Barnets lov, som udløber af aftalen om Børnene Først fra 2021, er nu vedtaget i Folketinget. Lovens træder i kraft d. 1. januar 2024. I Komponent glæder vi os til at hjælpe jer med at omsætte loven og dens intentioner i jeres praksis.
Udgivet den 08-06-2023

Barnets lov bygger på et tidsvarede børnesyn. Det er lovens intention, at børn og unge med særlige behov skal kunne opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende via den rette hjælp og støtte.

Nogle af de centrale ændringer i loven er:

 • Det tidssvarende børnesyn peger ind i, at børn skal ses i deres egen ret, de får flere rettigheder og at barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen.
 • Børnene skal opleve et børnevenligt system med én fælles digital indgang, færre skift og mere stabilitet
 • Sagsflowet er mere dynamisk og med større rum for socialfaglige vurderinger
 • Børnene skal have hjælp i rette tid. Det skal være tidligt og helhedsorienteret.

Komponent har i regi af partnerskabet om reformen Børnene Først arbejdet sammen med 19 kommuner og KL på at gøre kommunerne klar til lovændringen. I partnerskabet har vi blandet andet arbejdet med kommunale parathedsmålinger, som skaber et godt grundlag for vurdering og prioritering af ændringerne, og vi har efterfølgende arbejdet med perspektiver på et børnevenligt system, organisering, inddragelse, rettigheder og retssikkerhed, rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organisering.

Parathedsanalysen peger på fire centrale udviklingsbehov:

 • Der bliver behov for at gentænke den måde, sagsbehandlingen er organiseret på, hvis vi skal understøtte, at udsatte børn og unge oplever kontinuitet og ikke møder for mange myndighedspersoner på deres vej rundt i det kommunale system
 • Der er behov for kommunikations-og samtalekompetencer og kendskab til metoder og redskaber til hyppig og god dialog med børne og unge, hvis de skal opleve sig reelt inddraget i sagsbehandlingen og kende og gøre brug af deres rettigheder.
 • Der bliver behov for at undersøge kapaciteten og behovet for udvikling af nye tilbud, hvis udsatte børn og unge skal have hurtigere hjælp og hvis hjælpen skal skabe udvikling.
 • Der bliver behov for at tilpasse samarbejdet mellem myndighed og udfører, så indsatserne kommer hurtigt i gang og løbende bliver justeret.

Parathedsmålingerne har sat retning for kommunernes implementeringsplaner.

I Komponent har vi oparbejdet en stor viden og indsigt i organisatoriske, økonomiske og faglige forandringer som følge af Barnets lov. Derfor vil vi meget gerne hjælpe landets kommuner med den store forandringsproces, som I står over for.

 

Aktuelle aktiviteter:

 • Parathedsmålinger
 • Analyser og rådgivning i forhold til Barnets lov
 • Udviklingsworkshops
 • Faglige kurser.
Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 
 

Partnerskabsprojekt med KL

Komponent inviterer i samarbejde med KL til et partnerskab om reformen Børnene Først. Deltag i partnerskabet og bliv klar til at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på.

Med reformen Børnene Først er der lagt op til, at vi skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Men har I styr på, hvad reformen helt konkret kommer til at betyde for jer? 

Som kommune står I over for en stor omstillingsproces med implementering af ny lovgivning, udvikling af nye metoder, ændring af fagligt mindset, nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/ ledelse. 

Bliv en del af vores partnerskab 

Derfor tilbyder Komponent og KL nu alle landets kommuner at blive en del af et partnerskab om reformen Børnene Først. Partnerskabet vil gøre jer klar til i den enkelte kommune og i fællesskab at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på. 

Partnerskabet giver jer også mulighed for at være tæt på de nationale beslutningsprocesser, så I hele tiden kan være opdaterede i jeres forberedelse. Samtidig får I mulighed for - med afsæt i et lokalt og konkret analysegrundlag - i fællesskab at drøfte de ledelsesmæssige beslutninger, som I står overfor. Det kan indgå i jeres forberedende arbejde til, når reformen træder i kraft i januar 2023.

Download invitation til partnerskabet

Download bilag til invitation

Hvad får I ud af forløbet?

 • Parathedsanalysen giver jer en status på jeres parathed til reformen Børnene Først og de forandringer, I står overfor, når reformen implementeres. 
 • I er tæt på arbejdet med Børnene Først, hvilket skaber et opdateret vidensgrundlag om forestående forandringer.
 • I får viden og input til, hvordan I skal håndtere kommende forandringer 
 • I får sparring på de forestående forandringer i reformen Børnene Først fra andre kommuner, som er på samme rejse
 • I får en styret proces, hvor der skabes en ramme om forandringen Partnerskabets indhold og proces Partnerskabet indeholder en parathed

Partnerskabet afholdes fra april i 2022- januar 2023 og målgruppen er ledergrupper og nøglemedarbejdere, som skal arbejde med reformen Børnene Først.
Er I blevet nysgerrige på, om det er noget for jer at deltage? Så tag fat på Lene Hausted.

Læs mere Læs mindre

Vær med i den sociale investeringsalliance

Med sociale investeringer kan vi mange steder opnå bedre effekter for de svageste. Men det kræver nytænkning, både i de faglige miljøer og i vores økonomiske styring.

Komponent inviterer nu landets kommuner med i en alliance, fordi vi kan løse opgaven bedre, når vi deler vores erfaringer og viden. 

Barn græder kvinde
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
1500x920_MARF
Chefkonsulent
Maja Riis Frederiksen
(1500x950_webfokus_CHKA)
Chefkonsulent
Christina Kaae
MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen