Med udgangspunkt i den politiske aftale om Børnene Først har Komponent udviklet webinarer, temadage, ledelsesforløb og partnerskaber, der understøtter kommunerne fra den spæde start og hele vejen til en succesfuld implementering af de nye initiativer og den nye lovgivning.
Udgivet den 03-03-2022

Regeringen præsenterede d. 27. januar 2021 udspillet Børnene Først og i maj 2021 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en aftale. Ændringsinitiativerne er vidtfavnende, og det bliver spændende at følge, hvordan aftalen omsættes i lovgivningen.

Aftalen peger ind i tidligere og mere markant indgriben, ny organisering (for eksempel af familieplejeområdet), nye rettigheder til børn i udsatte positioner, nye procedurer osv. Det betyder, at kommunerne står over for en proces med implementering af ny lovgivning i praksis, nyudvikling af metoder, ændring af fagligt mindset, nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/ledelse.

Ændringsforslagene bygger oven på de eksisterende udfordringer, vi allerede kender i dag, hvor området allerede er under økonomisk pres pga. løbende budgetreduktioner og den voksende målgruppe. Vi ved også gennem undersøgelser fra bl.a. Ankestyrelsen, VIVE og KLK, at det i en kommunal virkelighed kan være svært at omsætte lovgivningen til praksis. 

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Aktuelle aktiviteter

I Komponent er vi, med sparing fra flere kommuner, i gang med at designe forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter. Det indebærer bl.a.:

  • Parathedsanalyser
  • Temadage
  • Partnerskab om Børnene Først

Ændringsinitiativerne er vidtfavnende, og i Komponent ønsker vi at understøtte kommunerne på hele rejsen – fra den spæde start, hvor vi forsat er usikre på regelsættet og har overvejelser om, hvordan der fremover skal arbejdes med styring, ledelse og nye mindsets, og frem til en virkningsfuld implementering af udspillet.

Se alle aktiviteter
 

Partnerskabsprojekt med KL

Komponent inviterer i samarbejde med KL til et partnerskab om reformen Børnene Først. Deltag i partnerskabet og bliv klar til at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på.

Med reformen Børnene Først er der lagt op til, at vi skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Men har I styr på, hvad reformen helt konkret kommer til at betyde for jer? 

Som kommune står I over for en stor omstillingsproces med implementering af ny lovgivning, udvikling af nye metoder, ændring af fagligt mindset, nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/ ledelse. 

Bliv en del af vores partnerskab 

Derfor tilbyder Komponent og KL nu alle landets kommuner at blive en del af et partnerskab om reformen Børnene Først. Partnerskabet vil gøre jer klar til i den enkelte kommune og i fællesskab at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på. 

Partnerskabet giver jer også mulighed for at være tæt på de nationale beslutningsprocesser, så I hele tiden kan være opdaterede i jeres forberedelse. Samtidig får I mulighed for - med afsæt i et lokalt og konkret analysegrundlag - i fællesskab at drøfte de ledelsesmæssige beslutninger, som I står overfor. Det kan indgå i jeres forberedende arbejde til, når reformen træder i kraft i januar 2023.

Download invitation til partnerskabet

Download bilag til invitation

Hvad får I ud af forløbet?

  • Parathedsanalysen giver jer en status på jeres parathed til reformen Børnene Først og de forandringer, I står overfor, når reformen implementeres. 
  • I er tæt på arbejdet med Børnene Først, hvilket skaber et opdateret vidensgrundlag om forestående forandringer.
  • I får viden og input til, hvordan I skal håndtere kommende forandringer 
  • I får sparring på de forestående forandringer i reformen Børnene Først fra andre kommuner, som er på samme rejse
  • I får en styret proces, hvor der skabes en ramme om forandringen Partnerskabets indhold og proces Partnerskabet indeholder en parathed

Partnerskabet afholdes fra april i 2022- januar 2023 og målgruppen er ledergrupper og nøglemedarbejdere, som skal arbejde med reformen Børnene Først.
Er I blevet nysgerrige på, om det er noget for jer at deltage? Så tag fat på Lene Hausted.

Læs mere Læs mindre

Vær med i den sociale investeringsalliance

Med sociale investeringer kan vi mange steder opnå bedre effekter for de svageste. Men det kræver nytænkning, både i de faglige miljøer og i vores økonomiske styring.

Komponent inviterer nu landets kommuner med i en alliance, fordi vi kan løse opgaven bedre, når vi deler vores erfaringer og viden. 

Barn græder kvinde

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
1500x920_MARF
Chefkonsulent
Maja Riis Frederiksen
(1500x950_webfokus_CHKA)
Chefkonsulent
Christina Kaae
MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen