Tre dages læringsforløb, som understøtter ledere i dagtilbud i at udvikle en god evalueringspraksis. Vi fokuserer bl.a. på arbejdet med data, koblingen mellem praksis, planlægning og læring og ledelse af og samarbejdet om evalueringsprocesser.

I forløbet lægges der stor vægt på det praksisrettede, både indholdsmæssigt og didaktisk. Ved at deltage på forløbet får deltagerne drøftet og arbejdet med

  • Hvordan tematikkerne og opleves i ind i deres ledelse
  • Hvad tematikkerne betyder for den evalueringspraksis, der er i dagtilbuddet
  • Hvad det kan inspirere deltagerne til at iværksætte konkrete handlinger i egen ledelsespraksis.

Aktionslæring vil være gennemgående i alle forløb, som struktur for koblingen til egen praksis. Der lægges op til, at hver deltager arbejder med eget aktionslæringsforløb mellem de enkelte læringsdage. 

Indholdet og formen lægger op til, at I som kommune tilmelder flere fra samme kommune til et forløb. Det giver en større effekt i egen kommune, og giver samtidige muligheden for at etablere lokale læringsgrupper eller studiegrupper mellem læringsdagene, som vil styrke den lokale forankring og evalueringskulturen i ledelsesgruppen.

 

Dagenes faglige indhold

Dag 1: Arbejdet med data

Dagens tema er hvad der er på spil, når der kommer data på bordet i den pædagogiske evaluering. Anvendelsen af data stiller krav til både ledelse og medarbejdere om en særlig data-litteratcykompetence. Datalitteracy handler ikke alene om at kunne analysere og fortolke data. Det er en ledelsesopgave at håndtere både de forhåbninger og forbehold, der er i arbejdet med data. Der sættes fokus på hvordan forskellige systematikker kan bidrage både til at fastholde data og hvordan data kan indgå i dialoger om pædagogisk praksis.  

Der etableres lokale kommunegrupper hvor dagtilbudschef og relevante konsulenter deltager efter frokosten. Det er muligt at deltage på videolink/Teams. I egen kommune arbejdes der med at en koordineret forståelse af sammenhænge og forbindelser mellem den pædagogiske evaluering i hverdagens praksis i den enkelte institution og det kommunale tilsyn af de pædagogiske læringsmiljøer. 

Dag 2: Gør vi det vi siger… og siger vi det vi gør?

Dagens tema er ledelse af udvikling af didaktiske kompetencer hos de fagprofessionelle med fokus på koblingen mellem handlinger i praksis, planlægning og læring. Vi arbejder med hvad der kan skubbe bevægelsen fra gode intentioner og høje ambitioner til konkrete handlinger og opfølgning på virkningen af disse, og styrke de faglige argumenter for handlinger i hverdagen og vurderinger af praksis. Vi arbejder med hvordan ledelsen kan tilrettelægge processer og give feedback på konkrete indsatser i praksis.

På dagen undersøger vi konkrete metoders potentialer til at styrke udviklingen af sammenhængen mellem mål, metoder og effekt.

Dag 3: Evaluering lærer vi af undervejs

Dagens tema er samarbejdet- og om evalueringsprocesser. Vi sætter fokus på ledelse af evalueringsprocesser som samarbejde mellem ledelsen og medarbejdere. På dagen ser vi på hvordan evaluering kan betragtes som en proces der både skal sætte en retning og samtidig inddrage medarbejdernes erfaringer og engagement. På dagen arbejder vi med et konkret redskab der kan fremme mulighederne for at evalueringen giver indsigt og udviklingsforslag til, hvad der skal tilrettelægge fremadrettet og hvordan der løbende kan skabes forbedringer.

Der etableres lokale kommunegrupper hvor dagtilbudschef og relevante konsulenter deltager efter frokosten. Det er muligt at deltage på videolink/Teams. I egen kommune arbejdes der med at styrke et fælles fokus i udvikling af evalueringskulturen både i den pædagogiske evaluering i hverdagens praksis i den enkelte institution og det kommunale tilsyn af de pædagogiske læringsmiljøer. 
 

Er du i målgruppen?

Forløbets målgruppe er ledere af dagtilbud, område-/klyngeledere samt deltagelse på dele af forløbet for dagtilbudschef og konsulent(er) 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen