KL’s fagkontor for Børn, unge og folkeskole sætter sammen med Komponent fokus på en styrket evalueringskultur. I den forbindelse udbyder Komponent en række kompetenceforløb, hvor Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering er ét af disse forløb.

Dag 1: Evalueringskultur er… at turde

Temaet er arbejdet med psykologisk tryghed i et ledelsesperspektiv. Her sætter vi fokus på de vigtigste elementer i etableringen af en kultur for læring, hvor man tør begå fejl, og tør strække sig lidt ekstra og satse for at nå de professionelle ambitioner med alle børns læring, trivsel og udvikling. Vi ser også på hvordan det hænger sammen med ledelse af udviklingen af en kollektiv mestring, hvor der er en forventning om at personalet kan løse opgaverne med høj faglighed, høje ambitioner og forventninger til samarbejdet og hinanden. Vi kommer til at sætte fokus på hvordan du sætter standarder og fastholder fokus på kerneopgaven og sagen og samtidig styrker den sociale kapital.

Dag 2: Evalueringskultur er…..at tale om det
Temaet er arbejdet med ledelse og facilitering af reflekterende dialoger. Her sætter vi fokus på nogle af de konkrete værktøjer du som leder kan gøre brug af i samtaler med læring og refleksion som formål. Vi kommer til at arbejde med hvordan du iscenesætter forskellige typer af samtaler og hvad narrativer betyder for samtalernes udvikling. Vi tager fat i konkrete faciliteringsmetoder til at lede udviklingsprocesser og samtaler om forbedringer af praksis.

Dag 3: Evalueringskultur er…at jonglere med ledelsesrollerne
Temaet for arbejdet er strategisk pædagogiske ledelse. Hvor vi sætter fokus på hvordan du som leder kan iagttage en kultur og gennem forskellige ledelsesroller kan sætte faglige og kulturelle pejlemærker i hverdagens arbejde med evaluering. Vi tager også fat på hvordan strukturer og rutiner hænger tæt sammen med forskellige ledelsesroller og er en del af den pædagogiske evaluering. Vi ser på hvad det betyder at følge en beslutning og stille sig selv midt i brændpunktet.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Forløbets målgruppe er ledere af dagtilbud samt område/klyngeledere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen