Forløbene tager afsæt i din praksis og afspejler din hverdag som offentlig medarbejder eller leder. Du får nye indsigter, værktøjer og metoder, så du kan løse dine opgaver på en ny og bedre måde, hvilket også gavner borgerne og organisationen. Vi afholder åbne hold, hvor du som deltager møder deltagere fra andre kommuner og regioner og får mulighed for inspiration og erfaringsudveksling. Og vi afholder rekvirerede/skræddersyede forløb, hvor underviseren kommer ud i jeres organisation og underviser dig og dine kollegaer med afsæt i jeres specifikke behov. Der er mulighed for at søge kompetencefondene om støtte til forløbene.
 

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Uddannelsens formål er at give deltagerne en teoretisk og praktisk forståelse for at gennemføre effektive og værdiskabende projekter i offentlige organisationer og at præsentere og træne en lang række metoder og redskaber, som sætter deltagerne i stand til at planlægge, lede og fordele arbejdet i projekter.

Den offentlige projektlederuddannelse® er på 4 x 2 dage og opbygget omkring et solidt teoretisk fundament. Uddannelsen kobler sig tæt til deltagernes egen praksis, men du vil blive udfordret på egen vanetænkning og praksis og opbygge netværk med kolleger fra andre organisationer gennem engagerede samtaler og samarbejde i læringsgrupper.

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Der er mulighed for at søge en af Kompetencefondene om støtte.

Læs mere om Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Læs mere Læs mindre
 

Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre. 

Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt for deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og –teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere. Uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Den Offentlige Proceslederuddannelse®) er på 4 x 2 dage. Der er desuden planlagt obligatoriske læringsgruppemøder mellem hvert modul. Uddannelsen er meget praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, litteraturlæsning, øvelser, dialoger og afprøvning i egen praksis

Du har mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau.

Der er mulighed for at søge en af Kompetencefondene om støtte.

Læs mere om Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Læs mere Læs mindre
 

VPG - Voksenpædagogisk Grunduddannelse – Formidling, didaktik og undervisningsteknik

Kompetencer, roller, rammer og relationer i en hverdag med formidling og undervisning.

Både ledere og medarbejderes behov for formidlings- og undervisningskompetencer stiger. Det er et et krav at have kommunikative færdigheder (evnen til at spørge og lytte), færdigheder i formidling (evnen til at planlægge, afholde, evaluere oplæg, dialoger og processer, der henvender sig til både nære og fjerne kollegaer – samt borgere og kunder) samt personlig indsigt (evnen til at se sig selv i relation til andre).

Igennem mange år har Komponent løbende udviklet, tilpasset og udbudt et unikt Voksenpædagogisk Grunduddannelsesforløb, som sætter fokus på disse kompetencer.

Uddannelsen består af 6 undervisningsgange samt 2 sammenhængende afsluttende internatdage.

Der er mulighed for at søge en af Kompetencefondene om støtte.

Læs mere om Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Læs mere Læs mindre
 

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Med Den Offentlige Lederuddannelse får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Uddannelsen er for dig, der kan genkende en hverdag fyldt med krav om effektiviseringer og udvikling af den offentlige kerneopgave. Dig, der oplever et stigende pres og forventninger om, at du som leder skal involvere og aktivere borgere, brugere og virksomheder i velfærdsopgaven. Og samtidig har du et ønske om at udvikle dig som offentlig leder.

DOL fokuserer på, hvordan du leder i en offentlig, politisk styret kontekst. Du sparrer med andre ledere og dygtige undervisere, og du lærer nye ledelsesteorier, modeller og redskaber, som gør dig bevidst om din ledelsesopgave og hjælper dig til at løfte den på en ny og bedre måde. Der er fokus på din konkrete ledelsespraksis og dine daglige udfordringer.  

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse

Læs mere Læs mindre
 

Kommunomuddannelsen

Få aktuel viden og knivskarpe færdigheder, så du kan bidrage til kommunens udvikling og få flere af de spændende opgaver.

Kommunomuddannelsen er til dig, der vil styrke dine færdigheder og kompetencer som administrativ medarbejder i en kommune eller i den offentlige sektor. På Kommunomuddannelsen får du aktuel viden om kommunerne og skarpe færdigheder, så du kan bidrage positivt til kommunens opgaveløsning og den fortsatte udvikling af det kommunale folkestyre. Samtidig udvikler du dig selv både fagligt og personligt, så du får mulighed for at tage nye spændende opgaver på dig.

Kommunomuddannelsen består af tre obligatoriske moduler og to valgfri moduler. Her vælger du emner, som du eller måske din leder har brug for, at du bliver bedre til.

Læs mere om Kommunomuddannelsen

 

Læs mere Læs mindre
 

Sundhedskommunomuddannelsen

Vil du have en videreuddannelse, der er skræddersyet til din hverdag som lægesekretær? Og som hjælper dig til at sætte dit navn på de mest spændende opgaver? 

Med Sundhedskommunom har du en unik mulighed for faglig og personlig udvikling i en ramme, der er skræddersyet til dit faglige virke. Med uddannelsen får du kompetencer til at analysere og vurdere administrative problemstillinger på sundhedsområdet og til at indgå i spændende udviklingsprocesser og nye samarbejdsrelationer med både patienterne og det kliniske personale.

Med en Sundhedskommunom bliver du altså klædt på til både at varetage og udvikle de mange nye og spændende opgaver, som ændringerne i sundhedsvæsenet afføder. 

Læs mere om Sundhedskommunomuddannelsen

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Den Offentlige Projektlederuddannelse®:
Chefkonsulent Mikkel Kaels og koordinator Dorthe Bidstrup Jensen.

Den Offentlige Proceslederuddannelse®:
Chefkonsulent John Møldrup og koordinator Dorthe Bidstrup Jensen.

VPG - Voksenpædagogisk Grunduddannelse:
Konsulent Mette Ranum Laustsen og koordinator Dorthe Bidstrup Jensen.

Den Offentlige Lederuddannelse:
Chefkonsulent Hirse Tikjøb og studievejlederne Jane Rasmussen og Tina Olsen.

Kommunomuddannelsen og sundhedskommunomuddannelsen:
Konsulent Mette Ranum Laustsen og studievejlederne Claudia Grassi Ahlburg, Helle Kristensen, June Elgin Jensen og Laura Nora Andersen.

MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
foto mangler
Studievejleder i Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Laura Nora Andersen