I kølvandet på nye organisationsformer og selvstyrende teams, er der dukket en række nye stillingsbetegnelser.

Indhold

Fagkoordinator, nøgleperson, tovholder, teamleder, projektleder….; medarbejderroller, der befinder sig i gråzonen mellem at være medarbejder og leder. Er du én af dem? Og mangler du indsigt i og værktøjer til, hvordan du udfylder din rolle? Så læs videre.

Du skal som teamkoordinator, projektleder eller lignende besidde klare ledelsesmæssige kompetencer, som kræver en forståelse af, hvordan man kan agere som leder uden at have formelt personaleansvar - men hvor ledelse handler om at skabe motivation, engagement og høj grad af social kapital gennem evnen til "at skabe mening for og forhandle med borgere og kollegaer".

Du skal kunne håndtere konstruktive dialoger om svære og indviklede forhold, forstå hvordan man fx kommunikerer udadtil og indadtil og sætter kollegers eller samarbejdspartneres kompetencer i spil, når der skal skabes nye og mere effektive måder at håndtere opgaveløsningen på.

Formålet med modulet er at du får udviklet din identitet som ”ikke-leder” med uformelle beføjelser til at træffe rigtige beslutninger. Det sker ved, at du bliver skarpere på, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig i den svære ledelsesopgave, hvor du ved at praktisere personligt og fagligt lederskab får ting til at ske – med og gennem andre i forhold til organisationens behov og opgaveløsning for borgere og brugere.

På modulet bliver du fx klogere på:

  • Hvilken slags uformel leder du er og gerne vil være i relation til dine ressourcer, personlige værdier og selvforståelse
  • Vigtigheden af at tage det uformelle lederskab på dig og være dit ansvar bevidst i forhold til dine kolleger, samarbejdspartnere, borgere og brugere
  • Hvilke ledelsesgreb der virker bedst for dig og hvilke der udfordrer dig i din selvopfattelse som uformel leder
  • Hvordan du helt konkret engagerer, udvikler følgeskab og medledelse omkring nogle fælles organisatoriske mål

Modulet bygger på grundmodulet "Det personlige lederskab og forandring" på Den Offentlige Lederuddannelse (10 ECTS) og kan tages alene eller som en del af en uddannelse på diplomniveau.

Tilrettelæggelse

Modulet består af 8 undervisningsdage, 4-5 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1000 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelige på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

16.700 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage, 4-5 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Aarhus foreåt 2023

Datoerne er på vej.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen