KL’s fagkontor for Børn, unge og folkeskole og Komponent sætter sammen fokus på en styrket evalueringskultur. I den forbindelse udbyder Komponent en række kompetenceforløb.

Der er i alt fire forskellige forløb. Det er op til den enkelte kommune, hvor mange og hvilke forløb der er relevante og meningsfulde af deltage i.

Der lægges stor vægt på det praksisrettede både indholdsmæssigt og didaktisk. Det betyder vægten i drøftelserne og arbejdet vil være

  • Hvordan opleves tematikkerne i hverdagens ledelse?
  • Hvad betyder de for den evalueringspraksis, der er i dagtilbuddet.
  • Hvad det kan inspirere deltagerne til at iværksætte konkrete handlinger i egen ledelsespraksis.

Aktionslæring vil være gennemgående i alle forløb, som struktur for koblingen til egen praksis. Der lægges op til, at hver deltager arbejder med eget aktionslæringsforløb mellem de enkelte læringsdage. Undtaget er de to moduler med ECTS point.

Indholdet og formen lægger op til, at I som kommune tilmelder flere fra samme kommune til et forløb. Det giver en større effekt i egen kommune, og giver samtidige muligheden for at etablere lokale læringsgrupper eller studiegrupper mellem læringsdagene, som vil styrke den lokale forankring og evalueringskulturen i ledelsesgruppen.

Læs mere Læs mindre
 
 

Forløb 1: Evaluering som udvikling i praksis

Forløbets målgruppe er ledere af dagtilbud, område-/klyngeledere samt deltagelse på dele af forløbet for dagtilbudschef og konsulent(er)

Dag 1: Arbejdet med data
Dagens tema er, hvad der er på spil, når der kommer data på bordet i den pædagogiske evaluering

Dag 2: Gør vi det, vi siger ... og siger vi det, vi gør?
Dagens tema er udvikling af didaktiske kompetencer hos de fagprofessionelle med fokus på koblingen mellem handlinger i praksis, planlægning og læring

Dag 3: Evaluering lærer vi af undervejs
Dagens tema er samarbejdet - og om evalueringsprocesser

Datoer: 4. oktober, 16. november og 19. december 2022.

Læs mere på Evaluering som udvikling i praksis

Læs mere Læs mindre


Forløb 2: Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering

Forløbets målgruppe er ledere af dagtilbud samt område/klyngeledere.

Dag 1: Evalueringskultur er ... at turde
Temaet er arbejdet med psykologisk tryghed i et ledelsesperspektiv.

Dag 2: Evalueringskultur er ... at tale om det
Temaet er arbejdet med ledelse og facilitering af reflekterende dialoger.

Dag 3: Evalueringskultur er ... at jonglere med ledelsesrollerne
Temaet for arbejdet er strategisk pædagogisk ledelse.

Datoer: 24. januar, 13. marts og 13. april 2023.

Læs mere på Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering

Læs mere Læs mindre


Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan. På modulet lægges der vægt på at udvikle nye handlekompetencer til systematisk refleksion og fagligt begrundede valg i praksis bl.a. gennem sammenhænge mellem evalueringsteorier- og metoder, udvikling læringsmiljøet og ledelsesstrategier.

Tid: Modulet udbydes i efteråret 2022 med start i september.

Læs mere på Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)

Læs mere Læs mindre


Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)

Modulet giver et teoretisk indblik i forskellige ledelsesteorier og styringsparadigmer med betydning for faglig ledelse og udvikling af kerneopgaven, og sætter fokus på udvikling af den studerendes ledelseskompetencer til at identificere styrker, udviklings- og læringspotentialer i egen organisation. Dette sker gennem kobling mellem konkrete situationer og ledelsesmæssige udfordringer i egen organisation med de teoretiske input om sammenhænge mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indholdet i den styrkede læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen.

Tid: Modulet udbydes i foråret 2023 med start i marts.

Læs mere på Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS).

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen