Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Webinar Moms på renovation - bliv klogere på den nye praksis
Kommunerne står overfor den potentielt største moms- og afgiftsmæssige ændring i nyere tid: Ændringen af dagrenovation fra momspligt til momsfrihed. Bliv klædt på til den potentielle ændring.
Startdato
30. august 2023
Sted
Online
Varighed
4 timer
Det kommunale tilsyn - regnskaber og styringsrapport
Kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber.
Startdato
30. august 2023
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Kommunale lånegarantier til grønne anlægsinvesteringer og kommunalfuldmagtsreglerne - update
Du bliver opdateret om den seneste udvikling inden for et højaktuelt emne, der har stor betydning for kommunernes medvirken til finansiering af anlægsinvesteringer som led i den grønne omstilling.
Startdato
31. august 2023
Sted
Odense
Fremtidens byggesagsmedarbejder
Få styrket dine juridiske og metodiske kompetencer, så du kan medvirke til helhedsorienteret myndighedsbehandling.
Startdato
september 2023
Sted
Online
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Projektgodkendelser efter Varmeforsyningsloven - grundlæggende
Regeringen har sat et mål på at Danmark senest i 2030 vil være 100 pct. forsynet med grøn gas.
Startdato
7. september 2023
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Miljøvurderingsloven – jura og praksis
Siden 2017 har der været krav om miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som fordrer en samlet koordineret myndighedsindsats indenfor plan-, miljø-, natur- og vejområdet.
Startdato
12. september 2023
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Landzoneadministration jura og praksis
Kursus om at navigere mellem friholdelse af det åbne land for unødvendigt byggeri og så bidrage til vækst og udvikling i landdistrikterne. Kurset henvender sig til nye medarbejdere.
Startdato
19. september 2023
Sted
Middelfart
Alt om husleje- og beboerklagenævn
Få en gennemgang af lovgivningen omkring sagsbehandling samt de væsentligste sagstyper i sådanne nævn – og bliv klar til en professionel og effektiv sekretariatsbetjening.
Startdato
20. september 2023
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Håndhævelse af Bygge- og Planloven
Lovliggørelse og håndtering af ulovligt byggeri i praksis.
Startdato
5. oktober 2023
Sted
Middelfart
Støttet byggeri
Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.
Startdato
10. oktober 2023
Sted
Fredericia
Varighed
2 dage
Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering - puljefinansiering
Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger.
Startdato
12. oktober 2023
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Byggesagsbehandling - grundlæggende (modul 1)
Få styr på det formelle grundlag for byggesagsbehandlingen.
Startdato
24. oktober 2023
Sted
Nyborg
Varighed
3 dage
Byggesagsbehandling - kontrol og service (modul 2)
Når service, samarbejde og myndighedsbehandling skal forenes.
Startdato
14. november 2023
Sted
Nyborg
Varighed
3 dage
Entreprenørledelse i 1. række
Et uddannelsesforløb for sjakbajser, team- og holdledere o.lign.
Startdato
15. november 2023
Sted
Fredericia
Varighed
6 dage
KL's MiljøJurauddannelse - Hold Y
KL udbyder nu et nyt hold på KL's MiljøJurauddannelse med start i november 2023. Også denne gang kan vi tilbyde en uddannelse i den nyeste regulering på miljøområdet i kommunerne
Startdato
15. november 2023
Sted
Korsør
Digital tinglysning
Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelser og offentliggørelse af bl.a. rettigheder over fast ejendom.
Startdato
15. november 2023
Sted
Middelfart
Den lovpligtige driftslederuddannelse for Spildevandsforsyningsanlæg
Professionelt lederskab af spildevandsforsyningsanlæg
Startdato
16. januar 2024
Sted
Silkeborg
Varighed
11 dage + skriftlig eksamen
Service,- team- og driftskoordinatoruddannelsen i den sorte og grønne sektor
KEF og Komponent har i samarbejde udviklet et forløb for nøglemedarbejdere som er bindeled mellem ledelse og teams/arbejdsfællesskaber, - altså nøglemedarbejdere uden personaleledelse. DER ER STADIG LEDIGE PLADSER.
Startdato
30. januar 2024
Sted
Afholdes hos kunden
Politisk ledelse ift. klimaindsats, social indsats og borgerservice i forbindelse med affaldsområdets selskabsudskillelse
Politisk ledelse er afgørende for klimaindsats og social indsats ifm. affaldsområdets selskabsudskillelse. Strategirealisering og lokalt ejerskab skal sikre en god selskabsudskillelse i kommunerne.
Er du ny pantefoged? Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav
I efteråret 2019 blev implementeringen af boligforliget udskudt til 2024.
Løsningsfokuseret dialog – når borgerperspektivet betyder noget
Borgerperspektivet handler om det respektfulde og ligeværdige møde med borgerne. Der hvor vi lytter, er nysgerrige og stiller spørgsmål som kommer bag om ansøgningen, henvendelsen eller tilsynet.
Stop op og få styr på forstyrrelserne - Personlig planlægning i teknik og miljø
Har du mange opgaver, og oplever du aldrig at komme i bund – også selvom du konstant ligger vandret? Og har du en følelse af, du hele tiden bliver forstyrret? Så har vi kurset til dig og kollegaerne.
Kommunal Entreprenørledelse
Professionelt lederskab med afsæt i din personlighed og dig som leder i samspil med dine medarbejdere.
Varighed
5 dage
Køb og salg af fast ejendom
Deltage i kurset og få en grundlæggende introduktion til de retlige rammer og udfordringer ved køb og salg/udbud af faste ejendomme tilhørende kommuner og regioner.
Varighed
2 dage
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen