Vis alle filtre Luk alle filtre

Her er en oversigt over kategorier.

Kategorier
Trappe bevæger sig opad
Nyhed / 09.04.2024
Kommunale budgetter: Nyt projekt undersøger muligheder for investeringsperspektiv
Et investeringsperspektiv på de kommunale budgetprocesser kan være vejen frem, hvis kommunerne skal løse komplekse samfundsudfordringer. Nyt projekt støttet af Bikubenfonden undersøger, hvordan kommunale budgetprocesser kan designes, så de fremmer kvalificerede og bæredygtige budgetbeslutninger.
Læs mere
Nyhed / 30.03.2024
Vil du lære nyt? Sådan får du din leder med på idéen
Har du forelsket dig i et af vores kurser eller uddannelser og har du brug for de rigtige argumenter, når du skal sælge idéen til din leder? Bliv klædt på til at tage snakken med din leder. Vi guider dig igennem nogle af de vigtigste overvejelser her.
Læs mere
Det danske flag og det ukrainske flag
Nyhed / 10.01.2024
Danske kommuner skal hjælpe ukrainske kommuner med at levere bedre service til borgerne
Et fire-årigt samarbejde mellem danske og ukrainske kommuner skal hjælpe til at opbygge kapacitet og levere bedre service til ukrainske borgere. Fokus i partnerskaberne er bl.a. rehabilitering, ungeinddragelse, –demokrati, infrastruktur og byplanlægning.
Læs mere
Pernille Salamon
Nyhed / 13.12.2023
Erfaren kommunaldirektør bliver direktør for Komponent
Pernille Halberg Salamon bliver ny direktør for kommunernes fælles udviklingscenter, Komponent.
Læs mere
Ledertræf 2023
Nyhed / 02.11.2023
Årets speciale kåret på Ledertræf 2023
Prisen for årets bedste speciale på Den Offentlige Lederuddannelse blev uddelt på Ledertræf 2023. Specialeprisen er et nyt tiltag, og den uddeles til et speciale, som har sat fokus på praksisnær viden og nytænkning af ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor. Og prisen gik til: Morten Obel, selvejende dagtilbudsleder i Aarhus Kommune.
Læs mere
Konference
Nyhed / 30.10.2023
Ledelsesugen 2023 er i gang
For femte år i træk kickstarter Ledelsesugen debatten om god offentlig ledelse og sætter ekstra fokus på ledelse i den offentlige sektor. Hele uge 44 er fyldt med initiativer, som samler ledere på tværs af kommuner, regioner og staten.
Læs mere
Jonatan Schloss
Nyhed / 28.09.2023
Komponent-direktør skifter til Egedal
Komponents direktør Jonatan Schloss skifter alle landets kommuner ud med en enkelt. Fra den 1. november er han ansat som kommunaldirektør i Egedal Kommune.
Læs mere
Helene Hoffmann og Jonatan Schloss | Komponent og Type2dialog fusionerer
Nyhed / 29.08.2023
Komponent og Type2dialog fusionerer: Øget udviklingskraft til de store velfærdsområder
Rådgivnings- og konsulentvirksomheden Type2dialog fusionerer med Komponent og vil fremover være en integreret del af Kommunernes Udviklingscenter. Fusionen øger Komponents viden og ekspertise på de store velfærdsområder og gør det muligt at hjælpe kommuner og velfærdsaktører med ledelse, styring og udvikling af faglig praksis på alle niveauer.
Læs mere
Nyhed / 08.06.2023
Barnets lov
Barnets lov, som udløber af aftalen om Børnene Først fra 2021, trådte i kraft d. 1. januar 2024. I Komponent glæder vi os til at hjælpe jer med at omsætte loven og dens intentioner i jeres praksis.
Læs mere
Mange borgere til møde, sidder og diskuterer rundt om borde
Nyhed / 24.05.2023
Nyt demokratisk partnerskab skal udbrede borgersamlinger og borgerting i kommunerne
Komponent og We Do Democracy forener kræfterne i nyt samarbejde, der skal styrke og fremme borgersamlinger og borgerting som metode til at engagere borgere og fremme ejerskab. Blandt de første initiativer er 2x2 dages træningsforløb i organisering og facilitering af borgersamlinger og masterclass i deliberativt demokrati.
Læs mere
Nyhed / 23.05.2023
Stort behov for Forandringsskabende Økonomistyring
Når selvstyrende teams, frisættelse af folkeskolerne m.v. kommer på dagsordenen på fagområderne, kræver det nye varer på hylderne de steder, hvor styring er i fokus. Komponent har oprettet et nyt kursus, hvor erfarne økonomi-, analyse- og udviklingskonsulenter kan arbejde med de roller, der er afgørende for, at kommunerne lykkes i en mere kompleks styringsdagsorden.
Læs mere
Nyhed / 16.05.2023
Runde 2: Projekt øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde, foråret 2023
I maj 2022 offentliggjorde Momentum en analyse, der viste, at flere borgere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige. På baggrund af dette gik socialchefer, konsulenter fra KL og Komponent sammen og aftalte, at der skulle sikres mere viden om disse borgere og deres tilbud.
Læs mere
Nyhed / 11.05.2023
Lokalt forløb: Sådan går I fra idé til handling
Har I brug for at sætte fokus på ny viden, ny lovgivning eller nye fælles tilgange? Så kan et lokalt forankret læringsforløb være vejen frem. Og faktisk er det nemt at gå fra idé til handling – I skal blot samle en deltagergruppe og tage fat i Komponent. Så står vi for resten!
Læs mere
Nyhed / 26.04.2023
Komponent-overskud er godt nyt for kommunerne
Det glæder direktør Jonatan Schloss, at Komponent kan levere sorte tal på bundlinjen for 2022. Det vidner om, at kommunerne er ved at være tilbage i gear efter corona og igen har fokus på kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere og generel udvikling af kommunernes organisationer, siger han.
Læs mere
Nyhed / 07.03.2023
Ledelse og facilitering fremmer medinddragelse og følgeskab fra dine medarbejdere og lederkollegaer
Komponent tilbyder et nyt modul på Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet Ledelse og facilitering fylder din rygsæk med masser af gode greb til at facilitere involverende processer med din personalegruppe eller i ledergruppen. Processer, som kan være både konstruktive, effektive og sjove.
Læs mere
Nyhed / 27.02.2023
Nyt partnerskab: Kommunen som attraktiv arbejdsplads
Nyt partnerskab skal lægge trædestenene til fremtidens attraktive kommunale arbejdspladser. Tilmeld jeres kommune og få gennemført en lokal undersøgelse og deltag i tre hele partnerskabsdage, hvor vi sammen definerer udfordringer, prøver nye handlinger af og skaber omridset af løsninger, som skal bidrage til at kommunerne også fremover kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.
Læs mere
Nyhed / 20.02.2023
Hvorfor taler vi ikke noget mere om Fremtidens Vagtplanlægning?
Komponent tilbyder nu et længe efterspurgt modul, som sætter fokus på fremtidens vagtplanlægning. Forløbet har til formål at udvikle de studerendes kompetencer inden for vagtplanlægning fx i ældreplejen og på hospitaler.
Læs mere
Nyhed / 07.02.2023
Netværksmøder for datakonsulenter skal bane vejen for udbredelse af data i kommunerne
Komponent har i samarbejde med KL og Gladsaxe Kommune, Vejle Kommune og Hedensted Kommune udviklet et datanetværk til gavn for alle landets data- og BI-konsulenter. Netværket afholdes som tre fysiske netværksmøder og afsluttes med en datakonference i november 2023.
Læs mere
Nyhed / 19.01.2023
Social- og Boligstyrelsen viderefører populært kursustilbud til socialpsykiatrien
Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft socialpsykiatrien videreføres til 2025. Komponent er indholdsleverandør på kurser om psykiske vanskeligheder og misbrug og står igen for administrationen af kursustilbuddet, som åbner for tilmeldinger 26. januar.
Læs mere
Ung mand, som kigger ned. Virker trist og tynget.
Nyhed / 18.01.2023
Metodemodning skal gøre MOVE mere effektiv for de mest udsatte unge
Fra MOVE til MOVE+: I samarbejde med seks kommunale behandlingstilbud sætter Social- og Boligstyrelsen nu gang i en proces, der skal modne MOVE-metoden, så den også har effekt for de mest udsatte unge. Komponent er er projektleder på metodeudviklingen, som løber frem til 2025.
Læs mere
Nyhed / 11.01.2023
Kommunernes Telt på Folkemødet
Kommunernes Telt på Folkemødet 2024
Læs mere
Hosea Dutschke
Nyhed / 05.12.2022
Hosea Dutschke tilknyttes Komponent
I et nyt samarbejde med Komponent skal Hosea Dutschke bistå kommunerne med udvikling og rådgivning på et presset sundheds- og ældreområde og med strategi- og lederudvikling i hele den kommunale organisation.
Læs mere
Jan Kallestrup og Christina Nüssler
Nyhed / 21.11.2022
Tværkommunalt samarbejde om lederudvikling fortsætter
Lederne i Randers, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Mariagerfjord kommuner kan se frem til fire år mere med lokal lederuddannelse i regi af det tværkommunale uddannelsessamarbejde Østjysk Ledelsesakademi. Og selvom akademiet har 13 år på bagen, så er ambitionerne fortsat høje.
Læs mere
Nyhed / 09.11.2022
Lær at skabe samhørighed, fremdrift og en stærk tværgående samarbejdskultur
Kommunale ledere har svært ved at sikre, at medarbejderne bidrager aktivt i det tværfaglige arbejde. Men DOL-modul om tværgående ledelse giver viden og metoder, der sikrer samhørighed, fremdrift og en stærk samarbejdskultur.
Læs mere
Lægesekretær
Nyhed / 08.11.2022
Vil du også have hænderne i vejret over det nye valgmodul på Sundhedskommunom?
Vil du styrke din rolle som bindeled mellem patient og sundhedsvæsen? Og vil du udvikle din evne til at kommunikere med det kliniske personale med flere sundhedsfaglige termer? Så er det nye modul. Sundhedsfaglig forståelse – begreber og metoder, lige noget for dig!
Læs mere