I en tid med konstant forandring og udvikling i kommunerne bliver brugen af kunstig intelligens - herunder generativ kunstig intelligens - afgørende.

Det vil nemlig påvirke, hvordan opgaver håndteres i den kommunale drift, og kræver også ledelsesmæssige overvejelser når det handler om fx tilpasning af arbejdsgange. For ledere bliver det vigtigt at forstå, hvordan generativ AI kan påvirke medarbejdernes arbejde, effektivitet og trivsel. 

Det handler ikke kun om teknologien, men også om ændringer i måden, vi bedriver ledelse på. At være klar til de muligheder, som kunstig intelligens bringer, er nøglen til at forbedre arbejdsmetoderne og at lede en positiv forandring, der gavner både den kommunale organisation og medarbejdernes trivsel. Det er nemlig afgørende at integrere AI på en måde, der styrker arbejdsmiljøet og understøtter en sund udvikling af arbejdsgangene.  

Grundlaget for AI er data. På dette grundlag kommer kommunernes eget data- og styringsgrundlag i centrum – med stor opmærksomhed på din rolle som leder i forhold til en dialogbaserede læring og beslutningsstøtte. 

Generativ AI skaber selv data, der lægges til grund for beslutninger eller rådgivning af medarbejdere og ledere. På dagen sætter vi derfor også fokus på, hvordan du som leder arbejder med nye data som inspiration, beslutningsgrundlag mv. – i et tæt samspil med øvrige kilder og data. Et omdrejningspunkt bliver håndteringen af tillid til de generative AI-data. Med generativ AI øges også mulighederne for at arbejde med flere og tværgående data – også på tværs af fagområder. Så ud over et ledelsesmæssig fokus på helt konkrete opgaveområder – er det også en proces, der kalder på stor involvering af kolleger og af de forskellige fagforståelser. 

Vi veksler mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser på dage. 

 

2.750 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 24. september 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus
24. september 2024 kl. 9:00-15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kommunale ledere, som ønsker at styrke lederskabet, når det handler om at bringe de store sprogmodeller i spil i organisationen. 

På kurset lærer du

Læs mere Læs mindre

✓   Om specifikke områder i din afdeling eller organisation, hvor (generativ) kunstig intelligens kan skabe værdi og forbedre arbejdsprocesser under forandringer. 

 

Læs mere Læs mindre

✓   At udforme strategier til at lede forandringsprocessen med at implementering af (generativ) kunstig intelligens og værktøjer til at understøtte en smidig forandringsproces i organisationen. 

Læs mere Læs mindre

✓   At lede effektive strategier til at skabe en kultur, der fremmer accept og brug af fx generativ AI under konstante forandringer.

 

Læs mere Læs mindre

Vi veksler mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser. Det gør vi, så du kan få masser af viden, sparring og nye ledelsesmæssige indsigter til din hverdag som leder.

Læs mere Læs mindre

Mød din underviser

Læs mere Læs mindre

Jesper Hosbond
Chefkonsulent i Komponent

Jesper har mange års erfaring som direktør, kommunaldirektør og chef i kommunerne og i staten, og bruger sin viden og erfaringer med topledelse og sektorindsigt til at udvikle ledelser og samspil. Han arbejder med ledelses- og teamudvikling; særligt indenfor digital transformation – herunder generativ AI - i kommunerne. Derudover arbejder Jesper med udvikling af faglig og strategiske ledelser, digitalisering og cybersikkerhed, klimaledelse samt bestyrelsesuddannelser.

Læs mere Læs mindre
Jesper Hosbond
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kommunernes AI-Skole

Læs mere Læs mindre

I Kommunernes AI-skole har vi udviklet forløb om kunstig intelligens til dig, der er medarbejder, leder, en del af direktionen eller politiker. 

Vi tager udgangspunkt i de problemstillinger, der fylder i din kommunale hverdag, så du kan få en forståelse for, hvordan du kan udnytte kunstig intelligens til din fordel.

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
THT
Chefkonsulent
Thøger Terp
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard