Konferencen er afholdt. Social- og Boligstyrelsen, KL og Komponent inviterer til en spændende konference om aktiv deltagelse og mestring for børn og unge med handicap. Konferencen afholdes d. 9. oktober 2023 i Nyborg

Børn og unge med handicap har ligesom alle andre børn og unge brug for relevant og tilstrækkelig støtte til at få et godt liv med skole-, familie- og fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at vi som fagprofessionelle understøtter deres deltagelse så godt som muligt. Derfor inviterer Social- og Boligstyrelsen, KL og Komponent til en spændende konference, hvor vi sætter fokus på aktiv deltagelse og mestring for børn og unge med handicap.  

Dagen er fyldt med inspirerende oplæg fra forskning, videns- og metodeprojekter udviklet i samarbejder mellem stat, kommuner, forskningsinstitutioner og forskellige interessenter samt vigtige perspektiver fra en borger. Vi sætter herudover fokus på Barnets lov og de centrale ændringer, som loven betyder på handicapområdet. 

På dagen kan du bl.a. blive inspireret af oplæg om: 

  • Skolefravær og fællesskaber  
  • Metoder til inddragelse af børn og unge med autisme og ADHD  
  • Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap 
  • Betydningen af en koordineret indsats 
  • Tilknytning og gennemførsel af ungdomsuddannelser 
  • Barnets lov og faglige dilemmaer 

Vi glæder os til at se jer til en lærerig dag!      

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Målgruppen til konferencen er ledere, teamledere, sagsbehandlere, konsulenter, familiebehandlere, døgninstitutionsmedarbejdere, medarbejdere på specialskoler samt andre med interesse for området.  

 

09.00   Ankomst og morgenmad 

09.30  Velkomst og rammesætning  
// Sanna Dragholm, kontorchef for Handicap, Social- og Boligstyrelsen 

09.40  Oplæg fra en forælder til et barn med handicap om deltagelse
"Vi havde håbet på et samarbejde, sparring og fælles mål - i stedet følte vi os ofte til besvær, holdt ud i strakt arm og mere som ofre end som en samarbejdspartner”.

Anna Ladefoged fortæller om, hvordan projektet Én familie - én indgang gjorde en stor forskel for hende og familien.

// Anna Ladefoged, forælder

10.00  Oplæg om fællesskaber og deltagelse 
Fællesskaber er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling. Gennem fællesskaber kan de opbygge sociale relationer, finde støtte og føle sig inkluderet. Men ny forskning viser, at mange børn og unge føler sig udelukket fra fællesskabet, har meget skolefravær og føler sig ensomme. 
Oplægget sætter fokus på, hvad der kendetegner gode fællesskaber og på hvordan man skaber de bedste deltagelsesmuligheder for alle. 

// Dorte Kousholt, psykolog, ph.d., lektor ved Institut for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet

10.40   Pause – find din session 

11.00   Faglige sessioner (Se beskrivelsen til højre)
Du kan vælge mellem følgende sessioner :  

Session 1: Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap

Session 2: Overgang til voksenlivet  

Session 3: Skolefravær hos børn med handicap 

Session 4: Metoder til inddragelse af børn med autisme og ADHD

Session 5: Mestringsluppen - Deltagelse og social mestring for børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser 

12.00   Frokost  

13.00 Sessionerne gentages 

14.00 Pause – find tilbage til plenum 

14.20 Eftermiddagens tema: Barnets lov

14.20: Barnets lov - inddragelse af børn og unge i sagsarbejdet
I oplægget vil Karen Emlegaard særligt komme ind på det rettighedskatalog i Barnets lov som fordrer en mere aktiv inddragelse af børn og unge i sagsarbejdet. Oplægget vil endvidere helt kort berører hvilken betydning den nye 3 delte undersøgelsestilgang – screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse – vil have i sager om handicapkompenserende ydelser.” 

// Karen Elmegaard, juridisk konsulent

14.50: Inddragelse af børn og unge med handicap
Hvordan får man barnets perspektiv sat i spil, og hvad er de faglige overvejelser? I bliver bl.a. præsenteret for pointer fra VIVEs rapport om metoder til inddragelse af børn og unge med ADHD og autisme, og hvordan Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv arbejder med at styrke kommunerne i at arbejde med inddragelse af børn og unge.

// Louise Daugaard Madsen, Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, Social- og Boligstyrelsen

15.40   Farvel og tak for i dag  
// Janet Samuel, kontorchef, Socialpolitisk kontor, KL 

15.45  Kom godt hjem! 

Læs mere Læs mindre

Du kan vælge mellem fem sessioner. Sessionerne afholdes i to runder.

