Eftervirkningerne fra coronakrisen samt nye usikre tider har medført at mange borgere og patienter føler en helt forståelig utryghed og uvished.

Som en sagsbehandler for nylig udtrykte det: 
”Tidligere var det sådan, at det var 10% af vores borgere, der bruger 90% af vores tid. De nye usikre tider vil kun stille endnu større krav til os om at give en omsorgsfuld borgerbetjening”.
Komponent inviterer dig derfor til indsigtsfulde dialoger med andre deltagere, og målet med forløbet er styrke din viden om de kommunikationsmetoder, der kan anvendes overfor borgere med særlige behov. Du vil simpelthen opleve mere tilfredse borgere – og fx patienter - og undgår tidskrævende og unødige diskussioner og konflikter. 

Hvis du vil vide mere og blive klædt på til arbejdet med borgere med særligt behov, skal du læse videre…

I Komponent tror vi også på, at arbejdet med borgere og fx patienter også handler om at styrke din viden om de krav og forventninger du som medarbejder skal indfri for at give dine borgere en god oplevelse af en omsorgsfuld og serviceminded betjening.

Det handler om at mestre en række såkaldte empatiskabende metoder, der kan virke lindrende på borgernes følelse af uvished og utryghed. Metoderne giver dig anvisninger på, hvordan du skal anvende din stemmeføring, din mimik og dit kropssprog på en tillidsskabende måde, så modtageren føler sig hørt, forstået og respekteret.

Gennem oplæg, drøftelser og dilemmaer kommer vi omkring spørgsmål som:
•    Metoder til at udtrykke dig med ro, vægt og nærvær overfor borgere og fx patienter
•    Om frustrations- og aggressionshæmmende kommunikationsmetoder.
•    Hvordan du undgår at udsende signalforvirring overfor borgeren eller patienten.
•    Hvordan afstemmer du dine verbale og nonverbale signaler.
•    Om den professionelle balance mellem nærhed og distance.(at være empatisk men uden for stor følelsesmæssig involvering)
•    Om borgerens centrale behov for sikkerhed, tryghed og god service.
•    Hvordan du sikrer dig at samtalen ikke ”løber af sporet”, kører i ring og bliver unødig tidskrævende.
•    Hvordan du afslutter en samtale, uden borgeren føler sig afvist.

Hvordan møder du en borger eller patient - med særlige behov - hos jer?

Måske har du allerede deltaget på kurser, netværk og oplæg – men formentlig aldrig med udgangspunkt i din kerneopgave med at møde borgeren eller patienten.

Hos Komponent afholder vi mange forskellige forløb år efter år – og der er her i 2023 endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige administrative og relationelle arbejde.

Et godt tilbud! 
Hvorfor ikke bruge dette forløb som udgangspunkt for jeres udvikling af mødet med borgerne eller patienter – sammen? Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune eller hospital, så opnår I 10 % rabat på prisen!

 

Undervisere/Oplægsholdere

Johnny Schultz er cand.psych. med speciale i arbejdspsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø.  Han har desuden en forskningsmæssig baggrund fra Københavns Universitet, hvor han har forsket i konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så både ledere og medarbejdere oplever et højt arbejdsmæssigt engagement og føler trivsel, sundhed og arbejdsglæde. 

Han har gennem årene afholdt adskillige kurser og foredrag for både dansk erhvervsliv og den offentlige sektor. Johnny Schultz tilbyder desuden personlig rådgivning til både ledere, medarbejdere og private.

Et par typiske udtalelser fra kursisters evalueringer:
"Johnny har en utrolig evne til at formidle sin store viden og erfaring på en levende, dynamisk, og underholdende måde. Her er der ingen, der falder i søvn. Han brænder virkelig igennem og er top professionel"
"Johnny er dejlig jordnær og konkret. De metoder og værktøjer han anviser, kan med garanti anvendes i min hverdag".

Komponent har udbudt kurser i samarbejde med Johnny Schultz i rigtig mange år - altid med høj tilfredshedsscore.

 

5.500 kr.
Sted og startdato
Roskilde: 30. maj 2023
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Professionel borgerservice - om betjening af borgere med særlige behov
30.05.2023 kl. 09:00 - 31.05.2023 kl. 12:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker overnatning, undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Et godt tilbud! Hvorfor ikke bruge dette forløb som udgangspunkt for jeres udvikling af mødet med borgerne eller patienter – sammen? Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune eller hospital, så opnår I 10 % rabat på prisen!

Er du i målgruppen?

Du har kontakt med mennesker – som er præget af krise. Du er fx ansat i borgerservice, er socialrådgiver eller sagsbehandler – eller du er fx lægesekretær. Du er i hvert fald nysgerrig på hvordan du kan styrke dine relationelle kompetencer endnu mere!

Program

Velkomst
Deltagernes forventning til kurset.
Belysning af samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.
Kaffepause
Kort om hovedprincipperne i transaktionsanalysen:
Test der giver dig ”et vink” om din egen kommunikationsstil, når du udsættes for andre menneskers pres.
Hvordan kan transaktionsanalysens kommunikations-formler anvendes på en konstruktiv måde, så du undgår konflikter og får en ligeværdig dialog med borgerne?
Gruppearbejde:
- Hvilke typer af borgere er de vanskeligste for dig at tackle?
- Hvordan skal du tackle personer, der taler ned til dig?
Frokost
Plenumdebat:
I forlængelse af gruppearbejdet diskuteres, hvordan du fremover skal tackle særligt udfordrende borgere.
Supplerende kommunikationsmetoder:
- Hvad er aktiv og passiv lytning og hvordan bruges metoden?
- Hvad forstås ved aggressionshæmmende kommunikation?

Træningsøvelser i plenum med efterfølgende feedback.
Kaffepause
Om kroppens sprog og signaler:
- Hvordan kan du bedst aflæse dine borgeres kropssprog?
- Hvor bevidst er du om dit kropssprog, hvis du bliver presset?

Konkrete metoder til at bruge din stemmeføring og din mimik på en tillidsskabende måde, så borgeren føler sig hørt, forstået og respekteret.

Træningsøvelser i plenum med efterfølgende feedback.
Gåture ved vandet
Middag
Plenumdebat, teoretisk indlæg og gruppearbejde om servicepsykologi:
- Hvad forstår du ved begrebet service?
- Hvilke forskelle og sammenhænge er der mellem service og almen dannelse?
- Hvad forstår du ved god borgerservice? Hvilke betingelser skal du opfylde, for at borgerne har tillid til dig?
- Hvilke behov skal du opfylde for at indfri dine borgeres forventninger om venlighed, hjælpsomhed og god service?
Dagens program slut
Kommunikation med gennemslagskraft:
- Hvordan tackler du borgere der taler- og afbryder konstant?
- Hvordan sikrer du dig at samtalen ikke ”løber af sporet”, kører i ring og bliver unødigt tidskrævende?
- Hvordan afslutter du en samtale, uden borgeren føler sig afvist.
Kaffepause
Træningsøvelser i plenum:
I forlængelse af de teoretiske oplæg får du mulighed for at træne de udfordringer, som er særligt relevante for dig.
Personlighedspsykologi:
- Hvordan undgår du at lade dig manipulere af borgerne?
- Hvis du er konfliktsky og måske ”medlem af flinkeskolen”, hvilke faldgruber skal du så især være opmærksom på?
- Den professionelle balance mellem nærhed og distance.
- Hvordan kan du både være nærværende og undgå en følelsesmæssig involvering, som kan føre til udbrændthed?
Gennemgang af litteraturliste, evaluering og afslutning.
Grab 'n Go frokost

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen