KL’s fagkontor for Børn, unge og folkeskole sætter sammen med Komponent fokus på en styrket evalueringskultur. I den forbindelse udbyder Komponent en række kompetenceforløb, hvor Evaluering som udvikling i praksis er ét af disse forløb.

Dag 1: Arbejdet med data
Dagens tema er hvad der er på spil, når der kommer data på bordet i den pædagogiske evaluering. Anvendelsen af data stiller krav til både ledelse og medarbejdere om en særlig data-litteratcykompetence. Datalitteracy handler ikke alene om at kunne analysere og fortolke data. Det er en ledelsesopgave at håndtere både de forhåbninger og forbehold, der er i arbejdet med data. Der sættes fokus på hvordan forskellige systematikker kan bidrage både til at fastholde data og hvordan data kan indgå i dialoger om pædagogisk praksis.  
Der etableres lokale kommunegrupper hvor dagtilbudschef og relevante konsulenter deltager efter frokosten. Det er muligt at deltage på videolink/Teams. I egen kommune arbejdes der med at en koordineret forståelse af sammenhænge og forbindelser mellem den pædagogiske evaluering i hverdagens praksis i den enkelte institution og det kommunale tilsyn af de pædagogiske læringsmiljøer. 

Dag 2: Gør vi det vi siger… og siger vi det vi gør?
Dagens tema er ledelse af udvikling af didaktiske kompetencer hos de fagprofessionelle med fokus på koblingen mellem handlinger i praksis, planlægning og læring. Vi arbejder med hvad der kan skubbe bevægelsen fra gode intentioner og høje ambitioner til konkrete handlinger og opfølgning på virkningen af disse, og styrke de faglige argumenter for handlinger i hverdagen og vurderinger af praksis. Vi arbejder med hvordan ledelsen kan tilrettelægge processer og give feedback på konkrete indsatser i praksis. På dagen undersøger vi konkrete metoders potentialer til at styrke udviklingen af sammenhængen mellem mål, metoder og effekt.

Dag 3: Evaluering lærer vi af undervejs
Dagens tema er samarbejdet- og om evalueringsprocesser. Vi sætter fokus på ledelse af evalueringsprocesser som samarbejde mellem ledelsen og medarbejdere. På dagen ser vi på hvordan evaluering kan betragtes som en proces der både skal sætte en retning og samtidig inddrage medarbejdernes erfaringer og engagement. På dagen arbejder vi med et konkret redskab der kan fremme mulighederne for at evalueringen giver indsigt og udviklingsforslag til, hvad der skal tilrettelægge fremadrettet og hvordan der løbende kan skabes forbedringer.
Der etableres lokale kommunegrupper hvor dagtilbudschef og relevante konsulenter deltager efter frokosten. Det er muligt at deltage på videolink/Teams. I egen kommune arbejdes der med at styrke et fælles fokus i udvikling af evalueringskulturen både i den pædagogiske evaluering i hverdagens praksis i den enkelte institution og det kommunale tilsyn af de pædagogiske læringsmiljøer. 
 

6.295 kr.
Sted og startdato
Odense: 4. oktober 2023
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Forløbets målgruppe er ledere af dagtilbud, område-/klyngeledere samt deltagelse på dele af forløbet for dagtilbudschef og konsulent(er)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen