Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Kursus i køb og salg af fast ejendom
Er du ansat i en kommune eller en region? Arbejder du med køb eller salg af fast ejendom? Så ved du, hvor komplekst et område det er. Lovgivningen er omfattende og praksis kan være svær at gennemskue.
Startdato
23. maj 2024
Sted
Fredericia
Varighed
2 dage
Temadag om almene ældreboliger
Overvejer I at sælge jeres kommunalt ejede, almene ældreboliger? At renovere dem? Eller rive dem ned for at bygge nyt? Deltag på temadagen og bliv klogere på de gældende regler og muligheder for finansiering, så du kan udarbejde gode beslutningsoplæg...
Startdato
28. maj 2024, 30. maj 2024
Sted
Middelfart, Vejle
Varighed
1 dag
Kursus i håndhævelse af bygge- og planloven
Lovliggørelse og håndtering af ulovligt byggeri er udfordrende, selv for den garvede sagsbehandler. Kører du ikke sagen juridisk korrekt, risikerer du, at sagen vælter i retten og der anlægges sag mod kommunen. På dette kursus får du overblik over lo...
Startdato
30. maj 2024, 24. oktober 2024
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Kursus i alt om husleje- og beboerklagenævn
Få en grundig gennemgang af lovgivningen omkring sagsbehandling og de væsentligste sagstyper i sådanne nævn. Så du kan yde en professionel og effektiv sekretariatsbetjening og nævnsbehandling.
Startdato
18. juni 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Kursus i kritisk tilsyn med almene boligorganisationer gennemgang af regnskab og styringsrapport
Som du ved, skal en kommune, der har almene boligorganisationer, føre tilsyn med boligorganisationerne, herunder deres årlige regnskaber. En opgave, som mange kommuner underprioriterer, fordi regnskaberne er omfangsrige. Desværre! For tilsynet og sam...
Startdato
4. september 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
kursusdag: Få helt styr på moms og kommunale ejendomme
Spørgsmålene om moms og kommunale ejendomme er mange og varierede. Det er f.eks. spørgsmål som, skal der opkræves moms ved salg eller udlejning? Hvilke udgifter er momsfradragsberettigede og hvilke kan der fås momsrefusion på? Og hvad med tilbagebeta...
Startdato
11. september 2024
Sted
Online
Kursus i miljøvurderingsloven – jura og praksis
Siden 2017 har der været krav om miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som fordrer en samlet koordineret myndighedsindsats indenfor plan-, miljø-, natur- og vejområdet.
Startdato
18. september 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Ledere i kommunal drift og service
En uddannelse for dig som har personaleansvar for et eller flere arbejdsfællesskaber i vej- og park, ejendomme rengøring, vagt og cityservice.
Startdato
18. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
6 dage
Netværk for dig, der står for at opkræve kommunens mange forskellige regninger
Som kommunal medarbejder eller leder har du ansvaret for at sikre, at kommunens regninger bliver betalt til tiden. Det er vigtigt for kommunens økonomi og service, at du opkræver effektivt, men også korrekt ud fra den meget komplekse lovgivning.
Startdato
16. september 2024, 23. september 2024
Sted
København, Vejle
Varighed
1 dag
Kursus i alt om lejeret
Arbejder du med private boliglejemål udlejet efter lejeloven? Så skal du have styr på lovgivningen fra a-z. Deltag på kurset og få indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser: Fra lejeforholdet indg...
Startdato
24. september 2024
Sted
Vejle
Varighed
3 dage
Team- og driftskoordinatoruddannelsen
KEF og Komponent har i samarbejde udviklet et forløb for nøglemedarbejdere som er bindeled mellem ledelse og teams/arbejdsfællesskaber, - altså nøglemedarbejdere uden personaleledelse.
Startdato
2. oktober 2024, 3. oktober 2024
Sted
Afholdes hos kunden, Vejle
Varighed
6 dage
Kursus i støttet byggeri
At opføre støttet byggeri er en omfattende proces. Derfor er det vigtigt at have overblik over lovgivning, styr på skema A, B og C samt værktøjer til at samarbejde. Fx med bygherre, private parter, almene boligorganisationer og vigtigst af alt: dine ...
Startdato
8. oktober 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Byggesagsbehandling - grundlæggende (modul 1)
Få styr på det formelle grundlag for byggesagsbehandlingen.
Startdato
5. november 2024
Sted
Middelfart
Varighed
3 dage
Kursus i almenlejeloven
Udlejer du boliger efter almenlejeloven? Eller er du beboerklagenævnssekretær eller -formand? Så er det vigtigt, at du har styr på lovgivningen og ved, hvor du skal være særligt opmærksom, når du behandler sager omfattet af disse regler.
Startdato
18. november 2024
Sted
Vejle
Varighed
3 dage
KL's MiljøJurauddannelse - Hold Z
KL udbyder nu et nyt hold på KL's MiljøJurauddannelse med start i november 2024. Også denne gang kan vi tilbyde en uddannelse i den nyeste regulering på miljøområdet i kommunerne
Startdato
20. november 2024
Sted
Korsør
Klimaindsats, social indsats og borgerservice i forbindelse med affaldsområdets selskabsudskillelse
Timing er afgørende for klimaindsats og social indsats ifbm affaldsområdets selskabsudskillelse. Analyse og strategirealisering skal sikre en god selskabsudskillelse i kommunerne.
Kursus i digital tinglysning
Få en bred introduktion til tinglysningssystemet og lær, hvordan du tinglyser og indhenter oplysninger om fast ejendom i og fra tingbogen hurtigt og korrekt.
Varighed
1 dag
Stop op og få styr på forstyrrelserne - Personlig planlægning i teknik og miljø
Har du mange opgaver, og oplever du aldrig at komme i bund – også selvom du konstant ligger vandret? Og har du en følelse af, du hele tiden bliver forstyrret? Så har vi kurset til dig og kollegaerne.
Byggesagsbehandling - kontrol og service (modul 2)
Når service, samarbejde og myndighedsbehandling skal forenes.
Varighed
3 dage
Politisk ledelse ift klimaindsats, social indsats og borgerservice i forbindelse med affaldsområdets selskabsudskillelse
Politisk ledelse er afgørende for klimaindsats og social indsats ifm. affaldsområdets selskabsudskillelse. Strategirealisering og lokalt ejerskab skal sikre en god selskabsudskillelse i kommunerne.
Forsikringskursus - forsikring i offentlige virksomheder
Bliv skarp på den professionelle håndtering af forsikringsområdet i det offentlige
Varighed
2 dage
Løsningsfokuseret dialog – når borgerperspektivet betyder noget
Borgerperspektivet handler om det respektfulde og ligeværdige møde med borgerne. Der hvor vi lytter, er nysgerrige og stiller spørgsmål som kommer bag om ansøgningen, henvendelsen eller tilsynet.
Fremtidens byggesagsmedarbejder
Få styrket dine juridiske og metodiske kompetencer, så du kan medvirke til helhedsorienteret myndighedsbehandling.
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Programkoordinator eller projektansvarlig i Teknik og Miljø
Har du mange bolde i luften indenfor byggeri, plan, miljø eller vej? Oplever du alt for ofte at hænge i bremsen, og at brandslukning fylder? Så er dette praksisnære værktøjskursus lige noget for dig.
Varighed
Aftales med kunden
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen