Vi har alle sammen mødt undervisere, som havde fagligheden i helt orden, men hvor budskaberne alligevel ikke helt rodfæstede sig. Rigtig god formidling kommer langt fra altid af sig selv. Det kræver viden, refleksioner og mod at møde sin egen undervisning og bliver bedre. Dét giver VPG'en dig.

Mål: 

Når din VPG er afsluttet og du vender tilbage til din organisation/kommune el.lign. vil du stå helt anderledes, når du skal undervise og formidle.
Ikke kun fysisk, fordi du nu er bevist om bl.a. hvordan du bedst muligt placerer dig i rummet. Men også mentalt, fordi du nu har rygsækken fyldt med nye indsigter og viden. 
Læg dertil at dine tilhører nu er endnu mere opmærksomme på dig, og nu endnu bedre modtager dine budskaber. 

Vores mål er at gøre dig til en mere bevidst formidler og underviser og lade dig blive klogere på, hvad disse roller indebærer. Derudover vil vi give dig inspiration og håndgribelige værktøjer til netop formidling og undervisningsopgaver - herunder digitalisering i undervisningen og virtuel læring.

Vi vil invitere dig ind i et studiemiljø, hvor det er afgørende, at rummet er fortroligt og tillidsfuldt. Det er vigtigt, fordi vi undervejs også vil arbejde med det, som kan være udfordrende og vanskeligt. Derfor forventer vi også, at du deltager med nysgerrighed, åbenhed og gerne deler din egen viden og erfaring. 

Derudover forudsættes det, at du vil deltage aktivt som undervisningsassistent, som både feedback-modtager og feedback-giver. Vi kommer til at eksperimentere og afprøve nye veje, og derfor vil du også komme til at undervise dine medkursister to gange undervejs. 

Alt sammen for at gøre dig til den underviser og formidler som tilhørerne efterspørger. 
 

Hvem går på VoksenPædagogisk Grunduddannelse?

Dig som har formidlingsopgaver - eller dig der gerne vil have formidlingsopgaver fremover. Så kort og bredt kan det siges. 

På vores hold møder du fx undervisere, biblioteksmedarbejdere, borgerservicemedarbejdere, systemadministratorer, teknikere, IT-ansvarlige, bioanalytikere, sygeplejersker, studievejledere, hørevejledere, AC-medarbejdere, koordinatorer, arbejdsmiljø-, løn-, personale-, special-, udviklings- og ungdomskonsulenter.

Mange ledere og medarbejder, i det offentlige såvel som i privatregi, oplever i dag, at de enten allerede er kastet ud i det eller at de snart bliver det. At formidle. Kerneopgaven ændrer sig markant i disse år og det medfører, at behovet for mange menneskers formidlings- og undervisningskompetencer stiger. 
 

Deltagere om VPG

Tidligere deltagere på VPG'en roser uddannelsen med bl.a. en sætning som denne:

- Det er den mest direkte-overførbare (transfer-støttende) uddannelse, jeg har deltaget i.

Deltagere har også bemærket, hvordan vi på uddannelsen rykker på deres fokus:

- Jeg fik god inspiration og mange gode tilgange til at ændre min tilgang til undervisning, så jeg fik mere fokus på deltagernes læring end min egen "aflevering" af stoffet.

En tredje siger:

- Jeg fik gode input og inspiration. Ikke mindst til øvelser og aktiviteter, der forbedrer et undervisningsforløb.
 

Indhold

At være ansat i en kommune, en region eller en privat virksomhed i dag kræver kommunikative færdigheder (evnen til at spørge og lytte), færdigheder i formidling (evnen til at planlægge, afholde, evaluere oplæg, dialoger og processer, der henvender sig til både nære og fjerne kollegaer – samt borgere og kunder) samt personlig indsigt (evnen til at se sig selv i relation til andre).

Alt dette vil vi netop lære dig mere om og klæde dig på til at meste. 

Komponent og vores undervisere har løbende udviklet, tilpasset og udbudt et unikt Voksenpædagogisk Grunduddannelsesforløb, som sætter fokus på disse kompetencer.

Hvordan kan en undervisningsdag på forløbet se ud?

  • Introduktion til dagens program
  • Undervisning ved kursusdeltager
  • Feedback
  • Gennemgang af teori og undervisningsøvelser
  • Undervisning ved kursusdeltager
  • Feedback
  • Afrunding og introduktion til næste undervisningsgang

Tilrettelæggelse af uddannelsen

Uddannelsen består af 6 undervisningsgange samt 2 sammenhængende afsluttende internatdage.
Der er mødepligt på uddannelsen. Du må forvente at der vil være forberedelse. Omfanget for uddannelsen er 120 timer, som inkluderer undervisning og forberedelse. 

Undervisningssted kan variere undervejs i det enkelte forløb.
Se datoer og steder for de enkelte forløb, når du klikker på drop down menuen i boksen til højre.

Tilmelding er bindende efter den anførte tilmeldingsfrist.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen har du/din arbejdsplads mulighed for at sende en erstatningsperson.

Pensum

Bøger der benyttes på forløbet (inkl. i prisen):

  • Voksenundervisning af Mogens Christiansen og Gert Rosenkvist
  • Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev

Hertil kommer artikler, inspirationsmaterialer samt metoder, som løbende lægges på Komponents elektroniske læringsplatform MitKomponent.

Undervisere/oplægsholdere

Underviserne er konsulenter ved Komponent og erfarne eksterne undervisere.

22.450 kr.
Varighed: 6 undervisningsdage + 2 afsluttende internatdage
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Forløbet består af 6 undervisningsdage + 2 afsluttende internatdage, der afholdes på Comwell Rebild Bakker.

Dag 1: 01.03.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 2: 16.03.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 3: 30.03.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 4: 13.04.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 5: 25.04.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 6: 09.05.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 7-8: 23.05.2023 kl. 08:30 - 24.05.2023 kl. 15:30. (Comwel Rebild Bakker).
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Ekskl. moms. Husk du kan søge midler via Den Kommunale Kompetencefond / Den Regionale Kompetencefond / Den Statslige Kompetencefond. Undervisningssted kan variere undervejs i det enkelte forløb.

Er du i målgruppen?

Uddannelsen er for medarbejdere og ledere, som har eller ønsker formidlings- og undervisningsopgaver i kommuner, regioner og private virksomheder.

 

Mette Ranum Laustsen, underviser på Voksenpædagogisk Grunduddannelse: Tematikker og målgruppe.

Læs mere Læs mindre
 

Introduktion til Voksenpædagogisk Grunduddannelse.

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen