Sammenhæng i løsningerne er helt centralt i en recovery-orienteret proces. Men hvordan sikrer vi sammenhæng, når mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren og borgerens netværk?

Alt for ofte oplever borgere med psykiske vanskeligheder en ringe koordinering, uklare kontaktpunkter og manglende kontinuitet i relationerne, når det kommer til samarbejdet med offentlige instanser.
Med dette videnskursus får I inspiration til, hvordan I kan arbejde med de udfordringer og dilemmaer, som opstår, når I vil skabe sammenhængende borgerforløb.

Kurset opsummerer de vigtigste pointer fra forskning og praksis omkring sammenhængende indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder og præsenterer modellen relationel kapacitet som metodisk tilgang til skabelse af sammenhængende løsninger.

Indhold

 • Sammenhængende og helhedsorienterede forløb som koordination af tre niveauer
 • Sammenhængende ledelse
 • Sammenhængende indsatser for medarbejderne
 • Sammenhængende løsning for borgerne
 • Relationel Kapacitet som en dokumenteret metode til skabelse af sammenhænge på tværs af den offentlige sektor samt de nyeste forskningsresultater inden for psykiatriområdet
 • Kortlægning af de tværfaglige netværk, som recovery-orienterede forløb kræver
 • Samarbejde mellem myndigheder, udførende personale og borgere
 • Dilemmaer på tværs af sektorlovgivninger og understøttelse af en myndiggørende myndighed
 • Viden om og træning i mødeledelse og Åben Dialog ud fra en basismodel til god mødeledelse og borgerinddragelse.

Som deltager på kurset får du

 • Enpræsentation af forskning og viden om sammenhængende løsninger
 • Eksempler fra kommunal praksis, hvor modellen for Relationel Kapacitet anvendes
 • Konkret inspiration til udviklingsinitiativer, herunder mødeledelse og Åben Dialog
 • Viden om de lovgivningsmæssige rammer i en recovery-orienteret praksis.

Som deltager får du konkret viden fra danske kommuner, hvor modellen for Relationel Kapacitet er indarbejdet som metode til kortlægning, opfølgning og forbedringstiltag for mere sammenhæng i indsatserne. Du bliver præsenteret for, hvordan en integreret model konkret ser ud i de kommuner, der allerede har haft succes med at skabe sammenhæng for borgerne, samt en grundig præsentation af de udfordringer, der findes i forhold til udvikling af organisationer. Du bliver også klædt på til at skabe koordineret samspil på tværs af flere myndigheder, udførende personale og specialister samt frivillige organisationer.

Kurset er bygget op af oplæg, hvor deltagerne lærer om de metoder, som vi præsenterer, efterfulgt af øvelser, der understøtter læringen.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Substans konsulenthus for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Underviser

Jacob Storch er ph.d. praksisforsker og forfatter. Har stor erfaring med udvikling af sammenhængende indsatser i den offentlige sektor i hele Norden og er ekspert i systemiske og narrative praksisser og metoder. Se Jacob på LinkedIn

375 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 1. december 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
01.12.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud. Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som fx behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.

 

Program

Kaffe, te og brød
Opstart og rammesætning af dagens indhold og proces
Sammenhængende indsatser – en gennemgang af ny forskning
Sammenhæng afhænger af, hvem vi fokuserer på - ledelse, medarbejdere og borgere.

Video med brugeres oplevelser og med professionelle, som arbejder med recovery-orienterede praksisser.

Relationel Kapacitet inklusive video fra Rudersdal Kommune om, hvordan de har arbejdet med kulturen omkring deres recovery-orienterede tilbud.
Pause
Træning i kortlægning af borgernes netværk ind i den offentlige sektor samt refleksioner over udfordringer og dilemmaer
Pause
Opsamling og refleksion i plenum
Det gode samarbejde mellem myndighed, udførende personale og borgere
Myndiggørende myndighed - konkrete kommunale erfaringer og modeller for et godt samarbejde med myndighed og udfører.

Video om de juridiske rammer for samarbejdet med eksempler på, hvordan de konkret kan forvaltes på tværs af områder.

Video med borgerkonsulenter som eksempel på den koordinerende rolle hos professionelle udførere i socialpsykiatrien. Fokus på både udfordringer og løsninger.
Frokost
Opsamling af læringspointer fra formiddagens oplæg og processer
Ledelse af netværk på tværs af funktioner
Principperne for god mødeledelse - rammesætning - åbne og lukke-principper.

Erfaringer fra Åben Dialog som metode til bedre møder med borgere.

Træning i simple men effektfulde værktøjer, der sikrer mere ligeværdige dialoger på tværs af faggrænser.
Pause
Planlægning af, hvordan idéer og tanker kan indarbejdes i egen hverdag og styrke kulturen for mere sammenhængende og helhedsorienterede indsatser
Vi arbejder med et konkret dialogværktøj til mødeledelse, som både kan bruges på tværfaglige møder og i møder med borgere og deres pårørende.

Derudover inddrager vi deltagernes konkrete erfaringer med brug af dialoggreb og greb til faciliteret samskabelse med bo.
Fælles afrunding og opsummering af de aftaler, som deltagerne har fået med sig fra dagen og som inspirerer til ny praksis
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen