Har du brug for at få de grundlæggende kompetencer og viden til at organisere og planlægge skoledagen/-året på egen skole?

Har du brug for at få stillet skarpt på kerneopgavens juridiske rammer og fundament, økonomi og personale samt samarbejdet med de mange aktører omkring skolen og de styringsmæssige vilkår for ledelse af folkeskolen?
Så er dette kursus noget for dig!

Vi har udviklet et forløb, som klæder ny skoleledere og mellemledere med op til 3 års erfaring på til at varetage ledelsesopgaven i landets folkeskoler. Forløbet er en videreudvikling af Komponents populære Grenaakurser for nye skoleledere – men opdateret, så forløbet afspejler den kompleksitet og mangfoldighed af opgaver, du møder i dit arbejde.

I løbet af 3x2 dage får du:

  • Indsigt i de forvaltningsmæssige, juridiske - og økonomiske rammebetingelser for at drive folkeskole
  • Kendskab til vigtige kommunale styringsredskaber fx resultatkontrakter og kvalitetsrapporter
  • Indblik i rammerne for samarbejdet med kommunalbestyrelse, forvaltning, skolebestyrelse og lokalsamfund
  • Kendskab til regler og muligheder for samarbejde på tværs af forvaltningsområder
  • Kompetencer og ledelsesredskaber til at handle i forhold til budget, herunder budgetlægning og økonomistyring
  • Viden om overenskomst og håndtering og prioritering af personaleressourcer, tilrettelæggelse af arbejdstid og -opgaver
  • Datainformeret ledelse og anvendelse af digitaliseringssystemer på skoleområdet
  • Kendskab til persondataloven om håndtering af datasikkerhed og behandling af personoplysninger
  • En forståelse for den gode ledelseskommunikation baseret på data, kontekst og aktører
  • Mulighed for at danne netværk på tværs af kommuner.

Formål

Formålet med forløbet er primært, at du får de grundlæggende kompetencer og viden til at organisere og planlægge skoledagen/-året på egen skole. Sekundært at blive en del af et netværk på tværs af kommuner.

Indhold og form

Forløbet er organiseret ud fra ovenstående temaer, hvor forskellige undervisere holder faglige oplæg med henblik på, at du efterfølgende kan relatere det til din egen hverdag gennem refleksion og diskussion.
Du finder programmet for dagene under fanebladet - filer og links.

Refleksionsøvelser

Der vil være små refleksionsøvelser mellem hvert modul som forberedelse til at kunne koble dagenes oplæg med egen ledelsespraksis. Ligeledes forventes det, at du har orienteret dig i og medbringer relevante politiske og styringsmæssige dokumenter fra egen kommune.

Varighed: 3x2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materiale, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Tilmeld min. 2 fra samme kommune og opnå en rabat på 10 % pr. deltager. Efter sidste tilmeldingsfrist er tilmeldingen bindende.

Er du i målgruppen?

 

Forløbet retter sig mod nye skoleledere og mellemledere, der som udgangspunkt har maksimalt 3 års erfaring som ledere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen