Styrk dine og organisationens kompetencer i at støtte borgernes recovery-proces. Fem moduler i egen organisation om bl.a. begreber, spørgeteknik, målarbejde, inddragelse, implementering og opfølgning.

Praksiskurset vil tage udgangspunkt i de deltagende tilbuds egen praksis og organisering, og undervisningen vil veksle mellem oplæg, øvelser og dialog med inddragelse af jeres egne erfaringer. Heraf arbejdes der bl.a. med aktionslæring mellem modulerne, hvor I udfører aktioner i praksis, som I bringer med ind i læringsrummet. Der vil også indgå øvelser med afprøvning af konkrete værktøjer og metodikker.

Kurset består af fem moduler fordelt over 5 dage á 6 timer i en periode på 10 uger.

Emnerne for modulerne er:

 • Ledelsesmodul
 • Begreber, arousal og spørgeteknik
 • Målarbejde og samarbejdsorientering
 • Inddragelse af netværk og civilsamfund
 • Opfølgning og implementering.

Udbytte

På praksiskurset får du og I som samlet organisation:

 • En fælles forståelse af, hvad der karakteriserer recovery-orienteret rehabilitering
 • Viden om, hvordan ledelse kan understøtte en rehabiliterende faglig praksis, der understøtter borgerens recoveryproces
 • Viden om og færdigheder i forandringsledelse og implementering
 • Viden om transfer og færdigheder i at arbejde med udvalgte metoder, der understøtter den recovery-orienterede tilgang, transfer, implementering, personlige læringsmål, aktionslæring og feedback
 • Viden om den kognitive tilgang, herunder metoden Motiverende Samtale (MI) og færdigheder ift. spørgeteknikken
 • Viden om den systemisk-narrative tilgang, herunder Åben Dialog og færdigheder i forbindele med den spørgeteknik, der knytter sig til denne tilgang
 • Kendskab til Low Arousal som recovery-understøttende tilgang og metode
 • Viden om Åben Dialog som en netværksorienteret tilgang og introduktion til, hvordan deltageren kan anvende Åben Dialog som relationel praksis
 • Viden om Feedback Informed Treatment (FIT) og en indføring i, hvordan deltageren kan anvende FIT metodens skemaer til at kvalificere indsatser og samarbejde
 • Viden om og færdigheder i at anvende netværkskort og trivselskort
 • Indsigt i peerstøtte og de styrker og muligheder, peers kan bidrage med
 • Viden om, hvad samarbejdet med civilsamfundet kan bidrage med ift. recovery-orienteret rehabilitering
 • Støtte til at udarbejde en implementeringsplan til egen organisation.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer
Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud. Der opfordres til også at inddrage borgere i forløbet.
Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som eksempelvis behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.

Under formødet afklares og aftales, om alle målgrupper skal deltage i alle moduler.

I ansøgningsformularen bedes du fortælle, hvor mange deltagere, du forventer, at forløbet skal afholdes for.
Vi vil også gerne høre jeres motivation for at gennemføre kurset, så vi bedre kan forberede os.
Og endelig må I gerne forholde jer til, hvordan I vil sikre, at alle tilbud er inddraget, hvis I er flere tilbud om at ansøge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen