Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Familiebehandlere fra Vejle Kommune på kursus i egen organisation
Case / 07.05.2024
Fælles e-læringsforløb gav fornyet fokus på børneperspektivet i samtaler med børn og unge
Det kræver mod at sætte sig selv i spil i mødet med et barn, der har det svært. Et fælles onlineforløb og ledelsesmæssig facilitering gav Børne- og Familiecenteret i Vejle Kommune præcis den viden og det mod, der er nødvendigt når børn skal opleve sig inddraget.
Læs mere
Dagplejer og barn kigger frem bag væg
Case / 23.10.2023
E-læring styrker den fælles faglige bevidsthed blandt nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune
Virtuelt forløb om den styrkede pædagogiske læreplan var omdrejningspunktet for introduktionen til over 50 nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune. Fleksibel læring og faglige refleksioner har skabt en fælles bevidsthed om, at dagpleje er et fag, og at der ligger en faglig opgave i at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.
Læs mere
To børn på vej op ad trappe ved Stevns Klint
Case / 01.03.2023
Analyse skaber overblik og kickstarter forandringsproces mod styrket inklusion
Et 360 graders eftersyn af inklusions- og specialundervisningsindsatsen i Stevns Kommune skabte overblik over udviklingspotentialer på rejsen mod en bedre økonomi og styrket inklusion. Men først og fremmest kickstartede den en fælles forandringsproces og et udviklingsmindset i organisationen.
Læs mere
Case / 12.12.2022
Ban vejen for uddannelse og job til mennesker med autismeprofil
I Jobcenter Holstebro ønskede man et fælles udgangspunkt og sprog for at forstå borgere med autisme. Det har et praksisnært kompetenceudviklingsforløb hjulpet dem med.
Læs mere
Case / 12.10.2022
Den gode borgerdialog starter indefra
Den gode borgerdialog kan være afgørende for trivslen, ikke alene hos borgerne, men også for de ansatte i kommunen. Gennem skræddersyede forløb kan eksempelvis socialrådgiverne få en hverdag med bedre kollegialt sammenhold og flere gode og meningsfulde dialoger med borgerne. Men alle ansatte, der kommer i forbindelse med borgerne, kan have stor gavn af at få finpudset deres kompetencer på dialogområdet, fortæller chefkonsulent hos Komponent Katrine Brenner.
Læs mere
COLOURBOX8787353.jpg
Case / 27.09.2022
Et forbehandler program til unge der anvender rusmidler
Prøv-Andre-Veje
Læs mere
COLOURBOX31678459.jpg
Case / 21.09.2022
MOVE - rusmiddelbehandling
MOVE - en metode til rusmiddelbehandling til unge, med gode resultater
Læs mere
COLOURBOX44503569.jpg
Case / 17.09.2022
Misbrugsforebyggelse i Grønland
Samtaleforløb for anbragte unge i Grønland
Læs mere
COLOURBOX47456674.jpg
Case / 10.09.2022
Kvalitet i medicinprocessen
Sundhedsfaglig screening og klar til tilsyn – specialiseret botilbud til børn og unge
Læs mere
COLOURBOX41552090.jpg
Case / 03.09.2022
Gruppeforløb med peer-to-peer for børn, unge og forældre
Lejre Kommune og Type2dialog har samarbejdet om afprøvning af peer-to-peer gruppeforløb, som Lejre Kommune har implementeret i indsatsen Mod og Mestring, som er et kommunalt tilbud målrettet børn og unge med angst samt deres forældre.
Læs mere
Case / 28.01.2022
Nyt styringspanel hjælper Gentofte Kommune med at tage hånd om økonomien
Komponent har sammen med Gentofte Kommune udviklet et nyt styringspanel på det specialiserede socialområde, der giver kommunen mere sikre budgetter og bedre forudsætninger for løbende at følge med og se, hvor der eventuelt skal sættes ind.
Læs casen her
Case / 17.01.2022
Slagelse Kommune tilfører ekstra ledelseskraft til det særlige børne- og ungeområde
Det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune har gennem en længere periode været udfordret på forskellige parametre. Derfor har kommunen indgået et samarbejde med Komponent om at styrke ledelseskraften på området.
Læs casen her
Case / 04.01.2022
Vejle Kommune går fra inddragelse til samskabelse på det specialiserede børneområde
Selv om Vejle Kommune generelt har et højt serviceniveau på det specialiserede børneområde, er der behov for mere samarbejde med borgerne i sagsarbejdet. Derfor arbejder kommunen med i højere grad at tilpasse kommunens indsatser til børnene og familiernes behov.
Læs casen her
Case / 30.11.2021
Morsø-Metoden skal holde børn og unge i almindelige dagtilbud og skoler
Morsø Kommune har knækket kurven for antallet af børn og unge, der bliver henvist til specialpædagogiske tilbud. Kommunen her nemlig udviklet en systematik for før-visitation, der skal hjælpe børnene og de unge med at blive tættere på de almene dagtilbud og skoler.
Læs casen her
Case / 26.10.2021
Nyborg Kommune har knækket segregeringsnøden
Nyborg Kommune har indført en model, hvor skolelederne i fællesskab fordeler midler til specialundervisning og inklusion. Modellen, der er udviklet i samarbejde med Komponent, betyder, at kommunen segregerer færre børn og har flyttet penge fra specialtilbud til almenområdet.
Læs casen her