Session 1: Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap (afholdes kun i Runde 1)
Fritidsfællesskaber har en positiv betydning for børn og unges trivsel, identitet og sociale udvikling. Derfor er det også vigtigt, at flere børn og unge med handicap deltager aktivt i fritidslivet. Aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter betyder også en højere grad af deltagelse i det øvrige samfundsliv - en positiv effekt, som bør komme flere med handicap til gavn.

Social- og Boligstyrelsen og Allerød Kommune fortæller om udviklingen af en ny indsats i samarbejde med tre andre kommuner, der skal understøtte, at flere børn og unge med handicap bliver aktive deltagere i fritidsfællesskaber.

//  Karen Krøyer Rasmussen, projektleder, Social-og Boligstyrelsen og Marie Alban Arffmann-Simonsen, projektleder, Allerød Kommune.

Session 2: Overgang til voksenlivet  
Overgangen fra ung til voksen kan være udfordrende for en ung med handicap, som har en sag i kommunen.. I samarbejde med fem kommuner udvikler Social- og Boligstyrelsen en model, der støtter kommunerne i at overgangen opleves så problemfri som muligt. Målet er, at den unge, sammen med sine forældre, skal føle sig tryg og kompetent til at træde ind i voksenlivet.

I sessionen drøfter vi, hvordan både støtte til den unges deltagelse i fx skole, uddannelse, fritids- og sociale aktiviteter samt forældrenes inddragelse og understøttelse i denne deltagelse kan biddrage til den gode overgang og kontinuerlig trivsel ind i voksenlivet.   

// Sine Jongdahl, Social- og Boligstyrelsen og Gitte Kjær, Social- og Boligstyrelsen  

Session 3: Skolefravær hos børn med handicap 
Samspillet mellem skoler, kommuner og familier kan være en udfordring i sager, der drejer sig om børn med handicap og problematisk skolefravær. Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommuner håndterer sager med problematisk skolefravær hos børn med handicap, hvordan forældre oplever håndteringen og hvordan kommuner har arbejdet målrettet med at styrke samarbejdet på tværs mellem skoler og socialforvaltningen. Repræsentanter fra Ankestyrelsen og fra en af de deltagende kommuner præsenterer resultater af undersøgelsen og deler ud af deres erfaringer.  

// Kristine Riisbrich Christensen, souschef, Social 1, Lotte Thost, fuldmægtig, Center for Læring og Analyse, Ankestyrelsen, Erroll Marshall, skolekonsulent i PPR, Det Tværgående Trivselsteam, Aarhus Kommune og Hans Mørk, PPR-leder, Aarhus Kommune 
 
Session 4: Metoder til inddragelse af børn med autisme og ADHD
Alle børn og unge skal  inddrages aktivt, når de har en sag i kommunen. De skal opleve at blive hørt og set, og deres perspektiver er betydningsfulde for at kunne iværksætte indsatser, der imødekommer netop deres behov.

Workshoppen vil handle om, hvorfor og hvordan man i praksis kan arbejde med inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser i myndighedssagsbehandlingen

// Line Gadegaard Hansen, specialkonsulent, Social- og Boligstyrelsen og Anja Toft Hansen, netværkskonsulent, Borgercenter Handicap og Kis Steen, familiekonsulent, Familiehuset tilknyttet Borgercenter Handicap, Københavns Kommune 

Session 5: Mestringsluppen - Deltagelse og social mestring for børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (afholdes kun i Runde 2)
For mange børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser er det sociale samspil udfordrende, og det kan være svært at finde sig til rette i de sociale fællesskaber i skolen, i fritiden og i familien. Børnene har brug for redskaber og strategier for at kunne indgå i relationer, og voksne skal sammen med børnene skabe rammerne for at anvende redskaber og mestringsstrategier i hverdagen.

Mestringsluppen er en gruppebaseret indsats, som er udviklet i samarbejde med VIVE og modnet i samarbejde med seks kommuner

// Susanne Ploug-Sørensen, Social - og Boligstyrelsen sammen med Vibeke Quist, teamleder og Stine Nyegaard, gruppeleder i indsatsen, Middelfart Kommune

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvornår

Den 9. oktober 2023

Hvor

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

2.175 kr. ekskl. moms.

Den 18. september 2023.

Tilmeldingen er bindende.

Der er stadig ledige pladser.

 

 

Har du spørgsmål til Børn og unge med handicap 2023, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen