Hvad er innovation, og hvad kan innoveres? Medarbejdere som ønsker at vide, hvad innovation er og opnå kompetencer til at arbejde med innovation.
 • Lær at skabe fornyelse fra neden - hverdagsinnovation med udgangspunkt i kerneopgaven
 • Bliv bedre til at udvikle løsninger i tæt samarbejde med borgere og samarbejdspartnere
 • Lær, hvordan du sammen med andre skaber ideer og innovative projekter, der kan omsættes til konkrete forbedringer med værdi for både borgere og arbejdsplads
 • Lær, hvordan du får din ledelse og kolleger med på at tænke mere innovativt
 • Få indblik i forskellige innovationsmodeller og metoder, så du kan bidrage konstruktivt til arbejdet med nye innovative tiltag i din egen hverdag

Indhold

Hvad er innovation og hvad kan innoveres?

Innovationsbegreber
Arbejdet med innovation
Design af eget innovationsprojekt

Innovationskompetencer

 • Innovationsspørgsmål
 • Kreativ selvtillid

Innovationsmodeller

 • Innovationsdiamanten
 • Innovationsmodeller
 • Innovationsmetoder

Roller og positioner som innovativ medarbejder

 • Italesættelse af roller og positioner
 • Rollen som facilitator
 • Egne præferencer og kompetencer

Innovationskultur

 • Kendetegn ved innovativ kultur
 • Skabelse af innovativ kultur
 • Betydning af ledelsesbevågenhed

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om, hvordan innovative processer og projekter spiller sammen med såvel operationelle som strategiske indsatser på arbejdspladsen
 • have viden om, hvordan de griber en innovationsopgave an – fra opdagelse over ideudvikling til implementering
 • have viden om forskellige former for innovation, innovationsmodeller og innovationsmetoder
 • forstå egne personlige ressourcer og udfordringer som innovativ medarbejder i samspil med afdelingens/organisationens kultur
 • forstå betydningen af innovation i et større samfundsmæssigt perspektiv.

De studerende skal

 • kunne omsætte teorier om innovation til praksis i en konkret case med relevans for egen arbejdsplads
 • kunne anvende procesfacilliterende værktøjer og kunne analysere og vurdere dilemmaer fra hverdagen ud fra en innovativ vinkel
 • kunne anvende forskellige kreative metoder og dialogværktøjer som redskab i skabelsen af læringsbefordrende og innovative arbejdsmiljøer
 • kunne formulere innovationsspørgsmål samt undrings-/arbejdsspørgsmål.

De studerende skal

 • kunne identificere og vurdere muligheder for innovation inden for eget arbejdsfelt
 • vurdere, hvilke betingelser der skal være til stede, for at et innovationsprojekt kan lykkes
 • opnår tilstrækkelig kreativ selvtillid (creative confidence) til at kunne igangsætte og bidrage til innovative tiltag på en arbejdsplads
 • kunne motivere og involvere kolleger og samarbejdspartnere i innovation og særligt i eget innovative mindset
 • kunne håndtere modstand og forandringsreaktioner og lære at bruge dialogværktøjer som redskab i skabelsen af innovative arbejdsmiljøer.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere, som ønsker at vide, hvad innovation er, og få kompetencer til at arbejde med innovation.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen