Flere formidlingsopgaver på lønkontoret betød, at Karina List fik behov for en opkvalificering. Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse gav hende brugbare værktøjer, konkret træning, personlig udvikling – og på lidt længere sigt også lyst til at undervise kollegaer i nye systemer og arbejdsgange.
Udgivet den 14-06-2023

Karina Lists job har udviklet sig væsentligt de seneste år. Som lønkonsulent i Aabenraa Kommune har hun før i tiden brugt meget tid på at taste løn – i dag består en væsentlig større del af hendes arbejde i at rådgive om alt fra vagtplanlægning over timeregistrering og til barselsregler.

Som led i den rådgivning træner hun fra tid til anden andre kollegaer. F.eks. I lønsystemet, hvor decentrale institutioner selv kan oprette medarbejdere og ordne løn, eller på kurset ledelsestilsyn, hvor Karina har til opgave at formidle brugen af lønsystemet. Her gennemgår hun, hvor lederne og de administrative medarbejdere decentralt finder relevante informationer til deres ledelsestilsyn i lønsystemet.

Det var bl.a. disse opgaver, som gjorde, at Karina opsøgte og tilmeldte sig Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse. Her fik hun de værktøjer, hun havde brug for til at planlægge og gennemføre formidlingsopgaver:

- Det vigtigste, jeg har lært, er at bruge god tid på at forberede sig, når man skal formidle noget. Det ved man jo egentlig godt, at man skal, men før i tiden har jeg måske tænkt, at for meget forberedelse var overvurderet, siger Karina List og fortsætter:

- Når man har forberedt sig ordentligt, har man styr på varigheden at sit budskab, og man ved hvordan man får det vigtigste med inden for den tidsramme, der er givet. Forberedelse gør det nemmere for mig at formidle, og nemmere for modtageren at forstå budskabet, siger hun.

Plads til det uperfekte gjorde læringsrummet trygt

Det har også været givende for Karina at arbejde med kropssprog og fremtoning. Som led i Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse bliver man nemlig filmet, så man efterfølgende kan se og få feedback på, hvordan man bruger sin krop, når man formidler.

- Man tænker måske ikke så meget over sit kropssprog og hvordan man står. Derfor var det en lærerig proces at se sig selv på video. Når man ser det selv og samtidig får rådgivning fra underviser, bliver det meget tydeligere for en og nemmere at tage det til sig, forklarer Karina List.

Selvom det i starten var grænseoverskridende for Karina at skulle formidle foran de andre studerende og se sig selv på video, blev hun hurtigt tryg ved situationen. Det skyldes ikke mindst, at underviserne lykkes med at skabe et fortroligt og venligt rum, fortæller hun:

- For mig er formidling foran andre ikke noget, der kommer naturligt. Men Mette og Thea lykkedes med at skabe et trygt miljø, så man turde sætte sig selv i spil. Der var plads til at fejle og plads til uperfekthed, og det har haft stor betydning. Jeg har lært rigtig meget om mig selv, fortæller Karina List.

Fik lyst til at udvikle sig mod mere undervisning

Det var formidlingsdelen, der vejede tungest på vægtskålen, da Karina valgte Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse. Men mange af værktøjerne går igen uanset om du skal skabe undervisningssituationer eller formidle et budskab, fortæller hun.

- Jeg synes at undervisning er meget mere spændende, end jeg havde regnet med. Jeg har aldrig tænkt over at skulle undervise, for det har ikke været en del af mit job. Men måske ligger der noget både faglig og personlig udvikling for mig i at bevæge mig mere i den retning, f.eks. når der skal formidles bredt til organisationen eller laves kurser i f.eks. vagtplanlægning, siger Karina List.

Hun går bl.a. med overvejelser om at lave let tilgængelige videoer, der giver medarbejderne i Aabenraa Kommune viden om og træning i at bruge en række forskellige administrationssystemer.

Fordel at deltagere har vidt forskellige baggrunde

På Den Offentlige Formidler- og Undervisningsuddannelse er det didaktikken, som er i centrum. Det betyder, at deltagerne kommer fra mange forskellige stillinger og positioner med et fælles ønske om at blive bedre til at undervise professionelle eller formidle budskaber. Ud over Karina, som er lønkonsulent, bestod deltagerskaren på hendes hold af bl.a. en bibliotekar, en sygeplejerske og en socialpædagog.

- Vi kom fra vidt forskellige baggrunde, og der var stor forskel på vores erfaringer. Nogle havde prøvet at undervise mange gange, mens andre var helt nye udi formidlingsopgaven. Men fordi fokus er på formidling og ikke faglighed, kunne vi give hinanden et andet perspektiv på formidlingen. Det fungerer langt bedre, end hvis vi havde været 18 lønkonsulenter.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Bliv en bedre formidler og underviser

Evnen til at kommunikere, præsentere og formidle er et tema og en kompetence, som bliver omdrejningspunktet for fremtidens medarbejder og leder i det offentlige.

På DOFU har vi fokus på kommunikation, præsentation og formidling – overfor både små grupper af borgere, kollegaer og større fora. Du bliver bevidst om din rolle som formidler af viden og læring.

Uddannelsen er en praksisnær uddannelse, hvor du som deltager aktivt træner underviser-/ formidlerrollen samt træner at give og modtage feedback. Vi kommer til at eksperimentere og afprøve nye veje, og derfor vil du også komme til at undervise dine medkursister to gange undervejs. 

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen