...når du vil styrke både din viden og dit netværk.

Det går godt i Kattegat Kommune

Med afslutningen af en pandemi med fokus på bl.a. hjemmearbejde og nye måder at løse opgaverne på, så har kommunen nu også brug for at gentænke fx deres kommunale opkrævning. I særdeleshed gentænker kommunen nu hvordan selve tilslutningen til inddrivelsessystemet PSRM sker.

Gældsstyrelsens mest effektive inddrivelsesværktøjer.

Og du er inviteret med til – i 2 dage - at gentænke Kattegat Kommunes kommende arbejde med at blive endnu bedre til at besvare spørgsmål som

 • Hvordan bliver Kattegat Kommune bedre til at sikre, at de krav, der bliver rettet mod borgerne, er retsgyldige allerede når regningen oprettes i fagforvaltningen?
 • Hvilke udfordringer og muligheder er der ved tilslutning til PSRM - Gældsstyrelsens mest effektive inddrivelsesværktøj?
 • Hvilke snubletråde skal vi give særligt opmærksomhed, når det kommer til bortfaldsreglerne?
 • Hvordan påvirker forældelsesreglerne i Gældsinddrivelsesloven vores opkrævningsproces?
 • Hvilken betydning kan GDPR-reglerne få for udveksling af oplysninger med Gældsstyrelsen?
 • Hvad betyder en mere helhedsorienteret og digital tilgang til hele Kattegat Kommunes møde med borgeren?
 • Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde helhedsorienteret med andre afdelinger i Kattegat Kommune og fx Gældsstyrelsen, så vi kan opnå en bedre sammenhæng i den kommunale opgaveløsning med borgeren i centrum?
 • Den gode sagsbehandling, herunder den gode afgørelse: Hvad skal din afgørelse indeholde? Vejledningspligten?

Hvad mener I med Kattegat Kommune?
Okay – Kattegat Kommune er en fiktiv kommune, som vi har opfundet til lejligheden. Det er den 99. kommune, og en kommune som vi igennem et 2-dages forløb arbejder med – med alle facetterne og aspekterne omkring kommunal opkrævning.
Ved hjælp af historien om Kattegat Kommune, så bliver du præsenteret for en række spørgsmål, dilemmaer og svar, som du helt sikkert også kan anvende i dit daglige opkrævningsarbejde – hjemme i din egen helt rigtige kommune.

Undervejs får du en grundig opdatering i reglerne indenfor kommunal opkrævning med primær fokus på PSRM , regler om forældelse, bortfald og udveksling af oplysninger mellem kommunerne og med Gældsstyrelsen, og samtidig styrker du dit netværk på tværs af den kommunale familie – med Kattegat Kommune som en fiktiv historie, som du helt sikkert kommer til at huske.

Vores kommunale Kattegat-dage handler om at gøre dig til en dygtigere og bedre opkrævningsmedarbejder sammen med andre opkrævningsfolk, hvor du samtidig kommer til at opleve en anderledes måde at ’gå på kursus’. Mens Kattegat Kommune udfolder sig, vil du helt sikkert opleve masser af grin og gode snakke – uden at vi går på kompromis med masser af viden om opkrævningsarbejdet og PSRM. Endemålet er at du kan planlægge og udføre opgaverne i dagligdagen – endnu bedre. Grundlaget for opkrævning i Kattegat Kommune skal være i orden, og derfor kredser vi også om nye kompetencer til at skabe en helhedsorienteret kommunal opkrævning med den enkelte borger i centrum.

”Der skal knofedt til for at gøre det rigtigt - og det er lige præcis det den kommunale opkrævning skal gøre i denne tid, hvor bevågenheden er på opkrævningen!”? Citat fra deltager på modulet ’Kommunal opkrævning 10 ECTS’.

Hvorfor er det noget for mig?
Som forvaltningsmyndighed har du (og din leder) et ansvar for, at I er opdateret på opkrævningen – og også forvaltningsretten - så I undgår fejl. Derfor får du masser af viden om fx det praktiske arbejde med fx at retskraftvurdere de kommunale krav. Hvornår forældes og bortfalder krav - og hvad er forskellen?
Hvad kan du gøre for at holde dine krav i "live" i egen praksis? Og hvordan er retsstillingen, når du sender krav til inddrivelse, hvor Gældsstyrelsen tager over?

