For dig, der arbejder med inddragelse og deltagelse og gerne vil blive endnu bedre til at drive og facilitere bæredygtige forandringsprocesser med fokus på deltagelse.

Få overblik over, hvordan du kan facilitere og drive inddragelsesprocesser, der virkelig kan skabe den ønskede forandring. Med afsæt i nye former for inddragelse af såvel borgere som medlemmer bliver du klogere på, hvordan du kan skabe engagerende og forpligtende inddragelsesformater.

Er du træt af borger- eller medlemsinddragelse, der koster mange ressourcer uden for alvor at skabe mærkbar værdi? Oplever du, at det er de samme borgere/medlemmer som altid deltager?  Og savner du inspiration til, hvordan du og din organisation kan skabe mere bæredygtige deltagelsesprocesser? Nu har du muligheden for at lære om nye metoder til ambitiøs borgerinddragelse, der er en del af en global trend. Med afsæt i tankerne bag borgersamlinger og borgerting, der spirer frem over hele verden, dykker vi ned i, hvordan du kan tage de næste skridt i arbejdet med deltagelse.

Du lærer, hvordan du kan udvikle demokratiet i din kommune eller organisation samtidig med, at der skabes solide, legitime løsninger på svære problemer.

På dette træningsforløb vil du sammen med andre praktikere, der står i en lignende situation som dig, blive klædt på til at tage borger- og medlemsinddragelse til et nyt niveau. Du bliver klædt på til at lære om, hvordan man i praksis arbejder med forpligtende, legitim og endda repræsentativ inddragelse for at løse de svære sager som fylder i din organisation.

 
Hvad kan du forvente at få ud af træningsforløbet?

Vi dykker ned i den deliberative værktøjskasse, med alt hvad den indebærer af internationale eksempler, udfordringer og muligheder. Og ikke mindst viden om, hvordan man i praksis gennemfører ambitiøse inddragelsesprocesser såsom borgersamlinger. Vi deler den praktiske organisatorviden, vi har fået i kraft af de mere end 15 borgersamlinger og et væld af andre inddragelsesprocesser, vi har gennemført i Danmark.
På fire dage får du få en grundlæggende forståelse for det deliberative demokrati – deltagelsesmodeller, demokratibegreber og feltets vigtigste tendenser og innovationer.  Du lærer om inddragelse og deltagelse og får metoder og greb, som klæder dig på til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre, inddragelses- og deltagelsesprocesser som skaber forandring for borgerne/medlemmerne, dig selv og din organisation.

Læringsmål

  • En mulighed for at reflektere over hvad demokrati er, hvordan samspillet mellem system- og hverdagsdemokrati kan forstås og dermed et nyt sprog for demokratiinnovation, deltagelse og borger- og medlemsinddragelse
  • Grundlæggende indsigt i hvordan man skaber forpligtende og ambitiøs inddragelse. Heriblandt gennem formaterne borgersamling og borgerting og de internationale OECD-standarder for samme
  • Indsigt i nogle af de bedste internationale og danske eksempler på deliberativt demokrati i praksis og erfaringer fra nogle af de organisationer og beslutningstagere der allerede har igangsat og organiseret inddragelse, der virkelig har rykket noget.
  • Overblik over hvordan en deliberativ deltagelses proces -herunder en borgersamling- forløber fra A-Z
  • Refleksion over egen rolle som organisator af deltagelsesprocesser- herunder eget samarbejde med facilitatorer eller andre partnere
  • Indsigt i forskellen på at facilitere og understøtte borgersamlinger og andre borgerinddragelsesformater
  • Øget bevidsthed om hvordan man designer professionelle deltagelsesprocesser og et bredere metoderepertoire
  • Refleksion og ideer til hvordan du kan bruge dit nye repertoirer af demokratiske værktøjer i dit arbejde mere generelt


Kort sagt lærer du, hvordan du i praksis kan lave ambitiøs borger og/elle medlemsinddragelse, der både løser konkrete, svære problemer, skaber tillid til politikere, ledelse og forvaltning og samtidig opbygger den demokratiske kapacitet i din organisation. Der er en god chance for, at du bliver nyforelsket i demokratiet og i den styrke, der ligger i den kollektive intelligens. Samtidig kan du hjælpe din organisation til at blive mere modig og skabe et bedre samspil mellem jer og jeres borgere eller medlemmer.

Træningsforløbet er tilpasset, så det særligt henvender sig til praktikere, som vil blive endnu bedre til at arbejde med inddragelse. Du bliver klædt på til arbejdet, men vil også blive en del af et større professionelt netværk af praktikere, som alle enten har- eller lige nu arbejder med at skubbe grænserne for deltagelse i en dansk kontekst.


Opbygning

Modul 1: Forstå deltagelsesfacilitering, borgersamlinger og lignende processer, samt hvordan de organiseres fra a-til-z

Modul 2: Arbejd konkret med at designe din egen proces’ forløb og de konkrete deltagelsesmetoder

En række forberedelsesopgaver før, under og efter modulerne med fokus på at skabe kobling til praksis.

Materialesamling med begreber, cases, tips og tricks og modeller udleveres til alle deltagere.

Undervisere  

Anne Mette Holme Bertelsen, Komponent
Zakia Elvang og Kolja Dahlin, We Do Democracy 

12.000 kr.
Sted og startdato
København: 15. januar 2024
Varighed: 2x2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Demokrati Garage, Rentemestervej 57, 2400 København NV

15. januar kl. 9.00 - 16. januar 2024 kl. 16.00
26. februar kl. 9.00 - 27. februar 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Den samlede pris for uddannelsen er ekskl. moms.
Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning på begge moduler. 
Efter fristen er tilmelding bindende.

Er du i målgruppen?

Forløbet er for dig, der interesserer dig for/ arbejder med borgerinvolvering og demokratiudvikling. Det kan handle om alt fra borgerinvolvering i klimahandleplaner, borgerinvolverende budgetprocesser eller involveringen af borgere i at løse udfordringer på velfærdsområdet. Du er måske udviklingskonsulent på et fagområde eller ansat i den centrale stab, eller du er måske leder for medarbejdere, der arbejder med politisk betjening, demokratiske processer og borgerdeltagelse i bred forstand.

We Do Democracy Logo

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Billede af AMHB
Chefkonsulent
Anne Mette Holme Bertelsen
Kolja Dahlin
Konsulent og projektleder
Kolja Dahlin
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek