Borgerperspektivet handler om det respektfulde og ligeværdige møde med borgerne. Der hvor vi lytter, er nysgerrige og stiller spørgsmål som kommer bag om ansøgningen, henvendelsen eller tilsynet.

Det er det stærke helhedsorienterede samspil med borgere og virksomheder om at finde løsninger – sammen.

Derfor skal vi som sagsbehandlere både være fagligt stærke i det korrekte myndighedsarbejde samtidig med at vi skaber gennemsigtige processer og gode relationer, så borgere og virksomheder føler sig set, hørt og mødt.

Et møde der kalder på kompetencer indenfor kommunikation, facilitering, mulighedsrum og faglighed på tværs.

Løsningsfokuseret dialog er et forløb vi skræddersyr til dig og din organisation koblet op på de strategiske og politiske dagsordner.

Så drømmer du om

  • En organisation, som forstår betydningen af at faglighed ikke kan stå alene
  • En organisation, der skaber synergi i fagligheder på tværs
  • En organisation, der løfter fremtidens klima- og velfærdsudfordringer gennem nysgerrighed og åbenhed i samspil med civilsamfundet
  • En organisation, som bidrager med flere løsningsscenarier og kender forskellen på at lykkes bedst tænkeligt og så at lykkes bedst muligt

Så er et skræddersyet forløb måske en overvejelse værd – ligesom Thisted, Høje Taastrup, Frederikshavn og Vordingborg kommuner og Kystdirektoratet

Centrale elementer i forløbet

  • Træning af dobbeltrollen som myndighedsforvalter og dialogpartner så organisationen bliver i stand til at skabe meningsfulde og løsningsfokuserede dialoger i de forskellige sagstyper uden at træde ud af myndighedsrollen
  • Styrket tværfaglig indsigt og forståelse for kollegers arbejdsområder og dermed for den helhedsorienterede løsningstilgang
  • Viden og indsigt i kommunikations DNA og egne kommunikationsmønstre
  • Værktøjer og metoder til facilitering af små og større møder

Tilrettelæggelse
Forløbet er kendetegnet ved at være helt praksisnært og tilrettelægges sammen med jer i forhold til omfang, tidsrum og prioriteret indhold.

Mellem dagene arbejder deltagerne og ledelsen med egne problemstillinger og udviklingspunkter, så ændret praksis bliver implementeret løbende.

Rammen er oftes 2 – 4 dage fordelt over et halvt år, med afsæt i evt. forskudte hold hvis hele organisationen inddrages.

Undervisere

Hanne Lykke, Chefkonsulent i Komponent. Oprindeligt uddannet Arkitekt og videreuddannet Master i Positiv psykologi. Hanne har mere end 30 års erfaring med udvikling af myndighedsrollen fra forskellige kommunale organisationer. Dels som sagsbehandler, senere som forvaltningschef i Teknik og Miljø. Hanne har i mange år stået i spidsen for at fremme den dialogfokuserede sagsbehandling som kilde til vækst og udvikling.

Anne Steffensen, Chefkonsulent i Komponent. Oprindeligt uddannet civiløkonom med en videreuddannelse i offentlig ledelse. Anne har mere end 20 års erfaring som chef og direktør fra den kommunale sektor. Hun bidrager derfor med en solid indsigt i arbejdet med ledelse, udvikling, styring, effektiv drift og organisering. Anne har desuden stor erfaring med at få de store processer og projekter til at blive til virkelighed i praksis.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er ledere og medarbejdere som arbejder med myndighedsafgørelser eller har direkte samspil med borgere, virksomheder og frivillige i forskellige sammenhænge.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke