Planlægnings- og udviklingskonsulent, Christian Qvist Lessèl, tog Den Offentlige Projektlederuddannelse®, hvilket blandt andet gav ham selvtillid og legitimitet i rollen som projektleder.
Udgivet den 30-01-2023

Da Christian Qvist Lessèl startede i sin nuværende stilling som planlægnings- og udviklingskonsulent i Frederikshavn Kommune, vidste han, at han ville få brug for projektledelse. I jobbeskrivelsen var der lagt op til arbejde på tværs af tre centre og for en direktør. Samtidig bemærkede Christian en stigende tendens til at arbejde projektorienteret og matrixorienteret i hans organisation.

- Jeg kunne se, at flere og flere midler i det offentlige er projektmidler fra styrelserne og ministerierne. Og så var der en tydelig trend i, at man arbejder på tværs af fagområder – og i kortere perioder, siger Christian og forklarer, hvorfor han til at begynde med valgte projektlederuddannelsen:

-Jeg startede på Den Offentlige Projektlederuddannelse, fordi jeg kunne se ind i opgaver, hvor jeg ville komme til at sidde og samle trådene og være projektleder på flere indsatser.

En praksisnær uddannelse

Selv med en kandidatgrad og en uddannelse i projektstyring, som lå 10 år tilbage, følte Christian, at han havde brug for nogle mere konkrete værktøjer til at styrke sin egen refleksion og forståelse af, hvad det vil sige at indgå i et projekt i en offentlig organisation.

- Katrine Brenner, som var vores underviser, brugte meget tid på at vinkle det hele over til vores egen organisation og i vores egne projekter. Det gav sindssygt meget at få teori koblet op på egne erfaringer. Der var en kraftig veksling mellem teori og praksis, og det var hele tiden meget konkret, fortæller Christian, hvorefter han peger på, at en af styrkerne ved uddannelsen er, at der er en stærk forståelse for den virkelighed, som offentligt ansatte arbejder i.

- På Den Offentlige Projektlederuddannelse havde jeg forventet, at vi skulle arbejde mere i  Gantt-diagrammer, men det har mere været bygget op på en systemisk tilgang. Jeg er fx blevet mere bevidst om, at jeg skal stille flere spørgsmål og vente med at springe til konklusionerne, siger Christian.

Vandfald eller agilitet

Der er ofte en forventning om, at opgaverne i et projekt vil falde fra punkt et til punkt to, indtil opgaven er løst. Men projekter, der følger sådanne vandfaldsmodeller, er ifølge Christian sjældne – i hvert fald ude i hans organisation.

- Mine projekter er mere agile. De kræver, at man skal genbesøge dem hele tiden. Jeg oplevede dog tit, at man fra projektets start havde en forståelse af, at det var vandfaldsmodeller. Men når der er tale om organisationsprojekter, der kræver, at folk skal arbejde på nye måder og på tværs af organisationen, kalder det på en mere agil måde at arbejde på, fortæller Christian, hvorefter han pointerer, at simple projekter ikke eksisterer:

- Alt har en vis kompleksitet. Der er altid mange dagsordner, der skal medtænkes i processen, hvilket jeg også har sagt højt, når vi har projektmøder. Der er typisk en politisk beslutning, der skal tages højde for. Og derefter er der samarbejdsudvalg, driftsopgaver, strategi eller værdigrundlag, som skal forandres. Og vi har også nogle slutbrugere – børn og forældre – der skal inddrages også, uddyber Christian og fortsætter:

- Det tror jeg, at jeg manglede lidt forståelse for, inden jeg tog Den Offentlige Projektlederuddannelse. Jeg har lagt mærke til, at jeg før var mere fokuseret på, at vi skulle nå i mål hurtigt. Her er jeg blevet mere nysgerrig på, hvad der er på spil, og jeg er mere rolig i processen. For jeg tænker, vi skal nok nå frem til målet.

Legitimitet og selvtillid som projektleder

For Christian har Den Offentlige Projektlederuddannelse givet ham større selvtillid i forhold til opgavehåndteringen – om det er værnemiddelhåndteringen under coronakrisen eller håndteringen af ukrainske flygtninge i kommunen, så hviler han mere i sig selv i selve opgaven.

- Uddannelsen har helt klar givet en større selvtillid. Jeg kan fx mærke det, når jeg får en ny opgave. Der kunne jeg godt tænkte i starten – puha hvad er det mon, den her opgave handler om. Men nu har jeg fået nogle arbejdsmetoder, der gør, at jeg ved, at vi nok skal løse opgaven, fortæller Christian.

At være projektleder i den offentlige sektor kræver, at man har blik for, hvornår det er nødvendigt, at man bringer sin egen faglige viden i spil, og hvornår man kan overlade fagligheden til andre. Og det kræver også, at man har en stærk organisatorisk forståelse og er skarp på, hvilken kontekst, de forskellige projekter befinder sig i.

- Jeg kan godt se, at det har hjulpet mine kollegaer og mig, at jeg er blevet bedre til at identificere, hvilke dynamikker og politiske interesser der er til stede i projektet. Jeg kan reflektere over, hvad jeg kan gøre for at holde den udstukne retning. Og så kan jeg udfordrer det, forklarer Christian og tilføjer, at uddannelsen også har givet ham mere rygdækning i opgaveløsningen.

Indsigt i og forståelse for projektets faglige indhold er selvskrevne hovedelementer i projektstyring, men for Christian går det faglige aspekt altid hånd-i-hånd med nysgerrige og undrende spørgsmål.

- Jeg er blevet mere bevidst om min egen rolle som projektleder, og jeg stiller ofte nogle undrende spørgsmål. Jeg har en forståelse for de mekanismer, der er i spil, når man som projektleder løser en opgave. Og jeg ved, det kræver flere personers kompetencer for at lykkes.

Fra projekt til proces:

Ifølge Christian føder den ene gode opgaveløsning den næste, og derfor har han valgt at supplere projektledelse med Den Offentlige Proceslederuddannelse. En uddannelse, hvor han håber at blive bedre til at have fokus på processen i selve opgaverne, at fortsat kunne være nysgerrig, og så har han en forventning om at blive endnu bedre til at løse sine opgaver.

- Mange af mine opgaver er projektlederopgaver, men jeg bliver også tit sat til at facilitere processer. Og det kan enten være i forbindelse med mine egne projekter, men også i forbindelse med andre opgaver i vores organisation, hvor jeg bliver bedt om at styre det, forklarer Christian og afslutter:

- Jeg er generelt god til at styre disse processer, men nogle gange bliver man nødt til at ændre kurs på dagen. Det kan skabe noget usikkerhed, når der pludselige er fokus på målet frem for processen. Jeg vil gerne være bedre til at kunne trække vejret og få fokus rettet mod, hvad det hele handler om: Processen. Jeg håber proceslederuddannelse kan gøre mig bedre til at være i det rum.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

KB
Chefkonsulent
Katrine Snellman Brenner
MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen