Personaleledelse, forandringsledelse og tværgående ledelse er de vigtigste ledelsestemaer blandt kommunale ledere lige nu. Det viser en undersøgelse af kommunale lederes udfordringer anno 2022, som Komponent netop har gennemført.
Udgivet den 08-06-2022

Det er samtidig de ledelsestemaer, lederne bruger mest tid på.

Undersøgelsen spørger ind til ledernes udfordringer og tidsforbrug inden for seks udvalgte ledelsestemaer, som udgør centrale ledelsesopgaver i kommunal ledelse:

  • Personaleledelse
  • Faglig ledelse
  • Tværgående ledelse
  • Forandringsledelse
  • Ledelse med borgeren i centrum
  • Ledelse i en myndighedsramme

Det udfordrer kommunale ledere

Inden for personaleledelse er det især opgaven med at tiltrække kvalificerede medarbejdere, som fylder hos de kommunale ledere. 45% af de adspurgte ledere finder opgaven udfordrende eller meget udfordrende, og det er især ledere på ældre- og sundhedsområdet, socialområdet og teknik- og miljøområdet, der kæmper med at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Til gengæld er det kun få af lederne, der ser det som en udfordring at fastholde kvalificerede medarbejdere. Lederne er også udfordret, når det kommer til forandringsledelse - særligt, når der er tale om digitale forandringer.

Lederne oplever sig især udfordret i forhold til at understøtte brugen af nye digitale værktøjer til bedre løsning af kerneopgaven, og i at få digitale forandringer til at skabe mening for medarbejderne. Udfordringen opleves særligt blandt fagdirektører og decentrale afdelingsledere.

Endelig er tværgående ledelse et vigtigt tema for kommunale ledere. De har fået øjnene op for værdien i det tværfaglige arbejde og samarbejde. Men 32% af de adspurgte ledere angiver, at det er udfordrende at sikre, at alle medarbejdere bidrager aktivt i det tværgående arbejde.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Komponent i foråret 2022. Undersøgelsen, som er lavet som en spørgeskemaundersøgelse, er sendt til 1700 kommunale ledere på forskellige ledelsesniveauer i alle kommuner. 530 ledere fra 94 kommuner har besvaret spørgeskemaet.

Resultaterne i undersøgelsen indgår i Komponents arbejde med at udvikle og kvalitetssikre modulerne på Den Offentlige Lederuddannelse og andre relevante forløb målrettet kommunale ledere.

Læs mere Læs mindre

Den Offentlige Lederuddannelse

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor. Uddannelsen består af tre grundmoduler, to valgmoduler og et speciale. Du kan tage modulerne enkeltvis eller som led i en samlet lederuddannelse på diplomniveau.

Se alle moduler

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
CMN
Centerchef
Christina Nüssler