Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Case / 03.02.2022
Nyt styringspanel hjælper Gentofte Kommune med at tage hånd om økonomien
Komponent har sammen med Gentofte Kommune udviklet et nyt styringspanel på det specialiserede socialområde, der giver kommunen mere sikre budgetter og bedre forudsætninger for løbende at følge med og se, hvor der eventuelt skal sættes ind.
Læs casen her
Case / 27.01.2022
Slagelse Kommune tilfører ekstra ledelseskraft til det særlige børne- og ungeområde
Det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune har gennem en længere periode været udfordret på forskellige parametre. Derfor har kommunen indgået et samarbejde med Komponent om at styrke ledelseskraften på området.
Læs casen her
Case / 27.01.2022
Vejle Kommune går fra inddragelse til samskabelse på det specialiserede børneområde
Selv om Vejle Kommune generelt har et højt serviceniveau på det specialiserede børneområde, er der behov for mere samarbejde med borgerne i sagsarbejdet. Derfor arbejder kommunen med i højere grad at tilpasse kommunens indsatser til børnene og familiernes behov.
Læs casen her
Case / 27.01.2022
Morsø-Metoden skal holde børn og unge i almindelige dagtilbud og skoler
Morsø Kommune har knækket kurven for antallet af børn og unge, der bliver henvist til specialpædagogiske tilbud. Kommunen her nemlig udviklet en systematik for før-visitation, der skal hjælpe børnene og de unge med at blive tættere på de almene dagtilbud og skoler.
Læs casen her
Case / 27.01.2022
Nyborg Kommune har knækket segregeringsnøden
Nyborg Kommune har indført en model, hvor skolelederne i fællesskab fordeler midler til specialundervisning og inklusion. Modellen, der er udviklet i samarbejde med Komponent, betyder, at kommunen segregerer færre børn og har flyttet penge fra specialtilbud til almenområdet.
Læs casen her
Case / 27.01.2022
Ny model forklarer udviklingen på det specialiserede socialområde for KKR Hovedstaden
Komponent har samarbejdet med de 29 kommuner i KKR Hovedstaden om at udvikle en ny analysemodel, som kan hjælpe kommunerne med at forklare udviklingen på det specialiserede socialområde. Modellen giver bedre mulighed for at sammenligne på tværs og udpege kommende indsatsområder i forhold til at få styr på udgifterne.
Læs casen her
Case / 27.01.2022
Varde Kommune: Mere fokus på borgernes perspektiv i indsatserne på det specialiserede børneområde
Komponent har undersøgt kvaliteten i Varde Kommunes indsats for børn og unge med særlige behov. Det betyder bl.a., at kommunen nu har lagt en plan for, hvordan sagsbehandlingen bliver enklere og mere koordineret, så borgerne aldrig er i tvivl om, hvorvidt det er myndighed eller leverandør, som har bolden.
Læs casen her
Case / 20.02.2022
Startskuddet er gået: Nu skal 140 Aalborg-medarbejdere lære af hinanden
Et ambitiøst kompetenceudviklingsforløb for 140 medarbejdere i CBU skal styrke fagfællesskabet og den tidlige indsats i Aalborg. Mange forskellige læringsrum sikrer organisatorisk ophæng, faglig sammenhæng og kompetenceudvikling tæt på praksis.
Læs artiklen
Case / 09.02.2022
Hvad siger de unge om den kommunale ungeindsats?
Komponent har gennemført brugerrejser med 70 unge i 10 kommuner. Vi har samlet vores erfaringer i en pjece, der tager udgangspunkt i citater fra de unge, beskriver, hvad de oplever som de væsentligste udfordringer, og giver eksempler på nogle konkrete indsatser fra forskellige kommuner.
Læs casen her
Case / 09.02.2022
Vordingborg Kommune: Ny handleplan og nyt budgetværktøj skal få socialområdet på ret kurs
Økonomiske udfordringer og udsigten til en stigning i antallet af anbringelser har fået Vordingborg Kommune til at tage et kritisk blik på det specialiserede børneområde i samarbejde med Komponent. En ny handleplan og et nyt budgetværktøj skal få området på ret kurs både økonomisk og socialfagligt.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Skive Kommune: God datadisciplin er en forudsætning for planlægning på socialområdet
Komponent har sammen med Skive Kommune undersøgt udviklingen i målgrupperne på kommunens sociale botilbud og på socialområdet i det hele taget. Det har givet kommunen en bedre datadisciplinen og dermed bedre muligheder for at planlægge kapaciteten i kommunens tilbud fremadrettet.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Hørsholm Kommune: Styringstjek hjælper med at overholde budgettet på de specialiserede socialområder
Hørsholm Kommune har oplevet en stigning i udgifterne på de specialiserede socialområder. Derfor har Komponent gennemgået kommunens styring af de specialiserede socialområder og hjulpet med, hvilke data det er en god ide at følge med i, når man skal følge op på budgettet.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Svendborg Kommune: Nye tiltag styrker de mangfoldige læringsmiljøer
Svendborg Kommune har haft problemer med at leve op til sin målsætning om kun fire pct. børn i segregerede tilbud. Derfor har kommunen i samarbejde med bl.a. Komponent fundet frem til en række ændringer, der skal gøre det muligt at rumme flere børn i almenmiljøet.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Nordfyns Kommune: En mere tværgående indsats på børne- og ungeområdet
Komponent og Nordfyns Kommune har samarbejdet om at skabe mere helhedsorienterede løsninger i indsatserne på børne- og ungeområdet. Resultatet er bl.a., at kommunen nu vil kigge nærmere på visitationsproceduren og sætte fokus på reinklusion, der giver børn og unge mulighed for at vende tilbage til det almene tilbud.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Ringkøbing-Skjern Kommune: Mere fokus på elevernes faglighed i visitationen til specialtilbud
Komponent har sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune undersøgt kommunens takster til specialtilbud. Kommunen har bl.a. fået svar på, hvordan den ser ud i forhold til sammenlignelige kommuner på området, og inspiration til, hvordan den kan ændre sit visitationsmateriale.
Læs casen her
Viser 20 ud af 190