Forløbene tager afsæt i lige netop din praksis og afspejler din hverdag som offentlig medarbejder eller leder. Du får nye indsigter, værktøjer og metoder, så du kan løse dine opgaver på en ny og bedre måde, hvilket også gavner borgerne og organisationen.

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Uddannelsens formål er at give deltagerne en teoretisk og praktisk forståelse for at gennemføre effektive og værdiskabende projekter i offentlige organisationer og at præsentere og træne en lang række metoder og redskaber, som sætter deltagerne i stand til at planlægge, lede og fordele arbejdet i projekter.

Den offentlige projektlederuddannelse® er på 4 x 2 dage og opbygget omkring et solidt teoretisk fundament. Uddannelsen kobler sig tæt til deltagernes egen praksis, men du vil blive udfordret på egen vanetænkning og praksis og opbygge netværk med kolleger fra andre organisationer gennem engagerede samtaler og samarbejde i læringsgrupper.

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Der er mulighed for at søge en af Kompetencefondene om støtte.

Læs mere om Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Læs mere Læs mindre

Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre. 

Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt for deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og –teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere. Uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Den Offentlige Proceslederuddannelse®) er på 4 x 2 dage. Der er desuden planlagt obligatoriske læringsgruppemøder mellem hvert modul. Uddannelsen er meget praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, litteraturlæsning, øvelser, dialoger og afprøvning i egen praksis

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau.

Der er mulighed for at søge en af Kompetencefondene om støtte.

Læs mere om Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Læs mere Læs mindre

VPG - Voksenpædagogisk Grunduddannelse – Formidling, didaktik og undervisningsteknik

Kompetencer, roller, rammer og relationer i en hverdag med formidling og undervisning.

Både ledere og medarbejderes behov for formidlings- og undervisningskompetencer stiger. Det er et et krav at have kommunikative færdigheder (evnen til at spørge og lytte), færdigheder i formidling (evnen til at planlægge, afholde, evaluere oplæg, dialoger og processer, der henvender sig til både nære og fjerne kollegaer – samt borgere og kunder) samt personlig indsigt (evnen til at se sig selv i relation til andre).

Igennem mange år har Komponent løbende udviklet, tilpasset og udbudt et unikt Voksenpædagogisk Grunduddannelsesforløb, som sætter fokus på disse kompetencer.

Uddannelsen består af 6 undervisningsgange samt 2 sammenhængende afsluttende internatdage.

Der er mulighed for at søge en af Kompetencefondene om støtte.

Læs mere om Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Læs mere Læs mindre

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Praksisnært otte-dages kursus, som giver nye kompetencer til at udvikle økonomiske styringsmodeller med fokus på værdiskabelse for borgere - med professor Per Nikolaj Bukh.

På kurset Fremtidens økonomistyring er vi på forkant, når vi sætter omkostningseffektivitet og værdiskabelse i centrum i udviklingen af nye styringsmodeller med henblik på at øge det decentrale ledelsesrum. Det kræver nye kompetencer, når den nye styringsvirkelighed skal realiseres.
 
Med dette intensive 8-dages kursus lægger Komponent fundamentet for udviklingen af fremtidens økonomistyring til nutidens ledelsesbehov i kommunerne. Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen.

Læs mere om Fremtidens økonomistyring

Læs mere Læs mindre

Den Offentlige Lederuddannelse

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Uddannelsen er for dig, der kan genkende en hverdag fyldt med krav om effektiviseringer og udvikling af den offentlige kerneopgave. Dig, der oplever et stigende pres og forventninger om, at du som leder skal involvere og aktivere borgere, brugere og virksomheder i velfærdsopgaven. Og samtidig har du et ønske om at udvikle dig som offentlig leder.

DOL fokuserer på, hvordan du leder i en offentlig, politisk styret kontekst. Du sparrer med andre ledere og dygtige undervisere, og du lærer nye ledelsesteorier, modeller og redskaber, som gør dig bevidst om din ledelsesopgave og hjælper dig til at løfte den på en ny og bedre måde. Der er fokus på din konkrete ledelsespraksis og dine daglige udfordringer.  

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse

Læs mere Læs mindre

Kommunomuddannelsen

Få aktuel viden og knivskarpe færdigheder, så du kan bidrage til kommunens udvikling og få flere af de spændende opgaver.

Kommunomuddannelsen er til dig, der vil styrke dine færdigheder og kompetencer som administrativ medarbejder i en kommune eller i den offentlige sektor. På Kommunomuddannelsen får du aktuel viden om kommunerne og skarpe færdigheder, så du kan bidrage positivt til kommunens opgaveløsning og den fortsatte udvikling af det kommunale folkestyre. Samtidig udvikler du dig selv både fagligt og personligt, så du får mulighed for at tage nye spændende opgaver på dig.

Kommunomuddannelsen består af tre obligatoriske moduler og to valgfri moduler. Her vælger du emner, som du eller måske din leder har brug for, at du bliver bedre til.

Læs mere om Kommunomuddannelsen

 

Læs mere Læs mindre

Sundhedskommunomuddannelsen

Vil du have en videreuddannelse, der er skræddersyet til din hverdag som lægesekretær? Og som hjælper dig til at sætte dit navn på de mest spændende opgaver? 

Med Sundhedskommunom har du en unik mulighed for faglig og personlig udvikling i en ramme, der er skræddersyet til dit faglige virke. Med uddannelsen får du kompetencer til at analysere og vurdere administrative problemstillinger på sundhedsområdet og til at indgå i spændende udviklingsprocesser og nye samarbejdsrelationer med både patienterne og det kliniske personale.

Med en Sundhedskommunom bliver du altså klædt på til både at varetage og udvikle de mange nye og spændende opgaver, som ændringerne i sundhedsvæsenet afføder. 

Læs mere om Sundhedskommunomuddannelsen

Læs mere Læs mindre