Få ny viden, værktøjer og færdigheder til at arbejde med sundhed og sundhedsforebyggelse i det socialpædagogiske arbejde – både organisatorisk og i forhold til den enkelte borger.

 

Fysiske helbredsproblemer er en risikofaktor, der kan påvirke muligheden for recovery, når man har psykiske vanskeligheder, og overdødeligheden blandt borgere tilknyttet socialpsykiatrien skyldes i høj grad fysisk sygdom.

Viden, færdigheder og værktøjer ift. sundhed er derfor et centralt element at styrke i socialpædagogisk praksis for at understøtte borgerens hele liv i den recovery-orienterede rehabilitering, og for organisatorisk at skabe et sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende miljø.

Praksisskurset har fokus på deltagernes viden, færdigheder, kompetencer samt transfer inden for følgende temaer:

 • Sygdom og sundhed i et socialpædagogisk perspektiv
 • Viden om og identifikation og håndtering af somatisk sygdom
 • Sundhedsfaglig sparring i form af virtuel coaching mellem de tre første moduler
 • Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv
 • Det dobbelte KRAM
 • Sundhedsfremme og forebyggelse i et organisatorisk perspektiv
 • Lovgivning og dilemmaer, når arbejdet i socialpsykiatrien kompliceres af sygdom hos borgeren
 • Gode eksempler fra den kommunale praksis
 • Udviklingsinitiativer og forskning på området
 • Prøvehandlinger, implementering og organisatorisk læring.

Alle kursusdage er obligatoriske.

Udbytte

Med praksiskurset om sundhed hos borgeren får I:

 • Viden, færdigheder og værktøjer til tilgange og handlinger, som kan understøtte borgerens samlede sundhed, trivsel og mestring
 • Viden, værktøjer og færdigheder til at samarbejde målrettet med den enkelte borger om sundhed og sygdomsforebyggelse, herunder indgå i opsporing og håndtering af fysisk sygdom
 • Viden om de udfordringer, der er specielle for borgere i socialpsykiatrien ift. at nedsætte deres risiko for at blive tidligt syge af livsstilssygdomme og at styrke deres recovery-orienterede rehabilitering gennem det dobbelte KRAM
 • Værktøjer til og færdigheder i arbejde med fysisk og mental sundhed hos borgerne
 • Værktøjer til og færdigheder i at styrke integrationen af sundhed og sundhedsfremme i det socialpædagogiske arbejde og udvikle organisationens sundhedsarbejde.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af VIA for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Helle Schnor

er sygeplejerske, ph.d. og underviser med en stærk sundhedsfaglig profil på det psykiatriske område og stor erfaring med at undervise og udvikle kurser til borgere og medarbejdere omkring sundhedsfremme.

Jim Toft

er ph.d. i psykologi og idræt og har stor undervisnings-, forsknings- og praksiserfaring med fysisk aktivitet ift. mennesker med psykisk sårbarhed i et psykosocialt og socialpædagogisk perspektiv samt projektledelseserfaring.

Anja Kammacher

er ergoterapeut og cand.pæd.soc. med mange års erfaring inden for psykosocial rehabilitering og recovery samt sundhedsfremme ift. psykisk sårbare og udsatte samt projektledelseserfaring inden for sundhedsfremme i psykiatrien.

Pernille Lydike er ergoterapeut

og cand.pæd. i psykologi og har solid undervisererfaring i psykiatriforløb og sundhedsområdet. Underviser til dagligt om sundhedsfremme og sundhedspædagogik.

Thea Qvist Hjørnholm

er sygeplejerske, cand.mag. og lektor med bred praksiserfaring inden for både det somatiske og det psykiatriske område. 10 års undervisererfaring.

Anne Seebach

er psykiatrisk sygeplejerske, master i sundhedsantropologi og lektor med mange års praksiserfaring. Har siden 2008 undervist bl.a. inden for det socialpsykiatriske område.

Diana Astrup Nielsen

er ergoterapeut, cand.pæd.psyk. og lektor med bred psykiatrisk og somatisk praksiserfaring. Underviser nu især inden for det psykiatriske felt.

Peter Thybo

er fysioterapeut, master i læreprocesser samt specialist i sundhedsfremme og forebyggelse med talrige publikationer og projekter. Har bred undervisningserfaring og er udvikler bag flere sundheds- og trivselsmodeller, fx Det Dobbelte KRAM.

Janna Sylvestersen

er ergoterapeut, master i køn og kultur og lektor. Underviser i bl.a. rehabilitering og forandringsledelse og har stor erfaring i at samarbejde med aftagere om at udvikle målrettet kompetenceudvikling samt i projektledelse.

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer

Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Er du i målgruppen?

Kurset er relevant for ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien, såvel som medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud.
På første dag og sidste modul (forventningsafstemning samt opfølgning og implementering) kan borgere ligeledes tilbydes at deltage.
Kurset kan derudover være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere, eksempelvis behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller kommunalt sundhedspersonale.

I ansøgningsformularen bedes du fortælle, hvor mange deltagere, du forventer, at forløbet skal afholdes for.
Vi vil også gerne høre jeres motivation for at gennemføre kurset, så vi bedre kan forberede os.
Og endelig må I gerne forholde jer til, hvordan I vil sikre, at alle tilbud er inddraget, hvis I er flere tilbud om at ansøge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen