Få viden, færdigheder og fælles kompetencer til at øge kvaliteten af indsatsen over for målgrupper, der er ramt af både psykisk lidelse og misbrug. Fire moduler i egen organisation.

Kurset foregår hos det enkelte tilbud og tilpasses stedets erfaringer og behov. Kurset strækker sig over fem dage med ledelsesinvolvering, kobling til praksis, konkret metodearbejde og implementering.

Formålet med praksiskurset er, at deltagerne opnår viden, færdigheder og kompetencer til at øge kvaliteten i indsatsen specifikt for målgruppen, der både er ramt af psykisk lidelse og har et misbrug. Kurset foregår hos det enkelte tilbud og tilpasses tilbuddets erfaringer og behov.

Praksiskurset strækker sig over i alt fem dage og indledes med et formøde og en forventningsafstemning med det enkelte tilbud. Herefter vil der være fire læringsdage, deriblandt en enkelt dags ledelsesmodul, og forløbet afrundes igen med en halv dag med særligt fokus på forankring af forandring og implementering i tilbuddet.

Kurset er i sagens natur tæt på praksis, og vi kan derfor arbejde konkret med cases fra selve tilbuddet, men derudover giver kurset også fælles læring og viden om målgruppen og de særlige udfordringer, der er til stede her.

Forløbet giver altså hele tilbuddet mulighed for at tilegne sig ny og fælles viden og i fællesskab arbejde sammen om virksomme tilgange og metoder med fælles retning og fokus på, hvordan de konkret kan tages i anvendelse og implementeres i den specifikke kontekst.

Udbytte

Ledere og medarbejdere får gennem praksiskurset mulighed for at tilegne sig ny viden samt nye metoder og tilgange i forhold til målgruppen. Dette kobles sammen med et stærkt fokus på implementering i det enkelte tilbuds konkrete kontekst og faglighed.

Gennem grundig forventningsafstemning i den indledende dialog og til formødet sikres et relevant, praksisorienteret og implementeringsfokuseret læringsforløb. Gennem brug af logbog og refleksionsøvelser mellem læringsdagene kan ledere og medarbejdere fastholde sammenkoblingen mellem det tillærte og omsætningen af dette til det pågældende socialpsykiatriske tilbud og egen faglig kontekst.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne er psykologerne Eline Hyldager, Søren Søberg og Tina Lundgreen Sørensen fra Dobbeltdiagnose I/S. Alle tre har stor erfaring i arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Dobbeltdiagnose I/S er flerårig VISO-leverandør og leverer ydelser til en lang række områder: Socialpsykiatri, psykiatri, retspsykiatri, misbrugsbehandling, forsorg og sagsbehandlere i kommuner. Firmaet tilbyder desuden kurser, terapi, rådgivning, udredning, case- og metodesupervision og har deltaget i flere udviklingsprojekter på dobbeltdiagnoseområdet.

Bjarne Richter Bjelke

antropolog og chefkonsulent i Komponent. Bjarne har arbejdet med viden og metoder på det sociale område siden 2002 i kommunalt regi, på et videnscenter, i Socialstyrelsen og i Komponent. Bjarne er bl.a. certificeret instruktør i Feedback Informed Treatment (FIT). Bjarne er hovedsageligt med til formøderne i praksiskurset.

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer

Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud, som arbejder med borgere med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke