Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Økonomi
Case / 27.10.2023
Økonomiteamet i Skive Kommune ruster sig til fremtiden
En ny organisering af økonomiteamet i Skive Kommunes Pleje og Omsorg betød, at det var tid til at tage gamle arbejdsgange op til revision. Derfor tog Tue Linderoth fat i Komponent, og i samarbejde skræddersyede de et forløb, som klædte økonomiteamet på til at arbejde med en revidering af arbejdsgangene.
Læs mere
Case / 14.06.2023
Lønkonsulent fik brugbare formidlingsværktøjer – og lyst til at undervise kollegaer
Flere formidlingsopgaver på lønkontoret betød, at Karina List fik behov for en opkvalificering. Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse gav hende brugbare værktøjer, konkret træning, personlig udvikling – og på lidt længere sigt også lyst til at undervise kollegaer i nye systemer og arbejdsgange.
Læs mere
Case / 07.02.2023
Økonomi for skoledere gav nye indsigter
Kurset Økonomi for skoleledere er populært, og i denne artikel fortæller to tidligere deltagere hvad kurset har givet dem - og hvordan de nu er klædt bedre på at skabe endnu bedre skoler.
Læs mere
Case / 28.01.2022
Nyt styringspanel hjælper Gentofte Kommune med at tage hånd om økonomien
Komponent har sammen med Gentofte Kommune udviklet et nyt styringspanel på det specialiserede socialområde, der giver kommunen mere sikre budgetter og bedre forudsætninger for løbende at følge med og se, hvor der eventuelt skal sættes ind.
Læs casen her
Case / 16.03.2021
Lejre Kommune: Ny styringsmatrix giver bedre styring på ældreområdet
Komponent og Lejre Kommune har samarbejdet om at udvikle en styringsmatrix, der giver et fælles sprog til at tale om det ledelsesmæssige, faglige og økonomiske perspektiv på ældreområdet.
Læs casen her
Sløret billede af en gruppe mennesker i møde
Case / 27.01.2021
Kursus bidrager til fælles fodslag i Regnskabsteamet på Bornholm
Et fælles udgangspunkt og større indsigt i hinandens arbejdsopgaver. Det var resultatet, da Regnskabsteamet i Center for Økonomi og Personale ved Bornholms Regionskommune i efteråret mødtes til en skræddersyet udgave af kurset Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Læs hvordan
Case / 25.11.2020
Sorø Kommune: Komponent-samarbejde styrker økonomistyringen på ældreområdet
Komponent har som led i et større projekt lavet en budgetanalyse og udviklet en ny budgetmodel for ældreområdet i Sorø Kommune. Sammen med en ny organisering i forhold til økonomistyringen giver det kommunen bedre muligheder for at agere hensigtsmæssigt, hvis der sker ændringer i forhold til eksempelvis demografi eller serviceniveau.
Læs casen her
Case / 11.03.2020
Gentofte Kommune: Råderumskursus får økonomi og faglighed til at spille bedre sammen
Komponent har gennemført et skræddersyet udviklingsforløb i Gentofte Kommune, der har givet kommunen en vifte af metoder til at finde råderum – herunder et større analytisk fokus og grundlag for et bedre samarbejde mellem økonomikonsulenter og fagområderne.
Læs casen her
Case / 11.12.2019
Skive Kommune: God datadisciplin er en forudsætning for planlægning på socialområdet
Komponent har sammen med Skive Kommune undersøgt udviklingen i målgrupperne på kommunens sociale botilbud og på socialområdet i det hele taget. Det har givet kommunen en bedre datadisciplinen og dermed bedre muligheder for at planlægge kapaciteten i kommunens tilbud fremadrettet.
Læs casen her
Case / 01.07.2019
Brønderslev Kommune: Ny vision sætter politisk retning
Komponent har ageret fødselshjælper på Brønderslev Kommunes nye strategi, der skal sætte politisk retning for kommunens fremtidige udvikling. Det har bl.a. handlet om at skabe politisk ejerskab og inddrage forskellige eksterne interessenter som for eksempel erhvervsliv og Handicaprådet i processen.
Læs casen her
Case / 07.05.2019
Fanø Kommune: Nøgletalsanalyse giver svar på udgiftsspørgsmål
Komponent har kigget på Fanø Kommunes muligheder for effektiviseringer og besparelser. Nøgletalsanalysen giver bl.a. kommunen svar på, hvorfor den har større udgifter end andre kommuner på en række områder. Det giver politikerne bedre forudsætninger for at prioritere i forhold til kommunens budget.
Læs casen her
Case / 27.02.2019
Nyborg Kommune: En tredje vej til inklusion
Komponent har hjulpet Nyborg Kommune med at udvikle en model, der viser en tredje vej til styring af økonomien på skoleområdet. Modellen betyder, at skolelederne i fællesskab fordeler midler til specialundervisning og inklusion.
Læs casen her
Case / 18.02.2019
Ikast-Brande og Syddjurs Kommuner: Styringsmodel tænker økonomi, styring og faglighed sammen på socialområdet
Komponent har sammen med otte kommuner udviklet en styringsmodel på socialområdet, der kan hjælpe kommunerne med at forbedre styringen på området. I både Syddjurs og Ikast-Brande Kommuner er der stor tilfredshed med modellen.
Læs casen her
Case / 04.12.2018
Holstebro Kommune: Nye perspektiver på ressourcestyring og planlægning af skoleåret
Komponent har samarbejdet med Holstebro Kommune om at lave en gennemgang af udvalgte skolers planlægningsgrundlag og planlægningspraksis med afsæt i folkeskolereformens mål om læring og trivsel.
Læs casen her
Case / 12.11.2018
Frederikssund Kommune: Ressourceanvendelse på skoleområdet
Komponent har bistået Frederikssund Kommune med at undersøge, hvordan de tildelte midler til skolerne bliver anvendt, og hvor stor en del af det pædagogiske personales tid, der bliver brugt på undervisning. Det giver en større gennemsigtighed i dialogen om anvendelsen af lærernes arbejdstid mellem skoleleder og lærer.
Læs casen her