Tre dages læringsforløb, som styrker evalueringskulturen og giver dig viden og redskaber, så du kan lede de fagprofessionelles arbejde med evaluering. Fokus på psykologisk tryghed, facilitering af dialoger og strategisk pædagogisk ledelse. 

I forløbet lægges der stor vægt på det praksisrettede, både indholdsmæssigt og didaktisk. Ved at deltage på forløbet får deltagerne drøftet og arbejdet med

  • Hvordan tematikkerne og opleves i ind i deres ledelse
  • Hvad tematikkerne betyder for den evalueringspraksis, der er i dagtilbuddet
  • Hvad det kan inspirere deltagerne til at iværksætte konkrete handlinger i egen ledelsespraksis.

Aktionslæring vil være gennemgående i alle forløb, som struktur for koblingen til egen praksis. Der lægges op til, at hver deltager arbejder med eget aktionslæringsforløb mellem de enkelte læringsdage. 

Indholdet og formen lægger op til, at I som kommune tilmelder flere fra samme kommune til et forløb. Det giver en større effekt i egen kommune, og giver samtidige muligheden for at etablere lokale læringsgrupper eller studiegrupper mellem læringsdagene, som vil styrke den lokale forankring og evalueringskulturen i ledelsesgruppen.

Dagenes faglige indhold

Dag 1: Evalueringskultur er… at turde

Temaet er arbejdet med psykologisk tryghed i et ledelsesperspektiv. Her sætter vi fokus på de vigtigste elementer i etableringen af en kultur for læring, hvor man tør begå fejl, og tør strække sig lidt ekstra og satse for at nå de professionelle ambitioner med alle børns læring, trivsel og udvikling. Vi ser også på hvordan det hænger sammen med ledelse af udviklingen af en kollektiv mestring, hvor der er en forventning om at personalet kan løse opgaverne med høj faglighed, høje ambitioner og forventninger til samarbejdet og hinanden. Vi kommer til at sætte fokus på hvordan du sætter standarder og fastholder fokus på kerneopgaven og sagen og samtidig styrker den sociale kapital.

Dag 2: Evalueringskultur er…..at tale om det

Temaet er arbejdet med ledelse og facilitering af reflekterende dialoger. Her sætter vi fokus på nogle af de konkrete værktøjer du som leder kan gøre brug af i samtaler med læring og refleksion som formål. Vi kommer til at arbejde med hvordan du iscenesætter forskellige typer af samtaler og hvad narrativer betyder for samtalernes udvikling. Vi tager fat i konkrete faciliteringsmetoder til at lede udviklingsprocesser og samtaler om forbedringer af praksis.

Dag 3: Evalueringskultur er…at jonglere med ledelsesrollerne
 

Temaet for arbejdet er strategisk pædagogiske ledelse. Hvor vi sætter fokus på hvordan du som leder kan iagttage en kultur og gennem forskellige ledelsesroller kan sætte faglige og kulturelle pejlemærker i hverdagens arbejde med evaluering. Vi tager også fat på hvordan strukturer og rutiner hænger tæt sammen med forskellige ledelsesroller og er en del af den pædagogiske evaluering. Vi ser på hvad det betyder at følge en beslutning og stille sig selv midt i brændpunktet.

Varighed: 3 dage
Er du i målgruppen?

Forløbets målgruppe er ledere af dagtilbud samt område/klyngeledere.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen