet og konkret retning for vores arbejde? Om strategisk ledelseskommunikation; værdier, vision og mission – mål og midler.

Uge 50, 51 og uge 1, 2023: Hjemmearbejde med personligt ledelsesgrundlag. Efterfølgende refleksion i makkerpar.
Læringsteam
6. undervisningsdag
Hvilke behov og ønsker har jeg til at udvikle min personlige kommunikation? Om forskellige perspektiver og handlemuligheder inden for kommunikation.
7. undervisningsdag
Hvordan kan jeg som leder udvikle min kommunikation, så jeg fremmer medarbejdernes samarbejde og løsning af kerneopgaven? Om konkrete kommunikationsredskaber.
Læringsteam
Individuelle handleplans- og sparringssamtaler
Aftales individuelt. Efterfølgende refleksion i makkerpar
8. Undervisningsdag
Fortsat fra dag 7 – med særlig fokus på at stille produktive spørgsmål og lytning.
Læringsteamdag
Vejledning med underviser og skriveværksted med sparring i læringsteam
Tidspunkt aftales med læringsteam
Aflevering af opgave
Eksamen

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

JR
Studievejleder
Jane Rasmussen