Du sidder i den kommunale opkrævningsafdeling, og har styr på arbejdsopgaverne. Men nogle gange får du fornemmelsen af, at du kunne gøre opkrævningsprocessen endnu bedre – sammen med dine kollegaer.

Hvis du kender fornemmelsen, så har vi tilbuddet til dig.

Hvis du vil vide mere og blive klædt på til det komplekse opkrævningsarbejde, skal du læse videre….

På tre virtuelle moduler af 3 timers varighed, vil vi klæde dig på, så du får endnu bedre styr på regler og processer i opkrævningsfasen.
Helt konkret bliver du bedre i stand til at de krav, som du sender til Gældstyrelsen, rent faktisk også er klar til at blive inddrevet!

Det du gør, er nemlig en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for jeres kommunes økonomi, men samtidig skaber du også tillid til den offentlige sektor i Danmark.

Hvordan tilrettelægger du den gode opkrævningsproces?

Den gode proces handler bl.a. om at kunne svare på disse spørgsmål:

  • Jeg kan kategorisere krav som hhv. offentligretlige og civilretlige krav.
  • Jeg kender de mange komplekse regelgrundlag bagved opkrævningsprocesserne.
  • Jeg ved hvornår og hvordan, jeg skal bruge gebyrloven og renteloven i opkrævningsarbejdet.
  • Jeg har styr på Bilag 1 i inddrivelsesloven som for nogle civilretlige krav giver adgang til lønindeholdelse og udlæg og derfor påvirker opkrævningsprocessen.
  • Jeg har styr på hvordan jeg kan søge informationer frem i fx Schultz eller via Ankestyrelsens søgemaskine til brug i mit daglige arbejde.

Måske har du allerede deltaget på kurser, netværk og arrangementer om den gode opkrævningsproces.
Men Komponent afvikler flere forskellige forløb år efter år – så er der her i 2023 endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige opkrævningsarbejde.

Derfor sætter vi nu strøm til læringen, og giver dig tre formiddage, hvor vi har skåret transporttiden væk, men tilføjet endnu mere koncentreret indhold.
Så brug 3 formiddage sammen med andre opkrævningsfolk fra hele landet - og få også et godt grin og et virtuelt rum, hvor der er ’højt til loftet’.

Et godt tilbud!
Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på modulet Kommunal Opkrævning 10 ECTS, så får du 10% rabat på prisen.

Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!
(De 3 moduler kan ikke købes enkeltvis)

Hvornår skal jeg sidde klar??

Vi inviterer dig ind på Zoom til disse formiddagsmoduler:

Modul 1:

Fokus på opkrævningsopgaven – kortlægning af regelgrundlag og opkrævningsprocesser, som du skal have styr på i hverdagen, inden og når du rykker borger for manglende betaling.

Modul 2:

Fokus på opkrævningsarbejdet og oversendelse til inddrivelse – hvornår er det tidligste tidspunkt krav kan sendes til inddrivelse?
Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?
Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at jeg kan sende krav til Gældsstyrelsen m.m.?

Modul 3:

Fokus på informationssøgning i Schultz og Ankestyrelsens søgemaskine.
Styrk dine færdigheder, så du lettere kan finde svar på fx komplekse juridiske problemstillinger, i dit daglige arbejde med de krav, som borgere og virksomheder skylder til kommunen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Vi har skaffet de bedste kræfter indenfor kommunal opkrævning i Danmark, så du kommer i godt selskab.

Michael Møller, MMD og professionsbachelor i jura, specialkonsulent i KL siden 2019. Har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/centerchef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.  Derudover arbejder han som faglig konsulent for Schultz og er forfatter til mange af rapporterne i LovGuide Opkrævning og Borgerserviceguider om opkrævning. Rapporter og Guider, der også anvendes på kommunomfaget “Kommunal Opkrævning” - et fag som Michael underviser i for Komponent.

John Johansen, afdelingsleder og debitor controller i Horsens Kommune.
Siden 1992 beskæftiget med opkrævning og inddrivelse af fordringer.
Afdelingsleder for opkrævningsområdet, ejendomsskatteområdet og økonomisk fripladstilskud siden 2013.

Varighed: 3 x 3 timer
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud ca. 1 uge før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på modulet Kommunal Opkrævning 10 ECTS, så får du 10% rabat på prisen. Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!
Er du i målgruppen?

Ansatte i kommunens opkrævningsenheder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen