​​​​​​​Hvis du vil vide mere og blive klædt på til arbejdet med vanskelige og kritiske borgere, skal du læse videre…

Medarbejdere med direkte eller telefonisk borgerkontakt bruger ofte urimelig meget tid og energi på kritiske og krævende borgere uden at opnå et positivt resultat. Som en medarbejder udtrykte det: ”Det er 10% af vores borgere der bruger 90% af vores tid”.

Resultatet er at mange medarbejdere bliver drænet for energi, hvilket kan risikere at blive på bekostning af de øvrige borgere samt andre vigtige arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at personalet bliver uddannet til at håndtere disse udfordringer, så de har overskud til at indfri de krav og forventninger som borgerne i dag stiller.

Målet med kurset er at lære deltagerne at anvende en række situationsbestemte kommunikationsmetoder, der kan anvendes over for vanskelige borgere så unødige diskussioner og konflikter undgås.

Desuden er målet at styrke deltagernes viden om at udtrykke dig med autoritet og overbevisning, så man fremstår som en selvsikker, kompetent og troværdig medarbejder.

På kurset indgår der en test, der er helt til eget brug. Testen giver dig ”et vink” om din egen kommunikationsstil når du udsættes for pressede situationer.

 

Eksempler på andre temaer der indgår på kurset:

Om kroppens sprog og signaler:

 • Hvordan kan du bedst aflæse utilfredse eller vrede borgeres kropssprog eller tonefald?
 • Hvordan er dit eget kropssprog og tonefald når du udsættes for pres?
 • Hvordan skal din mimik og dit kropssprog være, hvis du skal nedtrappe en konflikt? Hvordan skal din mimik og dit kropssprog være, hvis du skal virke overbevisende?

Om verbale kommunikationsteknikker:

 • Hvordan skal du håndtere dominerende borgere, der taler- og afbryder konstant?
 • Hvad er aggressionshæmmende kommunikation og hvordan skal du anvende den?
 • Hvordan skal du håndtere borgere, der taler ned til dig?
 • Hvordan tackler du en samtale, der kører i ring eller trækker i unødig langdrag, men uden at borgeren føler sig afvist?

 

På kurset indgår der træningsøvelser med efterfølgende feedback. Alle øvelserne tager udgangspunkt i din egen hverdag og tilpasses dine specifikke ønsker og behov.

Desuden består kurset af et modul om servicepsykologi, hvor en række generelle og specifikke borgerbehov belyses og diskuteres:

 • Hvad forstås ved begrebet service? Hvilke betingelser skal du opfylde for at dine borgere har tillid til dig?
 • Hvilke psykologiske behov skal du opfylde for at indfri dine borgeres forventninger om venlighed, hjælpsomhed og god service?
 • Hvilke borgerbehov skal du indfri, så netop din arbejdsplads bliver en enestående og uforglemmelig oplevelse for dine borgere?

 Som afslutning af kurset diskuteres følgende personlighedspsykologiske temaer:

 • Hvis du i samspillet med borgerne kan være tilbøjelig til at være konfliktsky, hvilke faldgruber skal du så især være opmærksom på?
 • Hvilke metoder skal du anvende overfor borgere, der prøver at manipulere med dig?
 • Hvordan skaber du balance mellem nærhed og distance i dit forhold til borgerne?

 

Undervisningsform
Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg og diskussion, baseret på deltagernes egne erfaringer. Der indgår gruppearbejde, som tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag. Det forventes at deltagerne øser af egne erfaringer og giver råd og sparring til hinanden.

Et godt tilbud! 
Hvorfor ikke bruge dette forløb som udgangspunkt for jeres udvikling af mødet med borgerne eller patienter – sammen? Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune eller hospital, så opnår I 10 % rabat på prisen!

 

Undervisere/Oplægsholdere

Johnny Schultz er cand.psych. med speciale i arbejdspsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø.  Han har desuden en forskningsmæssig baggrund fra Københavns Universitet, hvor han har forsket i konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så både ledere og medarbejdere oplever et højt arbejdsmæssigt engagement og føler trivsel, sundhed og arbejdsglæde. 

Han har gennem årene afholdt adskillige kurser og foredrag for både dansk erhvervsliv og den offentlige sektor. Johnny Schultz tilbyder desuden personlig rådgivning til både ledere, medarbejdere og private.

Et par typiske udtalelser fra kursisters evalueringer:
"Johnny har en utrolig evne til at formidle sin store viden og erfaring på en levende, dynamisk, og underholdende måde. Her er der ingen, der falder i søvn. Han brænder virkelig igennem og er top professionel"
"Johnny er dejlig jordnær og konkret. De metoder og værktøjer han anviser, kan med garanti anvendes i min hverdag".

Komponent har udbudt kurser i samarbejde med Johnny Schultz i rigtig mange år - altid med høj tilfredshedsscore.

 

5.500 kr.
Sted og startdato
Køge: 14. marts 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Køge Strand i Køge
14. marts kl. 9.00 - 15. marts 2024 kl. 12.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker overnatning, undervisning, materialer og forplejning.

Faktura sendes ud 2-3 uger før kursusstart.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Et godt tilbud! Hvorfor ikke bruge dette forløb som udgangspunkt for jeres udvikling af mødet med borgerne eller patienter – sammen?

Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune eller hospital, så opnår I 10 % rabat på prisen!

Er du i målgruppen?

Du har kontakt med mennesker. Du er fx ansat i borgerservice, er socialrådgiver eller sagsbehandler – eller du er fx lægesekretær. Du er i hvert fald nysgerrig på hvordan du kan styrke dine relationelle kompetencer endnu mere!

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Velkomst
Deltagernes forventning til kurset.
Belysning af samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.
Kaffepause
Gruppearbejde:
- Hvilke typer af borgere er de vanskeligste for dig at tackle?
- Hvordan skal du tackle personer, der taler ned til dig?
Plenumdebat:
I forlængelse af gruppearbejdet diskuteres, hvordan du bedst kan tackle forskellige karaktertyper af borgere.
Frokost
Kort om hovedprincipperne i transaktionsanalysen:
Test der giver dig ”et vink” om din egen kommunikationsstil, når du udsættes for vanskelige eller aggressive borgere.
Hvordan kan transaktionsanalysens kommunikations-formler anvendes på en konstruktiv måde, så du undgår konflikter og får en ligeværdig dialog med borgerne?
Hvordan skal du håndtere borgere, der taler ned til dig?
Træningsøvelser i plenum med efterfølgende feedback.
Kaffepause
Om verbale kommunikationsteknikker:
Hvordan skal du håndtere dominerende borgere, der taler konstant og afbryder konstant?
Hvad er aggressionshæmmende kommunikation og hvordan skal du anvende den?
Hvordan tackler du samtaler, der kører i ring eller trækker i unødig langdrag, men uden at borgeren føler sig afvist?

Træningsøvelser i plenum med efterfølgende feedback.
Gåtur ved vandet
Middag
Om kroppens sprog og signaler:
Hvordan kan du bedst aflæse utilfredse eller vrede borgeres kropssprog og tonefald?
Hvor bevidst er du om dit eget kropssprog og tonefald når du føler dig presset?
Hvordan skal din mimik og dit kropssprog være, hvis du skal nedtrappe en konflikt?
Hvordan skal din mimik og dit kropssprog være, hvis du skal virke overbevisende?

Træningsøvelser i plenum med efterfølgende feedback.
Dagens program slut
Morgenmad
Plenumdebat om begrebet service:
Hvad forstår du ved god borgerservice?
Hvilke forskelle og sammenhænge er der mellem service og almen dannelse?

Belysning af centrale principper i borgernes behov:
Gruppearbejde:
Hvilke betingelser skal du opfylde, for at borgerne har tillid til dig?
Hvilke centrale behov skal du opfylde for at indfri borgernes forventninger om venlighed, hjælpsomhed og god service?
Kaffepause
Diskussion af gruppearbejdet i plenum
Personlighedspsykologi:
Hvis du i samspillet med borgerne kan være tilbøjelig til at være konfliktsky, hvilke faldgruber skal du så især være opmærksom på?
Hvilke metoder skal du anvende overfor borgere, der prøver at manipulere med dig?
Hvordan skaber du en professionel balance mellem nærhed og distance i dit forhold til borgerne?
Gennemgang af litteraturliste, evaluering og afslutning.
Grab 'n Go frokost

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen