Forløbene tager afsæt i din praksis og afspejler din hverdag som offentlig medarbejder eller leder. Du får nye indsigter, værktøjer og metoder, så du kan løse dine opgaver på en ny og bedre måde, hvilket også gavner borgerne og organisationen. Vi afholder åbne hold, hvor du som deltager møder deltagere fra andre kommuner, regioner og andre offentlige organisationer og får mulighed for inspiration og erfaringsudveksling. Og vi afholder rekvirerede/skræddersyede forløb, hvor underviseren kommer ud i jeres organisation og underviser dig og dine kollegaer med afsæt i jeres specifikke behov. Der er mulighed for at søge kompetencefondene om støtte til forløbene.
 

Uddannelsesugen

Uge 16 danner rammen om Komponents Uddannelsesugen.

Det var vores nye tiltag i 2023. Her kunne du på en perlerække af gratis webinarer få viden om de seks uddannelser og inspiration til, hvordan du får et godt og udbytterigt uddannelsesforløb - til gavn for både dig og din organisation.

Vi afholder også uddannelsesugen i uge 16 i 2024.

Tjek Uddannelsesugen ud
 

Den Offentlige Projektlederuddannelse® (DOP)

Bliv klædt på til at lede og styre værdiskabende projekter i en politisk styret organisation, hvor du hele tiden skal forholde dig til forskellige interesser, positioner og agendaer.

På uddannelsens 4x2 kursusdage vil du få en solid værktøjskasse, der bl.a. rummer introduktion til flere forskellige projektmodeltilgange, de klassiske generiske projektværktøjer samt en bred vifte af andre værktøjer, som adresserer forskellige problemstillinger i forbindelse med projektgennemførelsen i den offentlige organisation.

Det unikke ved DOP´en er, at den tager udgangspunkt i den organisatoriske kontekst, som du som offentlige projektleder, befinder dig indenfor og skal navigere i. 

Formålet er at øge din indsigt i relationen mellem projekt og organisation, så du som projektleder kan træffe de bedst mulige valg på vegne af dit projekt. Uddannelsen kobler sig tæt på din daglige praksis, så undervisningen kombinerer teori og praksis med hinanden.

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS-point på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Der er mulighed for early bird-rabat, ta´ en kollega med-rabat og medlemsrabat, hvis du er medlem af Netværk for offentlige projektledere.

Desuden får du 50 % rabat på Grafisk facilitering, hvis du har deltaget på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Læs også artiklen Den Offentlige Projektlederuddannelse® gav personlig styrke og legitimitet.

Læs mere om Den Offentlige Projektlederuddannelse®
 

Den Offentlige Proceslederuddannelse® (PLU)

Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre. 

Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt for deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og –teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere. Uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

PLU´en er på 4 x 2 dage. Der er desuden planlagt obligatoriske læringsgruppemøder mellem hvert modul. Uddannelsen er meget praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, litteraturlæsning, øvelser, dialoger og afprøvning i egen praksis

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS-point (Ledelse og facilitering).

Der er mulighed for early bird-rabat og ta´ en kollega med rabat.

Desuden får du 10 % rabat på Fagligt forum for offentlig procesledelse og facilitering og 50 % rabat på Grafisk facilitering, hvis du har deltaget på Den Offentlige Proceslederuddannelse® 

Læs også artikel Proceslederuddannelse er en investering i bedre forankring: Jeg har lyst til at tage det hele i brug

Læs mere om Den Offentlige Proceslederuddannelse®
 

Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse® (DOFU)

Kompetencer, roller, rammer og relationer i en hverdag med formidling og undervisning.

Både ledere og medarbejderes behov for formidlings- og undervisningskompetencer stiger. Det er et et krav at have kommunikative færdigheder (evnen til at spørge og lytte), færdigheder i formidling (evnen til at planlægge, afholde, evaluere oplæg, dialoger og processer, der henvender sig til både nære og fjerne kollegaer – samt borgere og kunder) samt personlig indsigt (evnen til at se sig selv i relation til andre).

Igennem mange år har Komponent løbende udviklet, tilpasset og udbudt et unikt DOFU-forløb, som sætter fokus på disse kompetencer.

Uddannelsen består af 6 undervisningsdage samt 2 sammenhængende afsluttende internatdage.

Du får i øvrigt 40 % rabat på Grafisk facilitering, hvis du har deltaget på Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Læs også artiklen Bliv en skarp formidler med Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse – fordele for dig og din chef 

(Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse® hed tidligere VPG - VoksenPædagogisk Grunduddannelse).

Læs mere om Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse®
 

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Med Den Offentlige Lederuddannelse får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Uddannelsen er for dig, der kan genkende en hverdag fyldt med krav om effektiviseringer og udvikling af den offentlige kerneopgave. Dig, der oplever et stigende pres og forventninger om, at du som leder skal involvere og aktivere borgere, brugere og virksomheder i velfærdsopgaven. Og samtidig har du et ønske om at udvikle dig som offentlig leder.

DOL fokuserer på, hvordan du leder i en offentlig, politisk styret kontekst. Du sparrer med andre ledere og dygtige undervisere, og du lærer nye ledelsesteorier, modeller og redskaber, som gør dig bevidst om din ledelsesopgave og hjælper dig til at løfte den på en ny og bedre måde. Der er fokus på din konkrete ledelsespraksis og dine daglige udfordringer.  

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse
 

Kommunomuddannelsen

Få aktuel viden og knivskarpe færdigheder, så du kan bidrage til kommunens udvikling og få flere af de spændende opgaver.

Kommunomuddannelsen er til dig, der vil styrke dine færdigheder og kompetencer som administrativ medarbejder i en kommune eller i den offentlige sektor. På Kommunomuddannelsen får du aktuel viden om kommunerne og skarpe færdigheder, så du kan bidrage positivt til kommunens opgaveløsning og den fortsatte udvikling af det kommunale folkestyre. Samtidig udvikler du dig selv både fagligt og personligt, så du får mulighed for at tage nye spændende opgaver på dig.

Kommunomuddannelsen består af tre obligatoriske moduler og to valgfri moduler. Her vælger du emner, som du eller måske din leder har brug for, at du bliver bedre til.

Læs mere om Kommunomuddannelsen
 

Sundhedskommunomuddannelsen

Vil du have en videreuddannelse, der er skræddersyet til din hverdag som lægesekretær? Og som hjælper dig til at sætte dit navn på de mest spændende opgaver? 

Med Sundhedskommunom har du en unik mulighed for faglig og personlig udvikling i en ramme, der er skræddersyet til dit faglige virke. Med uddannelsen får du kompetencer til at analysere og vurdere administrative problemstillinger på sundhedsområdet og til at indgå i spændende udviklingsprocesser og nye samarbejdsrelationer med både patienterne og det kliniske personale.

Med en Sundhedskommunom bliver du altså klædt på til både at varetage og udvikle de mange nye og spændende opgaver, som ændringerne i sundhedsvæsenet afføder. 

Læs mere om Sundhedskommunomuddannelsen
 

Information om de tre offentlige kompetencefonde

Med kompetencemidler fra den kommunale, regionale eller statslige kompetencefond er du et skridt nærmere den efter- eller videreuddannelse, du drømmer om.

De offentlige kompetencefonde giver hvert år nye muligheder for relevant og udbytterig efter- og videreuddannelse - både på individniveau og som støtte til uddannelsesforløb for hele medarbejdergrupper.

De tre offentlige kompetencefonde, der er etableret som et led i overenskomstforhandlingerne, har til formål at understøtte kompetenceudviklingen i kommuner, regioner og staten. Det gør de ved at give støtte til fortrinsvis, men ikke udelukkende, kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere som f.eks. Komponent.

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Læs mere om at søge kompetencemidler
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelserne og til kompetenceudvikling, er du altid velkommen til at kontakte os.

Den Offentlige Projektlederuddannelse®:
Chefkonsulent Mikkel Kaels og koordinator Dorthe Bidstrup Jensen.

Den Offentlige Proceslederuddannelse®:
Chefkonsulent John Møldrup og koordinator Dorthe Bidstrup Jensen.

Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse®:
Konsulent Mette Ranum Laustsen og koordinator Dorthe Bidstrup Jensen.

Den Offentlige Lederuddannelse:
Chefkonsulent Hirse Tikjøb og studievejlederne Jane Rasmussen og Tina Olsen.

Kommunomuddannelsen: 
Chefkonsulent Thøger Terp og studievejlederne Claudia Grassi Ahlburg, Helle Kristensen, June Elgin Jensen, og Line Schubert.

Sundhedskommunomuddannelsen:
Chefkonsulent Michael Smærup og studievejlederne Claudia Grassi Ahlburg, Helle Kristensen, June Elgin Jensen, og Line Schubert.

 

MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
THT
Chefkonsulent
Thøger Terp
Michael Smærum
Chefkonsulent
Michael Smærup
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen