Med en Diplom i Skoleledelse får du praksisnær og målrettet uddannelse på diplomniveau for ledere i folkeskolen. Uddannelsen giver dig mulighed for at styrke din ledelse og dit ledelsesmæssige arbejde på din egen skole og i relation til forvaltningen, skolebestyrelser og de øvrige aktører i og omkring folkeskolen. 

Med en Diplom i Skoleledelse i hånden styrker du din personlige og faglige udvikling, så du står stærkere i den organisatoriske såvel som politiske sammenhæng, du som leder i folkeskolen er en del af. Uddannelsen giver dig bedre forudsætninger for at udvikle, skabe og forankre nye løsninger, der styrker din skole og øger elevernes læring og trivsel. Kort sagt giver en Diplom i Skoleledelse dig: 

  • Viden om folkeskolens kerneopgave og skolelederens rolle heri 

  • Indsigt i skolelederens handle- og mulighedsrum og de dilemmaer, der knytter sig til ledelse i og af folkeskolen 

  • Viden om administration, jura og økonomi så du kan drifte og udvikle folkeskolen 

  • Kompetencer til at udvikle faglige læringsmiljøer og styrke den pædagogiske praksis 

  • Viden og værktøjer til at lede arbejdet med data, evaluering og kvalitet i folkeskolen 

  • Indsigt i din egen ledelsesstil i forhold til at drive og udvikle folkeskolen 

  • Et stærkt netværk med andre skoleledere.  

En Diplom i Skoleledelse består af tre grundmoduler, to moduler udviklet specielt til at understøtte ledere i folkeskolen og et speciale, hvor du arbejder med en skolespecifik ledelsesudfordring.  

Læs mere Læs mindre
 

Moduloversigt

Hos Komponent kan du tage en fuld Diplom i Skoleledelse, eller du kan vælge et eller flere moduler, som imødekommer konkrete kompetenceudviklingsbehov - fx i forhold til nuværende eller kommende udviklingsopgaver. Her kan du læse mere om de enkelte moduler.

Praksisnær skolelederuddannelse  

Som studerende på Komponents Diplom i Skoleledelse vil du opleve, at din virkelighed inddrages i undervisningen og opgaverne. Det giver dig bedre mulighed for at omsætte din nye viden og dine nye kompetencer til en bedre daglig ledelsespraksis og bruge din hjemmebane i organisationen som træningsbane for nye metoder og bedre måder at udøve ledelse på. 

 

Uddannelsens opbygning  

Diplom i Skoleledelse er en fleksibel uddannelse på diplomniveau målrettet ledere i folkeskolen. Hos os i Komponent er diplom i skoleledelse en faglig toning, der bygger på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Udover de tre grundmoduler skal du bestå de to skolemoduler og skrive et skolefagligt speciale, hvis du vil have en Diplom i Skoleledelse.  

Du kan tage modulerne i den rækkefølge, du har lyst til, og fordi der er fuld merit mellem Diplom i Ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse, kan du også skifte midt i dit uddannelsesforløb.  

Tag enkelte moduler eller en samlet uddannelse 

Hos Komponent kan du tage en fuld Diplom i Skoleledelse, eller du kan vælge et eller flere moduler, som imødekommer konkrete kompetenceudviklingsbehov. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte moduler og klikke dig videre til aktuelle datoer og tilmelding. 

For at blive optaget på uddannelsen skal du som minimum have gennemført en kort videregående uddannelse og have to års erhvervserfaring.

Adgangskrav

For at blive optaget på Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (DOL) kræver Uddannelses- og Forskningsministeriet, at du har gennemført en uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller har bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Herudover skal du kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring.

Når du tilmelder dig et modul på Den Offentlige Lederuddannelse skal du dokumentere, at du opfylder kravene for at blive optaget på uddannelsen. Det gør du i forbindelse med tilmeldingen ved at vedhæfte kopi af uddannelsesbevis samt CV - der blot skal dokumentere to års erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til lederuddannelsen – det kan f.eks. være, at du har en håndværksmæssig baggrund eller kontoruddannelse af ældre dato, så kræves der en såkaldt realkompetencevurdering (RKV) for at kunne optages. Idéen er, at summen af alle de erfaringer, kurser m.m. man har, tilsammen kan udgøre det, man ellers kunne have uddannet sig til. Komponent samarbejder med en lang række professionshøjskoler og erhvervsakademier, som har hjemmel til at foretage disse realkompetencevurderinger.

Læs mere om realkompetencevurdering her.

Læs mere Læs mindre

Styrk kommunens skoleledere med et lokalt forløb

Komponent kan skræddersy udviklings- og kompetenceforløb, der matcher den enkelte kommune eller flere samarbejdende kommuners behov for læring og kompetenceudvikling på skoleområdet. Vi understøtter jer i at designe og gennemføre konkrete kompetenceforløb, der skaber en tæt kobling mellem Diplom i Skoleledelse og jeres lokale strategier og indsatser. 

 

Kontakt en studievejleder 

Har du spørgsmål til uddannelsens indhold, opbygning, udbytte eller muligheden for at bruge fuld merit mellem DIL og DOL? Vores studievejledere står klar til at hjælpe dig med alle dine spørgsmål og overvejelser. 

TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
RRO
Chefkonsulent
Rasmus Rossel