Mellemkommunal refusion er ofte et kompliceret område at arbejde indenfor med nye systemer, løbende lovændringer og uklarheder om best practice. Med Komponents kurser kan du blive klædt på til at navigere på et komplekst område og få indblik i mulige løsninger og de nyeste tendenser.
Udgivet den 21-04-2021

Spørgsmål om mellemkommunal refusion og handleforpligtelsen kan være svære at håndtere, fordi de berører spørgsmål på tværs af traditionelle sektoropdelinger i kommunerne. Samtidig er området inde i en udvikling, hvor ting som nye systemer, ny lovgivning og løbende justeringer kan skabe uklarhed i forhold til behandlingen af de enkelte sager.

– Et rigtig godt eksempel på et virkelig komplekst område er mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet, hvor vi senest har set nye regler om seniorpension, hvilket betyder, at vi nu har to førtidspensionslignende ydelser i spil. Samtidig har vi et nyt it-system under implementering, og her har vi f.eks. set udfordringer i forhold til ydelsesrefusionen, hvilket igen har skabt usikkerhed i forhold til, hvordan regningerne skal sendes, og hvordan man tjekker de regninger, man får, siger Esben Høier Schmidt, der er jurist hos Dataproces og underviser på flere af Komponents kurser om mellemkommunal refusion. Han forsætter:

– Inden for de seneste år har vi også set eksempler på ny praksis fra Ankestyrelsen, og i den nærmeste fremtid kan vi igen se frem til yderligere ny lovgivning på området. Så det kræver altså noget af den enkelte sagsbehandler at holde sig ajour.

Kommunerne vil være på forkant

Esben Høier Schmidt har været inde over de seneste lovændringer på området og konsulterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er i gang med at forberede lovændringer inden for mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet. Dermed har han ret godt styr på, i hvilken retning udviklingen går – en viden han deler ud af til deltagerne, når han underviser:

– Når vi afholder kurser i mellemkommunal refusion, kan vi se af feedbacken, at folk er rigtigt glade for at få det indblik i den nyeste udvikling på området, som vi tilbyder. Jeg tror, at de fleste deltagere har accepteret, at man ikke altid kan få facitløsninger på sine spørgsmål, når vi taler mellemkommunal refusion, i stedet kommer de for at får nogle gode værktøjer til arbejdet på et komplekst område og for at komme på forkant med udviklingen, så de kan tage hjem og sørge for, at organisationen er godt forberedt, siger Esben Høier Schmidt.

Komponents kurser om mellemkommunal refusion

Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet

Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Læs mere >>

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet

Har du ansvaret for at sikre kommunens retmæssige administration af mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet? Kom med og få helt styr på de komplekse regler!

Læs mere >>

Mellemkommunal refusion – udvidet

Sidder du med vanskelige mellemkommunale sagstyper? På denne temadag får du indblik i og overblik over de vanskelige regler og forhold, som er gældende i forskellige udvalgte sags- og problemtyper.

Læs mere >>

Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet

Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Læs mere >>

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Læs mere >>

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen