Pak skyklapperne væk. Løft blikket. Skab samarbejdsrum. Rammesæt et øget kendskab til hinanden og lyt. Det er nogle af komponenterne til mere kvalitet og effekt i opgaveløsningen til gavn for borgere, brugere og økonomien.

Det hedder tværgående samarbejde, som kalder på tværgående ledelse. Men hvordan skaber vi i praksis de bedste rammer for tværgående samarbejde og ledelse, når den kommunale hverdag også byder på økonomiske barrierer, forskellige fagligheder og modarbejdende incitamentsstrukturer? Kom og få viden om og inspiration til at lykkes bedre med tværgående ledelse og samarbejde.

Som noget unikt forener vi overblik over og målinger af kvaliteten af det tværgående samarbejde med virksomme ledelses- og konsulentinterventioner, der skaber bevægelse i ønsket retning. Det gør vi via relationel kapacitet, psykologisk tryghed og en masse praktisk erfaring. Og du får mulighed for sparring på lige præcis de opgaver, du sidder med - så du/I kommer godt i vej.

Vi starter op med en time på Teams, hvor du får en nærende bouillon af det mest essentielle inden for tværgående ledelse og samarbejde. Plus noget du med fordel kan tænke over og handle på, inden vi ses på kursusdagen, hvor vi skaber betingelserne for, at du kan accelerere i fremdrift på din(e) tværgående opgave(r).

Undervisere

Rasmus Rossel, chefkonsulent, Komponent og Carsten Hornstrup, direktør, Joint Action Analytics.

Rasmus Rossel er en kapacitet inden for tværgående ledelse og har som chefkonsulent beskæftiget sig med det tværgående samarbejde på alle kommunale ledelsesniveauer og på alle kommunale velfærdsområder. Rasmus har solid konsulenterfaring og erfaring som medarbejder, leder, administrerende direktør, coach og mentor.

Carsten Hornstrup har mere end 30 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige organisationer og er ansvarlig for forskning og udvikling af Relationel Kapacitet. Carsten er en af de førende praktikere og forskere, når det gælder udvikling af offentlige organisationer, der kan håndtere de mest komplekse velfærdsudfordringer.

Varighed: 1 times webinar + 1 fysisk kursusdag
Er du i målgruppen?

Kursusdagen er for ledere, chefer, uformelle ledere, koordinatorer, tovholdere, udviklingskonsulenter og projektledere, der driver tværgående ledelse, samarbejde og procesledelse.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
RRO
Chefkonsulent
Rasmus Rossel