I Kattegat Kommune er den gode sagsbehandling med digitalisering og borgeren i centrum afgørende, herunder den gode afgørelse: Hvad skal afgørelsen indeholde og hvad med vejledningspligten?

Dit udbytte efter dagene:

 • Du får en opdateret indsigt i juraen, retspraksis og de forvaltningsretlige principper
 • Du får en opdateret indsigt i, hvordan I kan arbejde mere helhedsorienteret og sætte borgeren endnu mere i centrum
 • Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som vil styrke sagsbehandlingen og tilslutningen til PSRM i din kommune
 • Du får mulighed for vidensdeling på tværs og at lære af andres korrekte opkrævning, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud
 • Du får helt naturligt ved hjælp af Kattegat Kommune også mulighed for at spille din praksis på banen undervejs – hvis du har lyst.

Godt for din leder at vide
Hvis du giver os lov, kære leder, så garanterer vi en opkrævningsmedarbejder, som har et opdateret indblik og forståelse for kommunal opkrævningspraksis, forvaltningsretten og det tværgående samarbejde i kommunen med borgeren i centrum. Det skaber et kvalitetsløft i jeres daglige arbejde, og medarbejderen bliver bedre i stand til at træffe selvstændige, korrekte og sikre afgørelser indenfor opkrævningen.

Hvad har tidligere deltagere sagt om forløbet med vores undervisere?
”Det kan bruges direkte i min hverdag”
”Højt fagligt niveau med bred viden og begge er gode til at formidle lovgivningen forståeligt og med praktiske eksempler”
”Jeg er stadigvæk mæt (det er positivt ment)!”
”Har intet at klage over. Det har haft så højt udbytte for mig og så mange ting jeg kan tage med hjem og arbejde videre på. Tak for det.”
”Godt med et fag-kursus, da det er rart at blive opdateret. Så gerne flere af dem, tak!”

Hvor kan jeg læse mere? 
Når du som kommunal opkrævningsmedarbejder møder borgeren, så er dette sandhedens øjeblik. Øjeblikket er samtidig afgørende for borgerens oplevelse af de offentlige velfærdsydelsers kvalitet såvel som borgerens generelle opfattelse af hele den offentlige sektor og dens funktion som myndighed.
Det kan du blive meget klogere på i Karen Revsbechs bog: Borgeren i centrum i det offentlige Danmark
Karen Revsbech taler mere om borgerservice og bl.a. de ”Ni principper for god offentlig service” i artikel Mødet med borgeren er sandhedens øjeblik
 

Undervisere/ Oplægsholdere

Hvem møder jeg som undervisere på dagene?

Michael Møller, MMD og professionsbachelor i jura, specialkonsulent i KL siden 2019. Har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/centerchef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.  Derudover arbejder han som faglig konsulent for Schultz og er forfatter til mange af rapporterne i LovGuide Opkrævning og Borgerserviceguider om opkrævning. Rapporter og Guider, der også anvendes på kommunomfaget “Kommunal Opkrævning” - et fag som Michael underviser i for Komponent.

Karen Revsbech er uddannet jurist og har mere end 40 års erfaring fra den offentlige sektor, herunder som leder, topchef og direktør i den kommunale verden. Hun arbejder som konsulent, underviser, censor og lærebogsforfatter, og underviser bl.a. i fagene “Borgeren i centrum i det offentlige Danmark”, “Fremtidens digitale administration – Digitalisering på din arbejdsplads” samt i Forvaltning og organisation i kommuner og regioner hos Komponent.

Fælles for dem begge er indsigt, erfaring og forankring i en dagligdag fyldt med konkrete og komplekse sager indenfor kommunal opkrævning og borgerservice. Både Karen og Michael er Komponents undervisere på det formelt kompetencegivende modul – Kommunal Opkrævning 10 ECTS – Se mere her:

 

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Du opnår rabat på 10% - hvis du er kommunomstuderende eller er tidligere kommunomstuderende. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til erfarne medarbejdere med opkrævningsfunktioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen