Arbejdet med at udvikle stærke børnefællesskaber er en af de ting, der står højt på dagsordenen i landets daginstitutioner lige nu. Det viser de snakke, som Komponent i løbet af efteråret har haft med landets dagtilbudschefer. Derudover er bl.a. styrket kvalitet og de aktuelle rekrutteringsudfordringer i fokus.
Udgivet den 19-05-2022

Komponents chefkonsulenter har i løbet af efteråret 2021 været i dialog med ca. 40 skole- og dagtilbudschefer fra hele landet. På dagtilbudsområdet har chefkonsulenterne efterfølgende kunnet identificere tre gennemgående temaer, der optager dagtilbudscheferne lige nu.

– Stærke børnefællesskaber og inkluderende læringsmiljøer har været to af de helt centrale temaer i vores dialoger med dagtilbudscheferne. Mange er optagede af, hvordan det specialiserede område bliver en større del af det almene, fordi der generelt bliver flere og flere børn i dagtilbuddene, som har brug for specialiserede tilbud, siger Nanna Hansen, der er chefkonsulent på skole- og dagtilbudsområdet hos Komponent. Hun fortsætter:

– Et særligt opmærksomhedspunkt hos flere dagtilbudschefer er, at arbejdet med inkluderende læringsmiljøer skal starte tidligt og ses i et borgerperspektiv, hvor især forældrene har en vigtig rolle at spille. I mange kommuner er man også undersøgende på, hvordan de almene læringsmiljøer og kulturen kan styrkes ved hjælp af viden fra det specialiserede område, så det almene læringsmiljø kan ændres og tilpasses flere børns behov.

Kvalitetsarbejdet i fokus

En anden af de ting, der er i fokus i daginstitutionerne lige nu, er kvalitetsarbejdet – både i forhold til fortsat at holde fokus på den styrkede pædagogiske læreplan og i forhold til kompetent ledelse.

– Vi har set et klart ønske om, at læreplanerne holdes top of mind, og at der hele tiden er en tydelig bevidsthed omkring det pædagogiske arbejde. Det handler om at få den styrkede pædagogiske læreplan udbredt og at sikre, at den gennemsyrer hele dagen, siger Susanne Harder, der er chefkonsulent på skole- og dagtilbudsområdet hos Komponent. Derudover oplever hun et stærkt fokus på, at kvalitet i daginstitutionerne i høj grad handler om dygtig ledelse.

– Flere dagtilbudschefer fremhæver behovet for at holde fast i en praksisnær lederuddannelse målrettet pædagogiske ledere. Samtidig er det afgørende forsat at have fokus på at understøtte ledernes kompetencer i forhold til at lede forandringsprocesser og på ledelse af kerneopgaven. Vi mærker helt klart en interesse for forløb, der inviterer til at gå på opdagelse hos hinanden og arbejde med de næste små skridts meget konkrete og praksisnære ændringer, siger Susanne Harder og fortsætter:

– I vores dialoger med dagtilbudscheferne har der også været en tydelig kobling mellem den fortsatte udvikling af høj kvalitet, de pædagogiske tilsyn og de pædagogiske konsulenters opgave og rolle i den relation. Flere peger på vigtigheden af de lokale pædagogiske konsulenters kompetencer ikke blot i forhold til at føre tilsyn med kvaliteten, men også i forhold til at understøtte og følge op på de indsigter, tilsynet har givet.

Spot på rekrutteringsudfordringerne

Stort set alle kommuner oplever lige nu rekrutteringsudfordringer i forhold til både ledere og medarbejdere på daginstitutionsområdet. Flere kommuner arbejder derfor strategisk med fastholdelse og med at spotte talenter i egen kommune og vække deres nysgerrighed på ledelse gennem før-lederforløb,

– Vi kan se, at mange kommuner arbejder med forløb, der skal understøtte medarbejderne i at blive afklarede på, om ledelsesvejen er noget for dem. Det er vores erfaring, at den type af forløb kan gennemføres både lokalt og i samarbejde med f.eks. en nabokommune og enten som et monofagligt forløb eller et tværfagligt forløb. Det vigtigste er, at forløbet er praksisnært og ikke for teoretisk, siger Susanne Harder

Sådan kan Komponent understøtte jeres arbejde

Den styrkede pædagogiske læreplan, udvikling af inkluderende læringsmiljøer og mangel på kvalificerede ledere og medarbejdere. Der er nok at tage fat i på daginstitutionsområdet lige nu. Hos Komponent har vi en lang række tilbud til jer, der vil i gang med at finde eller arbejde videre med de gode løsninger for børn, forældre, medarbejdere og ledere.

Lederudvikling og rekruttering

Komponent og Virtio har udviklet et forløb, som med udgangspunkt i dagplejernes hverdag styrker det faglige niveau hos landets dagplejere og giver dem stærke forudsætninger for at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Læs mere om forløbet >>

Med Den Offentlige Lederuddannelse er der mulighed for at sætte spot på daginstitutionsområdet med to spændende valgmoduler: Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan og Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud.

Komponent har udviklet et lederafklaringsforløb til pædagoger og lærere, hvor de får mulighed for at afklare, om ledelse er noget for dem. Læs mere om forløbet her, eller hør podcasten Pædagoger tager springet til ledelse fra Viden på Tværs.

Styrket kvalitet i dagtilbud – tilbud til konsulenter på dagtilbudsområdet.

Vil I være skarpere på, hvordan I kan dokumentere udbytte og effekter af fælles kommunale indsatser og projekter? Komponent har udviklet et kompetenceforløb om evaluering målrettet konsulenter på børne- og ungeområdet. Læs om forløbet >>

Komponent har udviklet et to dages kompetenceforløb med efterfølgende sparringsmøde, hvor du får flere konkrete greb til at arbejde med en tydeligere systematik i en kontinuerlig udvikling og forbedring af den pædagogiske praksis sammen med dagtilbudslederne. Læs om forløbet >>

 

 

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen