Vis alle filtre Luk alle filtre

Her er en oversigt over kategorier.

Kategorier
Familiebehandlere fra Vejle Kommune på kursus i egen organisation
Case / 07.05.2024
Fælles e-læringsforløb gav fornyet fokus på børneperspektivet i samtaler med børn og unge
Det kræver mod at sætte sig selv i spil i mødet med et barn, der har det svært. Et fælles onlineforløb og ledelsesmæssig facilitering gav Børne- og Familiecenteret i Vejle Kommune præcis den viden og det mod, der er nødvendigt når børn skal opleve sig inddraget.
Læs mere
Sundhedskommunom
Case / 24.04.2024
Lægesekretærerne efteruddanner sig: En fortælling om forandring og læring
Maiken Harbo Rukjær Andersen og Kristina Danskaard Kristjansen fra Kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har gennemført Sundhedskommunomuddannelsen og fortæller om deres oplevelse.
Læs mere
Louise Vraa
Case / 22.04.2024
Speciale på Den Offentlige Lederuddannelse var en samtalestarter
Den Offentlige Lederuddannelse var startskuddet på en ledelsesrejse for Louise Vraa Olesen fra koordinator til afdelings- og pædagogisk leder i Mariagerfjord Kommune. En rejse som leder, og en opgave som ikke er ukompliceret med et skoleområde under forandring.
Læs mere
Cykel parkeret i grøn park
Case / 03.04.2024
Lokal klimahandling tæller - kommuner skaber læring via fælles kompetenceudvikling
Kommunerne går forrest i den grønne omstilling med lokal klimahandling. Afsættet er DK2020 – nu Klimaalliancen – og de kommunale klimaplaner, som høster international anerkendelse. Det så vi senest ved COP28 i Dubai, hvor en dansk delegation deltog med budskabet om, at lokal klimahandling tæller, og er en del af løsningen på den globale klimakrise.
Læs mere
Cristina Hedegaard Kildevang
Case / 21.03.2024
Sæt nu ChatGPT i spil i din kommunale hverdag
Generativ kunstig intelligens har allerede fundet sin plads i manges arbejdsliv. I en tid, hvor teknologien udvikler sig med hastige skridt, er det afgørende at være bevidst om, hvilke muligheder og udfordringer værktøjer som ChatGPT giver kommunalt ansatte. Et kursus i ChatGPT giver kommunerne kompetencer, så de kan komme godt i gang med at bruge platformen rigtigt og undgå de helt store faldgruber.
Læs mere
Ældre kvindehånd holder yngre hånd
Case / 15.12.2023
Er hjemmeplejen verdens bedste fritidsjob?
I Hjemme og Sygeplejen Aars i Vesthimmerlands Kommune er det lykkes at tiltrække unge ufaglærte fritidsjobbere til at arbejde i hjemmeplejen. Mens borgerne har taget godt imod de nye medarbejdere, har hjemmeplejen været nødt til at genopfinde interne processer og kulturer i forhold til at drage nytte af den nye arbejdskraft. Ifølge leder af Hjemme og Sygeplejen Aars, Marianne Werner Kudahl, stiller det blandt andet nye krav til selve ledelsen af de unge.
Læs mere
Vivian Meier
Case / 20.11.2023
Speciale på Den Offentlige Lederuddannelse var en øjenåbner
Da viceskoleleder Vivian Maier skulle skrive speciale på Den Offentlige Lederuddannelse, var det oplagt for hende at rette fokus på et aktuelt og relevant område inden for skoleledelse; inklusionsopgaven. Derfor brugte hun sit speciale til at undersøge, hvordan hun og skolelederen kunne understøtte arbejdet med inklusion og ikke mindst opnå følgeskab blandt personalet inden for skolens tildelte budget.
Læs mere
COLOURBOX31343143.jpg
Case / 10.11.2023
Medicin i socialfaglig kontekst
Kompetenceudvikling for pædagogisk personale på specialiserede botilbud
Læs mere
Merete Amdisen
Case / 30.10.2023
Tillidskriser tager tid – men Ishøjs byråd er på vej i den rigtige retning
Uenighed og mistillid er et skidt udgangspunkt for det kommunalpolitiske arbejde. Derfor satte Ishøj Kommunes byråd fokus på politikerroller og det interne samarbejde på et seminar med Komponent som facilitator. Nu er tonen mere respektfuld, og drømmen om en fælles vision begynder at tegne sig i horisonten.
Læs mere
Økonomi
Case / 27.10.2023
Økonomiteamet i Skive Kommune ruster sig til fremtiden
En ny organisering af økonomiteamet i Skive Kommunes Pleje og Omsorg betød, at det var tid til at tage gamle arbejdsgange op til revision. Derfor tog Tue Linderoth fat i Komponent, og i samarbejde skræddersyede de et forløb, som klædte økonomiteamet på til at arbejde med en revidering af arbejdsgangene.
Læs mere
Dagplejer og barn kigger frem bag væg
Case / 23.10.2023
E-læring styrker den fælles faglige bevidsthed blandt nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune
Virtuelt forløb om den styrkede pædagogiske læreplan var omdrejningspunktet for introduktionen til over 50 nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune. Fleksibel læring og faglige refleksioner har skabt en fælles bevidsthed om, at dagpleje er et fag, og at der ligger en faglig opgave i at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.
Læs mere
36352915.jpg
Case / 20.09.2023
Nedbringelse af antipsykotisk medicin på plejecentre via praksisnært kompetenceløft i Marte Meo-metoden
Greve Kommune tilstræber sig at mindske brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre. Alternativet skal bestå i praksisbaseret kompetenceudvikling, i Marte Meo-metoden, med fokus på at forbedre plejens kvalitet og give bedre redskaber til håndtering af uforståelig adfærd hos beboere med demens.
Læs mere
Trine Cervin
Case / 13.09.2023
Ledelse og filosofi gav nyt fokus og sprog som leder
For Trine Lynggaard Cervin, leder i Vordingborg Kommune, Autismecenter Storstrøm og ledelsesansvar for Jobtræning og Udekørende, har modulet Ledelse og filosofi på Den Offentlige Lederuddannelse, givet en øget refleksivitet omkring egen ledelsesstil og større overskud i arbejdet som offentlig leder.
Læs mere
Thomas Hansen
Case / 07.08.2023
Proceslederuddannelse er en investering i bedre forankring: Jeg har lyst til at tage det hele i brug
For Thomas Hansen var Den Offentlige Proceslederuddannelse® en investering i at fastholde og forankre udviklingsinitiativer i driften og et nyt fagligt ben at stå på i arbejdslivet. Relevant teori og nemt omsættelige metoder betyder, at han allerede er godt i gang.
Læs mere
Profil
Case / 16.06.2023
Ledertalentforløb former morgendagens ledere
I Hvidovre Kommune har man et ønske om at kunne fremtidssikre en god og stabil ledelse af de store velfærdsområder. Og med et lokalt ledertalentforløb kan rekruttering ske internt, når morgendagens nye ledere skal findes. Et af disse ledertalenter er sundhedsplejerske Maria Seidler, som har brugt forløbet til at få afklaret, om ledelse er noget for hende.
Læs mere
Case / 14.06.2023
Lønkonsulent fik brugbare formidlingsværktøjer – og lyst til at undervise kollegaer
Flere formidlingsopgaver på lønkontoret betød, at Karina List fik behov for en opkvalificering. Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse gav hende brugbare værktøjer, konkret træning, personlig udvikling – og på lidt længere sigt også lyst til at undervise kollegaer i nye systemer og arbejdsgange.
Læs mere
To børn på vej op ad trappe ved Stevns Klint
Case / 01.03.2023
Analyse skaber overblik og kickstarter forandringsproces mod styrket inklusion
Et 360 graders eftersyn af inklusions- og specialundervisningsindsatsen i Stevns Kommune skabte overblik over udviklingspotentialer på rejsen mod en bedre økonomi og styrket inklusion. Men først og fremmest kickstartede den en fælles forandringsproces og et udviklingsmindset i organisationen.
Læs mere
Case / 07.02.2023
Økonomi for skoledere gav nye indsigter
Kurset Økonomi for skoleledere er populært, og i denne artikel fortæller to tidligere deltagere hvad kurset har givet dem - og hvordan de nu er klædt bedre på at skabe endnu bedre skoler.
Læs mere
Skoleskilt
Case / 02.02.2023
Forløb for teamkoordinatorer skaber psykologisk tryghed blandt de, der skal lede udvikling af undervisning og kvalitet
Et læringsforløb for Toftlund Distriktsskoles teamkoordinatorer har både været en genopfriskning på et tidligere forløb lejlighed til at etablere et fællesskab udover den opgave, de er fælles om at løse. Nu sætter teamkoordinatorerne sig for bordenden og tager ledelsesansvar for den opgave, skolens medarbejdere skal løse i fællesskab.
Læs mere
Christian Qvist Lessèl
Case / 30.01.2023
Den Offentlige Projektlederuddannelse® gav personlig styrke og legitimitet
Planlægnings- og udviklingskonsulent, Christian Qvist Lessèl, tog Den Offentlige Projektlederuddannelse®, hvilket blandt andet gav ham selvtillid og legitimitet i rollen som projektleder.
Læs mere
Møde
Case / 13.12.2022
Handicapråd: Nemmere at løse opgaven, når man forstår kompleksiteten
En fælles temadag for Handicaprådet i Skive Kommune gav medlemmerne en bedre forståelse for hinandens rolle, rådets opgaver og områdets kompleksitet. Det er blevet nemmere for Maj-Britt Løgstrup at udfylde formandsrollen, og dermed er det også nemmere for embedsmændene.
Læs mere
Case / 12.12.2022
Ban vejen for uddannelse og job til mennesker med autismeprofil
I Jobcenter Holstebro ønskede man et fælles udgangspunkt og sprog for at forstå borgere med autisme. Det har et praksisnært kompetenceudviklingsforløb hjulpet dem med.
Læs mere
Case / 09.12.2022
Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen i Fredensborg Kommune
Med fokus på teamudvikling og implementering af selvstyrende teams, i hjemmeplejen, skaber Fredensborg Kommune bedre rammer for hjemmeplejen og den enkelte borger.
Læs mere
Case / 23.11.2022
Når ledelse handler om at lede noget og ikke nogen
Uformelle ledere befinder sig mellem to roller, hvor de både er medarbejder og leder, og så alligevel er hverken-eller. Denne ”ind imellem-position” kan være udfordrende, for hvordan indtager man den rette position, når man har en lederrolle uden personaleansvar?
Læs mere
Case / 12.10.2022
Den gode borgerdialog starter indefra
Den gode borgerdialog kan være afgørende for trivslen, ikke alene hos borgerne, men også for de ansatte i kommunen. Gennem skræddersyede forløb kan eksempelvis socialrådgiverne få en hverdag med bedre kollegialt sammenhold og flere gode og meningsfulde dialoger med borgerne. Men alle ansatte, der kommer i forbindelse med borgerne, kan have stor gavn af at få finpudset deres kompetencer på dialogområdet, fortæller chefkonsulent hos Komponent Katrine Brenner.
Læs mere