Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Modulet giver et teoretisk indblik i forskellige ledelsesteorier og styringsparadigmer med betydning for faglig ledelse og udvikling af kerneopgaven, og sætter fokus på udvikling af den studerendes ledelseskompetencer til at identificere styrker, udviklings- og læringspotentialer i egen organisation. Dette sker gennem kobling mellem konkrete situationer og ledelsesmæssige udfordringer i egen organisation med de teoretiske input om sammenhænge mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indholdet i den styrkede læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

1. Forskellige ledelsesformer og ledelsesteorier og deres muligheder og effekter på pædagogisk praksis i dagtilbud.

Temaet har fokus på faglig ledelse som viden om, forståelsen af og evnen til på den ene side at skabe sammenhæng mellem ledelsesopgaven og personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer og på den anden side forstå, have viden om og agere kompetent med at skabe sammenhæng mellem børns læringsmiljøer i dagtilbuddet og deres trivsel, dannelse og læring

2. Faglig ledelse og pædagogisk-didaktiske redskaber til at understøtte den styrkede læreplan.

Temaet iscenesætter dagtilbudsledelse som en flerdimensionel instruerende, motiverende og distribuerende ledelsesopgave, som kræver feedback, sparring samt styrkelse af medarbejderes selvledelses- og medledelseskompetencer. Der arbejdes med begrundelse og formidling af egen ledelsespraksis og samtidig lede medarbejdernes evne til at reflektere over, begrunde og evaluere deres pædagogiske praksis.

3. Faglig ledelse af forandring, refleksion og læring med henblik på at udvikle dagtilbuddenes læringsmiljø.

Temaet ser faglig ledelse som forandrings- og læringsledelse. Den faglige dagtilbudsleder skal kunne identificere styrker samt udviklings- og læringspotentialer i egen organisation i en vished om, hvilken viden der virker, viden om planlægning af pædagogiske læringsaktiviteter, samt viden om og kompetencer i, hvordan evaluering og styrkede læringsmiljøer er centrale redskaber i at øge trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet.

4. Ledelse af forandring, udvikling af pædagogiske fællesskaber og professionel pædagogisk praksis

Dette tema sætter fokus på den faglige leders kompetence til konkret at kunne vurdere, udvælge og anvende pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer i dagtilbuddets løbende udvikling af den pædagogiske praksis – og hele tiden med øje for børnenes trivsel, læring og dannelse.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 7 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med afsæt i et skriftligt oplæg (en portfolio).

Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 5
Er du i målgruppen?

Modulet er rettet mod alle der er ledere af dagtilbud, pædagogiske ledere og afdelingsledere.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen