Arbejdsfællesskaber står højt på den strategiske dagsorden hos mange kommuner. Men hvad taler vi om, når vi taler om arbejdsfællesskaber? Og hvad er min opgave som leder?

Vi forstår begrebet forskelligt alt efter den kontekst, vi befinder os i, og alt efter hvad vi lige nu er optaget af.

På dette kursus vil vi konkretisere begrebet arbejdsfællesskaber, vi vil koble stærke arbejdsfællesskaber med adfærdsdesign, og du vil blive præsenteret for - og få afprøvet forskellige værktøjer og metoder til at styrke de arbejdsfællesskaber du er leder for, og som du selv er en del af.

Fokus vil være på bevægelsen fra vision/ambition om de stærke arbejdsfællesskaber omkring kerneopgaven til helt konkrete mikrohandlinger, der bidrager til at styrke samarbejdet om opgaveløsningen.

Underviser

Chefkonsulent Katrine Brenner, Komponent.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset er for dig, der er leder og som ønsker at styrke de arbejdsfællesskaber, du er leder for, og som du selv er en del af.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

KB
Chefkonsulent
Katrine Snellman Brenner
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek